Rolnicze

Rolnicze - sprzedam

  • Sprzedam bele siana i chwytak masztowy, tel. 883-000-668 (49)
  • Siewnik poznaniak II, młynek bijakowy 11kW, dmuchawa do siana, łubin słodki „Parker”, tel. 605-234-069 (49)
  • Pługi „4”, kultywator „14” z wałkiem, tel.513-982-971 (49)
  • Marchew, ziemniaki dla zwierząt, tel. 508-815-221 (13/24)
  • Sprzedam: kultywator, opryskiwacz, dwukółkę, tel. 519-779-275 (51)
  • Agregat siewny z wałem pakera i hydropakiem, rozrzutnik 1-osiowy, siewnik Kutno olejowa skrzynia, wywrotka 1-osiowa, kultywator 14, pługi 2, lejek, kopaczka, sadzarka, radełka, tel. 576-226-441 (49)
  • Sprzedam 50 bel słomy, tel. 29-596-40-27 (49)
  • Pszenżyto, żyto, owies - sprzedam, tel. 799-262-782 (49)

Rolnicze - kupię

  • Kupię opryskiwacz polowy tel. 794-020-788 (49.)
  • Kupię ciągniki oraz maszyny rolnicze 604438451 (03/24)

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że

został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Zitcom
Zitcom