Zmiany dodatków nauczycielskich. Niektórzy dostaną po kieszeni

Wydarzenia

Zmiany dodatków nauczycielskich. Niektórzy dostaną po kieszeni

23.06.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
Powiat zamierza zmienić nauczycielskie dodatki. Więcej pieniędzy ma być na dodatki motywacyjne i dla kadry kierowniczej. Po kieszeni dostaną z kolei nauczyciele szkół specjalnych i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 
Wysokość nauczycielskich pensji ustala rząd, ale od prowadzących szkoły samorządów zależy wysokość dodatków. W tym przypadku kością niezgody stały się dodatki za pracę w warunkach uciążliwych.
Zmiany wynikają z kwestii ekonomicznych, o czym 22 czerwca na posiedzeniu komisji edukacji rady powiatu mówiła Agnieszka Deptuła, naczelnik wydziału zajmującego powiatową oświatą: - Finansowanie oświaty ze środków własnych powiatu systematycznie rośnie - podkreśliła. W 2019 r. powiat dołożył do oświaty 3 mln 049 tys. zł, o 737 tys. więcej niż w 2018 r.
- Dokonaliśmy również szczegółowej analizy warunków pracy w szkolnictwie specjalnym. Ok. 1/3 naszej kadry to nauczyciele szkolnictwa specjalnego - zauważyła naczelnik. - Na tej podstawie zaproponowaliśmy dodatki za warunki pracy trudne i uciążliwe w kwocie dostosowanej do sytuacji ekonomicznej powiatu.
Dodatki te wypłacane są nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku oraz pracownikom poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. - Udział procentowy dodatków za warunki trudne i uciążliwe w ogólnej wartości wynagrodzeń w SOSW wynosi 16%, ZSS w Brańszczyku - 15% - mówiła Agnieszka Deptuła. - W sąsiednich powiatach dodatki są na porównywalnym poziomie, ale różni nas skala zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym.
Zmienić ma się nie tylko wysokość dodatków, ale także sposób ich naliczania – z procentowego na kwotowe. - Ostatnio dynamicznie zmieniały się wynagrodzenia dla nauczycieli, rosło wynagrodzenie zasadnicze, a więc automatycznie również kwoty dodatków - argumentowała naczelnik wydziału edukacji.
Przypomniała, że poprzedni zarząd powiatu, w 2016 r. próbował zmienić dodatki, które wówczas w skali roku wynosiły ok. 1 mln zł. - Dzisiaj te dodatki wynoszą 1,5 mln zł. Planowana od września podwyżka wynagrodzeń nauczycieli spowoduje kolejny wzrost dodatków, ok. 350 tys. zł rocznie - wyliczała Agnieszka Deptuła.
Nawiązała również do środków, które powiat dokłada do oświaty z własnego budżetu: - Z analiz wynika, że na spięcie planów finansowych szkół potrzebujemy 3,5 mln zł + 0,5 mln zł na dotacje dla placówek niepublicznych. Kwota subwencji została zwiększona o 1,6 mln zł, ale pozostałą kwotę zarząd będzie musiał znaleźć. W stosunku do subwencji do SOSW w 2018 r. powiat dołożył dodatkowo ponad 600 tys. zł, w 2019 r. - ponad 400 tys. zł; ZSS - ponad 7 tys. zł w roku 2018 i 667 tys. zł w roku 2019.
W szkołach wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych. - To bardzo dobrze, ale to ma też skutek ekonomiczny, wzrost dodatków - argumentowała Agnieszka Deptuła. - Subwencja nie uwzględnia dodatków w określonej wysokości. Mamy za zadanie zapewnić średnie wynagrodzenie. W 2019 r. w powiecie wyszkowskim średnie wynagrodzenie nauczycieli było o 770 tys. zł wyższe niż zakłada Karta Nauczyciela. W SOSW było to 372 tys. zł więcej, w ZSS - 213 tys. zł.
W 2020 niższe będą dochody powiatu, w tym także wpływy do szkół. - W arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2020/2021 dyrektorzy nie planowali żadnych zwolnień - podkreśliła naczelnik.
