Zatrzymany za niepłacenie alimentów

Wydarzenia

Zatrzymany za niepłacenie alimentów

19.03.2021
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. KPP Wyszków
41-latek z gminy Długosiodło trafił do zakładu penitencjarnego za uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów.
 
Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie. Ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości 41-latka zatrzymali w czwartek 18 marca policjanci z posterunku w Długosiodle. Jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi kilka miesięcy, odbywając orzeczoną przez sąd karę.
 

Czym jest niealimentacja? To przestępstwo opisane w art. 209 kodeksu karnego, polegające na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Do przestępstwa dochodzi, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
Pod pojęciem uchylania się należy rozumieć złą wolę sprawcy, który, pomimo posiadanych możliwości finansowych, nie chce łożyć na utrzymanie uprawnionego. 
Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość