Zamów ogłoszenie

 • Aby zamówić ogłoszenie drobne e-mailem
   
  • wpisz treść ogłoszenia
  • możesz zamówić ogłoszenie z dodatkowym wyróżnieniem (wytłuszczone, z ramką, na żółtym tle) - poproś wtedy o taką wycenę
  • zamów kilka emisji - otrzymasz dodatkowy rabat (im więcej emisji tym większy rabat)
  • wyślij mejla na adres reklama@nowywyszkowiak.pl
   
  Po otrzymaniu wyceny 
   
  • wykonaj przelew na nasze konto
  •  prześlij potwierdzenie wpłaty
   
  Jeśli otrzymamy potwierdzenie wpłaty do czwartku godz. 15 Twoje ogłoszenie ukaże się w piątek.
   
   

   

   
  Aby zamieścić ogłoszenie smsem:
   
  • Wpisz treść smsa w postaci: NOWY.KOD treść ogłoszenia (kody podane są poniżej. Przykład ogłoszenia: NOWY.AS Citroen c3 2005 1.4 diesel, el szyby, klimatyzacja, komputer tel 509341554)
  • W smsie proszę nie używać polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).
  • Osoba, która chce zamieścić ogłoszenie wysyła wiadomość sms na numer 74567 (do 80 znaków) lub na numer 79567 (do 160 znaków).
  • Koszt wiadomości jednego smsa wynosi dla numeru 74567 - 4 zł + VAT (4,88 zł z VAT), dla numeru 79567 - 9 zł + VAT (10,98 zł z VAT).
  • Po wysłaniu wiadomości ogłoszeniodawca informowany jest za pomocą smsa zwrotnego o przyjęciu jego zlecenia.
  • Ogłoszenie ukaże się raz. Należy je wysyłać do czwartku do godziny 15.00 poprzedzającego wydanie następnego numeru w piątek.
   
  Kody działów:
  NOWY.SP - sprzedam
  NOWY.KU - kupię
  NOWY.AS - auto sprzedam
  NOWY.AK - auto kupię
  NOWY.RO - rolnicze
  NOWY.MA - matrymonialne
  NOWY.PR - szukam pracy
  NOWY.NS - nieruchomości - sprzedam
  NOWY.NK - nieruchomości - kupię
  NOWY.WY - wynajem/zamiana
  NOWY.US - usługi
  NOWY.NA - nauka
  NOWY.ZW - zwierzęta
  NOWY.IN - różne
  NOWY.ZA - zatrudnię
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom