Przetargi / Obwieszczenia

 • OGŁOSZENIE o zamiarze połączenia:

  Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu
  z Gminną Biblioteką Publiczną w Zabrodziu
   
  podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia 
  z dniem 1 września 2024 roku
   
  samorządowych instytucji kultury:
  Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu
  z Gminną Biblioteką Publiczną w Zabrodziu
  dla których organizatorem jest Gmina Zabrodzie
  w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie
  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zabrodziu 
   
  Procedurę połączenia instytucji kultury wszczęto uchwałą nr LVIII/439/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu w jedną samorządową instytucję kultury, zmienioną uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy Zabrodzie.
 • Wójt Gminy Brańszczyk 

  działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku na okres 21 dni, tj. od dnia 19.07.2024 r. do dnia 09.08.2024 r.  
   
  został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy:
   
  1. Działka nr 220 część przeznaczona do dzierżawy – 18 m2, położona w obrębie Stare Budy.
  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Brańszczyku (pok. nr 12), tel. 29 59 29 319”.