Kontakt

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo "EDYTOR" s.c.
Sylwia Bardyszewska, Maciej J. Kowalski
07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 20B
NIP: 762-15-63-878

 
Redakcja i biuro ogłoszeń:
tel. 29 743 06 95
tel. kom. w sprawach interwencyjnych:
+48 500 210 542
redakcja@nowywyszkowiak.pl
reklama@nowywyszkowiak.pl
 
Konto bankowe: Bank Pekao SA
PL 29 1240 5631 1111 0000 5089 1951

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że

został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Zitcom
Zitcom