Przetargi / Obwieszczenia

 • Wyszków, dn. 24.05.2023r.
   
  BURMISTRZ WYSZKOWA
  na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 344) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:

  - część działki nr 4761/1 o pow. 2 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej
   
  Burmistrz Wyszkowa
  Grzegorz Nowosielski
 • Załącznik Nr 2 do 
  do Zarządzenia nr 0050.58.2023
  Wójta Gminy Długosiodło 
  z dnia 23 maja 2023 r.
   
  INFORMACJA
  Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej: bip.dlugosiodlo.pl dostępny jest

  wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-zamiany.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 15, lub telefonicznie (29) 64 23 655 w godzinach pracy Urzędu.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom