Przetargi / Obwieszczenia

  • BURMISTRZ WYSZKOWA
     
    na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony

    wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych  do zamiany:

    - działka nr 17/17,  położona w Rybienku Nowym.