Nowy regulamin określający zasady przyznawania nauczycielskich dodatków ma zmienić także dodatek motywacyjny, co, jak mówiła Agnieszka Deptuła, wynika ze zmieniających się potrzeb kadrowych szkół: - W 2009 r. (kiedy przyjmowany był poprzedni regulamin - red.) brakowało kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w szkolnictwie specjalnym. Obecnie najbardziej potrzebni są specjaliści w dziedzinie informatyki, przedmiotów zawodowych w przedmiotach szkolnictwa branżowego. Dlatego proponujemy o 1% wyższe środki finansowe na dodatki motywacyjne. Dyrektorzy będą tworzyli 6-procentowy odpis od wynagrodzeń na dodatki motywacyjne. W skali roku ta pula wynosi 960 tys. zł. 
Starostwo proponuje też wyższe o ponad 50% progi dodatków dla kadry kierowniczej. - Chcemy bardziej docenić finansowo kadrę dyrektorską - zauważyła Agnieszka Deptuła.
- Założeniem tych wszystkich zmian są nie tyle oszczędności, ale przede wszystkim troska o zabezpieczenie środków na płace nauczycieli - kontynuowała. - Ewentualnie, gdyby pojawiły się oszczędności, wrócą do szkół z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia z uwagi na pracę zdalną, której efektywność - jak słyszymy i od rodziców, i nauczycieli – jest niższa. Kiedy uczniowie wrócą do szkół, będą potrzebowali takiej pomocy, wsparcia w postaci zajęć wyrównawczych. Dyrektorzy już złożyli zapotrzebowanie na takie zajęcia: ok. 2 etatów ZS1, ok. 2 etatów ILO. Etat nauczyciela dyplomowanego to ok. 85 tys. zł.
Regulamin wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Agnieszka Deptuła poinformowała, że w drodze negocjacji wprowadzono zmiany np. w kwestii dodatków motywacyjnych, dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, dla opiekuna stażu i wychowawcy klasy.
Zabrakło porozumienia w kwestii dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. - Prezes ZNP stał na stanowisku, że dodatek opiekuna oddziału przedszkolnego powinien być w tej samej wysokości co nauczyciela w szkole ogólnodostępnej - relacjonowała naczelnik. W skali powiatu chodzi o 3 oddziały przedszkola specjalnego w szkole w Brańszczyku.
- Związki zawodowe stały nieugięcie na stanowisku, aby utrzymać procentowo w kwocie 20% dodatek za warunki trudne - to ok. 760 zł na nauczyciela dyplomowanego i 7% dodatek za warunki uciążliwe. Natomiast nasza pierwotna propozycja wynosiła 300 zł i 150 zł, w drodze negocjacji kwota pierwsza została podniesiona: 340 zł za prowadzenie zajęć, 490 zł w internacie plus 150 zł za warunki uciążliwe. Ten paragraf nie został uzgodniony ze związkami zawodowym, podpisaliśmy protokół rozbieżności - relacjonowała Agnieszka Deptuła.
- Dodam, że było 5 spotkań, ponad 12 godzin rozmów. Uczestniczyli w nich nie tylko przedstawiciele związków reprezentujących interesy nauczycieli, ale również przedstawiciele rad pedagogicznych z SOSW, ZSS w Brańszczyku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - dodał wicestarosta Leszek Marszał.
Radni z komisji oświaty, a wśród nich nauczyciele, nie mieli pytań. Za projektem zagłosowało 4 radnych, jeden był przeciwny, jeden się wstrzymał. Ostateczną decyzję rada powiatu podejmie na najbliższej sesji 24 czerwca.

Przeciwko zmianom protestują nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, o czym przeczytasz TUTAJ
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość