Radni nie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania

Wydarzenia

Radni nie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania

29.06.2022
autor: Sylwia Bardyszewska
Zarząd powiatu nie uzyskał wotum zaufania, co równoznaczne jest z wnioskiem o jego odwołanie. Rada powiatu jednogłośnie udzieliła natomiast zarządowi absolutorium.  
 
Podstawą do udzielenia zarządowi absolutorium jest realizacja budżetu w minionym roku. W 2021 r. dochody powiatu wyniosły 117 mln 422 tys. zł (prawie 103% planu), wydatki – 110 mln 288 tys. zł (93,43% planu). Na inwestycje powiat wydał prawie 5 mln zł (85% planu).  
Na koniec roku zobowiązania powiatu wynosiły prawie 6 mln 900 tys. zł i było o 2 mln 141 tys. zł niższe niż rok wcześniej. - Finanse powiatu są w dobrej kondycji. Dziękuje samorządom za współfinansowanie inwestycji, zarządowi i radnym na konstruktywną współpracę, wszystkim pracownikom samorządowym - na sesji 29 czerwca dziękował starosta Jerzy Żukowski. 
Rada powiatu jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium. 
Podsumowaniem minionego roku jest także przedstawiany przez zarząd raport o stanie powiatu za 2021 r. Zawiera sprawozdania z realizowanej przez powiat polityki, programów i strategii, uchwał, pracy samego zarządu. Następnie radni głosują wotum zaufania dla zarządu powiatu. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów (tzn. liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się). 
Przypomnijmy, że w skład zarządu wchodzi trzech przedstawicieli koalicji (wicestarosta Leszek Marszał, radni Paweł Deluga i Bogdan Frąckiewicz) oraz dwoje przedstawicieli opozycji (starosta Jerzy Żukowski i radna Teresa Czajkowska). O braku zgody w zarządzie pisaliśmy już wielokrotnie. Były już wnioski o odwołanie wicestarosty, starosty, uchwały wzywające starostę do zaprzestania łamania prawa.  
Koalicja zapowiedziała, że w głosowaniu wotum zaufania dla zarządu wstrzyma się od głosu.  
- Przykro mi wobec kolegów, ale nie będą mogła zagłosować za. Głosujemy kolegialnie, a nie za poszczególnymi członkami zarządu - wyjaśniła Katarzyna Wysocka. 
Agnieszka Ołdak-Prokop przypomniała, że była jedną z radnych, którzy podpisali wniosek o odwołanie starosty: - Dlatego teraz wstrzymam się od głosu. Oddając głos za, zagłosowałbym wbrew sobie. 
Za udzieleniem zarządowi wotum zaufania zagłosowało 9 radnych: Ewa Bartosiewicz, Teresa Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Renata Rębała, Waldemar Sobczak i Jerzy Żukowski.  
Od głosu wstrzymało się 8 radnych: Wojciech Kozon, Tadeusz Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Pągowski, Sławomir Pędzich, Adam Turek, Piotr Wykowski i Katarzyna Wysocka.  
- Nie ma bezwzględnej większości głosów, czyli uchwała nie została przyjęta - podsumował przewodniczący rady Bogdan Pągowski. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi wotum zaufania jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Sesję w tej sprawie należy zwołać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od głosowania wotum zaufania. - Nie mam planów zwołania sesji w okresie wakacyjnym. Kolejna zwyczajna sesja planowana jest na wrzesień - zapowiedział Bogdan Pągowski. 
Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady. W przypadku liczącej 19 mandatów Rady Powiatu Wyszkowskiego potrzeba więc 12 głosów. 
Przypomnijmy, że w maju odbyło się już głosowanie nad odwołaniem starosty. Radnym koalicji zabrakło wówczas jednego głosu.  
 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość