Nauka

  • Pomoc w pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych, tel. 506-141-563 (40T)
  • Nauka języka hiszpańskiego. Wszystkie poziomy. Polak mieszkający od 35 lat w Hiszpanii. Możliwy dojazd. Tel. 883 513 685 Piotr (24)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom
Zitcom