Wojciech Kozon nowym starostą. Ewa Bartosiewicz przewodniczącą rady

Wydarzenia

Wojciech Kozon nowym starostą. Ewa Bartosiewicz przewodniczącą rady

02.02.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Duże zmiany we władzach powiatu. W czwartek 2 lutego rada powiatu wybrała nowego starostę - Wojciecha Kozona. Rezygnację z przewodniczenia radzie powiatu złożył Bogdan Pągowski. Zastąpiła go Ewa Bartosiewicz. Z kolei Bogdan Pągowski zastąpił w zarządzie powiatu Teresę Czajkowską.
 
Jak już informowaliśmy, w poniedziałek 30 stycznia ze stanowiska starosty został odwołany Jerzy Żukowski. To konsekwencja zmiany koalicji, do której doszło jesienią 2021 r. Radni powiatowi Wspólnoty Samorządowej, Razem dla Ziemi Wyszkowskiej oraz Wyszkowskich Demokratów zerwali wówczas koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a zawiązali z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Przypomnijmy, że odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu, w którego skład wchodzili również: wicestarosta Leszek Marszał, Teresa Czajkowska, Paweł Deluga i Bogusław Frąckiewicz.
 
 
Dzień po sesji, 31 stycznia, z przewodniczenia radzie powiatu zrezygnował Bogdan Pągowski. Przypomnijmy, że funkcję tę objął po zmianie koalicji, we wrześniu 2021 r., zastępując Waldemara Sobczaka.
Nowy rozkład sił w samorządzie powiatowym wiązał się z kolejną zmianą na stanowisku przewodniczącego, która zaszła na sesji nadzwyczajnej, 2 lutego. 
O powód rezygnacji Bogdana Pągowskiego zapytała Justyna Garbarczyk. 
- Czy musi być powód? Przewidujemy zmianę w prezydium rady powiatu i z tego wynika moja rezygnacja - odpowiedział Bogdan Pągowski.
Kandydaturę Ewy Bartosiewicz wysunął Adam Turek. O przedstawienie kandydatki poprosiła Justyna Garbarczyk.
- Myślę, że pani Bartosiewicz znana jest całej radzie, aktywnie uczestniczy w tej kadencji, więc to pytanie jest trochę zabawne - skomentował Bogdan Pągowski. Dodał jednak, że radna Bartosiewicz jest z wykształcenia prawnikiem: - Myślę, że postara się bardzo dobrze prowadzić sesje rady. Przy okazji dziękuję za współpracę przez ten rok. Myślę, że pani Ewa bardzo dobrze sobie poradzi w tej roli.
Zwłaszcza, że - jak zauważył Paweł Deluga - jest doświadczonym samorządowcem, w tej kadencji była już wiceprzewodniczącą rady.
W tajnym głosowaniu za kandydaturą Ewy Bartosiewicz zagłosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.
- Przewodniczenie radzie powiatu to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Dziękuję za zaufanie - podziękowała Ewa Bartosiewicz.
 
Nowy starosta
Bogdan Pągowski na starostę wysunął kandydaturę Wojciecha Kozona. Radnym powiatowym jest nieprzerwanie od 2013 r. Ma wyższe wykształcenie (wydział ekonomiczno-rolniczy na SGGW, a następnie studia podyplomowe dla kadry zarządzającej w Collegium Humanum). W latach 2013-2014 był wiceprzewodniczącym rady powiatu, w kadencji 2014-2018 - przewodniczącym komisji rewizyjnej. W tej kadencji przewodniczył komisji skarg, wniosków i petycji. W latach 2009-2021 był członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy przy PUP w Wyszkowie, z ramienia Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Pracował w ZUS, ARiMR, Urzędzie Gminy Somianka, był kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Wyszkowie, obecnie zawodowo związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie.
W tajnym głosowaniu za wyborem Wojciecha Kozona na starostę zagłosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.
- To wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję za zaufanie, nie zawiodę go i liczę na owocną współpracę - za wybór podziękował nowy starosta.
 
Wybory wicestarosty i członków zarządu
Wojciech Kozon na swojego zastępcę zaproponował kandydaturę dotychczasowego wicestarosty Leszka Marszała. - Wykonuje swoją pracę rzetelnie, z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie merytorycznym - argumentował. - To doświadczony urzędnik, bardzo dobrze znający przepisy prawa, funkcjonowanie starostwa, obowiązki i zadania samorządu powiatowego. Gwarantuje prawidłowe i skuteczne realizowanie zadań, dobrą współpracę w urzędzie, a także dobrą współpracę z gminami powiatu wyszkowskiego. 
W tajnym głosowaniu za kandydaturą Leszka Marszała zagłosowało 12 radnych, przeciwnych było 3, wstrzymał się od głosu 1.
- Bardzo serdecznie dziękuję za wybór i przychylność. Radnych, którzy się wstrzymali od głosu lub byli przeciwni, zachęcam do współpracy. Moje drzwi są dla państwa zawsze otwarte - zapewnił Leszek Marszał. - Obiecuję pełnić swoją funkcję z zaangażowaniem, jak najlepiej potrafię. Wiele projektów jest w trakcie realizacji, które musimy konsekwentnie kontynuować. Na najbliższe 15 miesięcy wiele nowych zadań jest przed nami. Mam nadzieję na udaną współpracę z nowym zarządem.
Na członków zarządu powiatu nowy starosta zgłosił kandydatury dotychczasowych członków zarządu Pawła Delugi i Bogusława Frąckiewicza oraz Bogdana Pągowskiego, który zastąpił Teresę Czajkowską.
Paweł Deluga radnym powiatu jest od 2014 r., w zarządzie powiatu od 2018 r. - Aktywny społecznik. Jest dyrektorem szkoły, doświadczony trener i wychowawca młodzieży. W pracy w zarządzie wykazał się solidnością, odpowiedzialnością - wymieniał Wojciech Kozon.
Przedstawił również Bogusława Frąckiewicza: - Doświadczony samorządowiec, wieloletni radny powiatowy, wiele lat w zarządzie powiatu. Zna procedury, problemy i oczekiwania mieszkańców. Jest wieloletnim sołtysem. 
Bogdan Pągowski to również doświadczony samorządowiec, wieloletni radny powiatowy, przez trzy kadencje starosta powiatu, przewodniczący rady powiatu.
W tajnym głosowaniu za powołaniem zarządu w takim składzie zagłosowało 12 radnych, przeciwnych było 4.
 
Jerzy Żukowski musi się zgodzić
Zmiany we władzach powiatu pociągnęły za sobą również zmiany w składach komisji. Wojciech Kozon zrezygnował z członkostwa w komisji zdrowia i pomocy społecznej oraz komisji skarg wniosków i petycji. Nowym przewodniczącym komisji skargowej został Piotr Wykowski. Ponieważ on z kolei zrezygnował z członkostwa w komisji rewizyjnej, rada ustaliła, że będzie ona liczyła trzy osoby, a nie jak dotychczas cztery.
Zmniejszono również - do pięciu osób - skład komisji zdrowia.
W obradach nie brał udziału były już starosta, ale wciąż radny powiatowy Jerzy Żukowski. - Przecież do jakiejś komisji musimy włączyć byłego starostę Jerzego Żukowskiego. Czy jest teraz sens zmniejszania liczby członków komisji? - dopytywała Justyna Garbarczyk.
- Radny Żukowski musi przede wszystkim wyrazić chęć i zgodę na uczestnictwo w komisji. Jeśli to zrobi, będziemy odpowiednio zwiększać liczbę członków komisji - odpowiedziała Ewa Bartosiewicz.
 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość