Jerzy Żukowski odwołany z funkcji Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Wydarzenia

Jerzy Żukowski odwołany z funkcji Starosty Powiatu Wyszkowskiego

30.01.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Głosami 12 radnych Jerzy Żukowski został odwołany z funkcji starosty. Jego następcę rada powiatu wybierze prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. 
 
Była to trzecia próba odwołania starosty przez zawiązaną jesienią 2021 r. nową koalicję. Radni powiatowi Wspólnoty Samorządowej, Razem dla Ziemi Wyszkowskiej oraz Wyszkowskich Demokratów zerwali wówczas koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a zawiązali z Polskim Stronnictwem Ludowym. W radzie PiS przeszedł do opozycji, ale swoje stanowisko zachował Jerzy Żukowski. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady. W przypadku liczącej 19 mandatów Rady Powiatu Wyszkowskiego, koalicja do zrealizowania wniosku potrzebuje 12 głosów. 
Do tej pory koalicja miała jednak głosów 11. Z tego powodu dwie wcześniejsze próby odwołania starosty spełzły na niczym. Jednak tym razem pod wnioskiem o odwołanie starosty podpisała się m.in. Ewa Bartosiewicz (do rady weszła z listy PiS, ale w marcu ubiegłego roku zrezygnowała z członkostwa w partii). To jej głos - dwunasty - był tym decydującym. 
 
Utracił większość koalicyjną 
Wniosek o odwołanie starosty do przewodniczącego rady powiatu wpłynął w połowie grudnia. Starosta Powiatu Jerzy Żukowski utracił większość koalicyjną w Radzie Powiatu Wyszkowskiego oraz Zarządzie Powiatu, co utrudnia sprawowanie funkcji, wpływa na podejmowanie decyzji, atmosferę w organach powiatu i wizerunek powiatu - czytamy. - Jako Przewodniczący Zarządu nie potrafi współpracować z zarządem powiatu, przez co zaburzone jest wykonywanie zadań organu wykonawczego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. 
W świetle powyższego oraz obecnej sytuacji na czele Powiatu Wyszkowskiego powinna stać osoba mająca zaufanie oraz poparcie organów powiatu tak, aby odpowiedzialność stanowiła spójną całość. Uważamy, że zmiana na stanowisku Starosty Powiatu Wyszkowskiego jest konieczna.  
Oprócz Ewy Bartosiewicz, wniosek podpisało ośmioro radnych koalicji: Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Pągowski, Adam Turek. 
Podpisu nie złożyło troje radnych koalicji wchodzących w skład komisji rewizyjnej (Sławomir Pędzich, Piotr Wykowski i Katarzyna Wysocka), która wniosek opiniowała, zanim trafił on na sesję rady powiatu.
 
Mamy dwunastą osobę, przejmujemy władzę
Sesja zdalna, zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w poniedziałek 30 stycznia. Nie wzięło w niej udziału dwoje radnych: Jerzy Żukowski i Justyna Garbarczyk. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Sławomir Pędzich przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie wniosku o odwołanie starosty. Komisja powtórzyła za wnioskiem, że starosta utracił większość koalicyjną w radzie i zarządzie. Powoduje to trudności w podejmowaniu decyzji, wpływa negatywnie na atmosferę w organach powiatu. Przejawem braku zaufania do starosty powiatu Jerzego Żukowskiego było nieudzielenie zarządowi powiatu wyszkowskiego wotum zaufania przez radę powiatu - odczytał przewodniczący. - Komisja zwraca uwagę na fakt niedostatecznej współpracy przewodniczącego zarządu powiatu z pozostałymi członkami zarządu powiatu wyszkowskiego. 
Zdaniem komisji świadczy o tym chociażby niespójność pomiędzy głosowaniem starosty nad prowizorium budżetowym na zarządzie, a ostatecznym uchwaleniem budżetu powiatu na 2023 r. na sesji rady powiatu. 
Pod opinią podpisało się troje członków komisji. Podpisania odmówiła natomiast Renata Rębała.  
Radni PiS zapowiedzieli, że w ogóle nie wezmą udziału w głosowaniu wniosku o odwołanie starosty. - W związku z tym, że nadzwyczajna sesja została zwołana pod nieobecność starosty, w trakcie zwolnienia lekarskiego, oświadczam, że nie mogę i nie będę głosował - argumentował Waldemar Sobczak. 
Renata Rębała odniosła się do posiedzeń komisji rewizyjnej: - Nie było dyskusji, nie przedstawiono konkretnych dowodów. Jeśli są jakieś zarzuty, to wypada je udowodnić. Prosiłam kilkakrotnie o konkretne przykłady: czy ktoś nie dostał pensji, czy są jakieś zaniedbania, czy jakaś inwestycja nie została zrealizowana. Rozumiem utratę większości koalicyjnej, ale nie ma sensu pisanie rzeczy, których nie można udowodnić.  
- Kolejne moje pytanie dotyczyło złej atmosfery pracy. Tu też nie mogłam dowiedzieć się konkretów - kontynuowała Renata Rębała. - Pan przewodniczący stwierdził, że pracownicy są zastraszani. Zdziwiło mnie to bardzo, bo to poważny zarzut. Pytałam, czy przewodniczacy wie na pewno. Powiedział, że tak, rozmawiał z ludźmi. Nikt tego oficjalnie nie powie, ale wie, że jest zatraszany. Jeśli pan przewodniczący ma taką wiedzę, to powinien z nią coś zrobić. 
Do argumentu o złej atmosferze w pracy odniosła się Teresa Czajkowska: - Nie słyszałam od pracowników, by narzekali na współpracę ze starostą Jerzym Żukowskim. Wystarczyło uzasadnić: mamy dwunastą osobę, przejmujemy władzę. I to jest w polityce pewnie oczywiste. Różne rzeczy można zarzucać staroście, ale nikt nie uwierzy w mobbing i brak uczciwości. To nie ten typ człowieka. Czy trzeba było aż takich argumentów używać? 

Jakby nieobecni
Głosowanie wniosku było tajne. Zgodnie z przewidywaniami, poparło go 12 radnych. Dwoje radnych, zgodnie z zapowiedzią, głosu nie oddało. Troje w ogóle nie potwierdziło swojej obecności na głosowaniu, choć w sesji brali udział. Nie miało to jednak wpływu na prawomocność obrad. 
Głosowanie wniosku o odwołanie starosty było tajne, ale uchwały stwierdzającej odwołanie starosty było już jawne. A wynik głosowania był tak sam.
Za uchwałą zagłosowało 12 radnych: Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Pągowski, Sławomir Pędzich, Adam Turek, Piotr Wykowski i Katarzyna Wysocka. 
Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Głosu nie oddali: Iwona Wyszyńska i Waldemar Sobczak. 
Swojej obecności na głosowaniu w ogóle nie potwierdziły, choć w sesji brały udział: Teresa Czajkowska, Marzena Dyl i Renata Rębała. 
Co ważne, odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu, w którego skład, przypomnijmy, wchodzą również: wicestarosta Leszek Marszał, Teresa Czajkowska, Paweł Deluga i Bogusław Frąckiewicz. 
Wybór nowego starosty i powołanie zarządu odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość