Próg na Świętojańskiej? Starostwo odpowiada naszemu czytelnikowi

Wydarzenia

Próg na Świętojańskiej? Starostwo odpowiada naszemu czytelnikowi

13.08.2019
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Trudne - na wniosek naszego czytelnika o próg spowalniający na ul. Świętojańskiej odpowiada starostwo.
 
Po piątkowym wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Kowalskiego, nasz czytelnik napisał list, w którym opisuje brawurę i popisy kierowców na odcinku Świętojańskiej między ulicą Pułtuską i Prostą i wnioskuje o próg spowalniający: „Wiem, że dla cymbałów szalejących swoimi autami nic nie działa skuteczniej niż progi zwalniające. Mandaty, sankcje karne, policyjne patrole z doskoku - one nie nauczą kogoś odpowiedzialności i nie zapobiegną tragediom. Natomiast progi zwalniające skutecznie zniechęcają idiotów do szarżowania swoimi starymi klamotami i może zapobiegną śmierci niewinnych ludzi.” (cały list możesz przeczytać TUTAJ)
Do listu ustosunkowało się starostwo, wydział inwestycji i dróg publicznych - zarządca ul. Świętojańskiej:
 
„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181), progi zwalniające na drogach powiatowych, z uwagi na funkcje, jakie one pełnią w układzie komunikacyjnym (drogi klasy Z - zbiorcze), można stosować jedynie cyt.: „wyjątkowo”. 
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, stosując się do rozporządzenia, wykonuje progi zwalniające jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w sytuacjach i miejscach narażonych na zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, przy czym każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie z uwagi na różną charakterystykę dróg/ulic. 
Na terenie Powiatu mamy do czynienia z drogami utwardzonymi (bo tylko na takich przepisy dopuszczają montaż progów) przebiegającymi poza terenem zabudowanym, przez tereny zabudowy wiejskiej i tereny o bardzo zwartej zabudowie, jak w przypadku ulicy Świętojańskiej. Na drogach tych występuje różna skala zagrożeń, dlatego też każdy wniosek o wykonanie progów poddawany jest każdorazowo odrębnej analizie.
Należy też podkreślić, iż kwestia dokładnej lokalizacji progów nie jest kwestią uznaniową ani wnioskującego ani nawet zarządcy drogi, gdyż regulują to przepisy ww. Rozporządzenia. 
I tak, na drogach powiatowych w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej jedynym dopuszczonym urządzeniem do ograniczania prędkości pojazdów jest próg zwalniający typu wyspowego usytuowany w odległościach nie mniejszych niż: 
40 m od skrzyżowania ulic lub dróg
20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m
30 m od przejścia dla pieszych.
Próg usytuowany zgodnie z przepisami powinien spełniać jednocześnie wszystkie ww. wymagania, co w sytuacji skrzyżowania ulic Świętojańskiej i Generała Wincentego Kowalskiego będzie trudne z uwagi chociażby na zauważony także przez czytelnika łuk drogi, a przy tym nawet po wykonaniu progu, zgodnie z przepisami, efekt może nie podnieść bezpieczeństwa na samym skrzyżowaniu.
Ponadto z uwagi na dodatkowe uciążliwości, jakie powodują pojazdy pokonujące progi (np. hałas w godzinach nocnych, wzmożona emisja spalin i pyłu z klocków hamulcowych) praktyką stosowaną przez Zarząd Powiatu przed wyrażeniem zgody na ich wykonanie jest uzyskanie pozytywnych opinii/zgód mieszkańców posesji znajdujących się w granicach 50 m od proponowanej lokalizacji progu - zgodnej z przepisami Rozporządzenia.
Przy ocenie zasadności montażu progów należy także wziąć pod uwagę, iż, ze względu na moc obecnych pojazdów, próg pozwala zdyscyplinować nieprzepisowych kierowców tylko w odległości kilkudziesięciu metrów."
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość