Kontakt

Redaktor naczelna portalu:
Sylwia Bardyszewska
 
Adres wydawnictwa:
07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 20B
 
Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas
71 2030 0045 1110 0000 0156 9160
 
Redakcja i biuro ogłoszeń:
tel. 29 743 06 95
tel. kom. w sprawach interwencyjnych:
+48 500 210 542
 
e-mail:
redakcja@nowywyszkowiak.pl
reklama@nowywyszkowiak.pl
 
Nowy Wyszkowiak ukazuje się od 1997 roku
na terenie powiatu wyszkowskiego.
 
ISSN: 1429-1991

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom