Jaka zabudowa i ile zieleni wokół cmentarza?

Wydarzenia

Jaka zabudowa i ile zieleni wokół cmentarza?

17.11.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Trwają ustalenia związane z powiększeniem cmentarza miejskiego i osiedla budynków wielorodzinnych rozciągającego się między ulicami Pułtuską i Żytnią. Gmina zmieniła projekt studium, zmniejszając wysokość zabudowy wielorodzinnej i zwiększając powierzchnię biologicznie czynną. Mieszkańcy oczekują wprowadzenia pasów zieleni oddzielających nie tylko cmentarz od zabudowy, ale też zabudowę jednorodzinną od wielorodzinnej.
 
Przypomnijmy, że Gmina Wyszków chce zmienić przeznaczenie terenów rolnych między ulicami Pułtuską i Żytnią, by powiększyć cmentarz miejski i nowe osiedle budynków wielorodzinnych. Do zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych przystąpiła jesienią ubiegłego roku. Zamierza wykupić działki i powiększyć cmentarz miejski o ok. 3 ha, wzdłuż ul. Pułtuskiej. Obecnie zajmuje on powierzchnię 8 hektarów, z czego zajęte są ponad 2 hektary. Cmentarz miejski jest jedyną dużą nekropolią w gminie Wyszków. W związku z tym, że cmentarze parafialne są już praktycznie zapełnione, grobów na cmentarzu miejskim przybywa w coraz szybszym tempie. 
Kwestia powiększenia cmentarza pewnie nie wzbudziłaby dyskusji, gdyby nie fakt, że samorząd chce zmienić przeznaczenie nie tylko terenu, na którym w przyszłości miałby się rozciągać cmentarz, ale też pobliskiego, gdzie mają stanąć kolejne bloki. Inwestorzy są zainteresowani rozbudową nowego osiedla budynków wielorodzinnych.
To już w momencie przystąpienia do zmiany studium nie podobało się mieszkańcom tamtejszego osiedla domów jednorodzinnych i radnym opozycji, którzy uważają, że samorząd działa na rzecz jednego inwestora. - Chodzi nam o to, żeby ludzie kupowali mieszkania i się w nich lokowali. Budownictwo wielorodzinne to mocne koło zamachowe naszej gospodarki - przekonywał wówczas burmistrz.
Pierwsza dyskusja publiczna w sprawie zmian w studium odbyła się pod koniec sierpnia. Urząd i projektant zaproponowali powiększenie cmentarza wzdłuż ul. Pułtuskiej, wokół wprowadzenie usług, które oddzielałyby cmentarz od nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Studium nie określa, czy to zabudowa jednorodzinna czy bloki - tę kwestię sprecyzuje później oparty na studium plan zagospodarowania przestrzennego. Nie ma jednak wątpliwości, że deweloperzy są zainteresowani rozbudową nowego osiedla bloków.
W sierpniu dyskusja dotyczyła m.in. wysokości zabudowy. Projekt zakładał 27 m, czyli aż 8 kondygnacji, przy czym obecne bloki sięgają 22 m. Mieszkańcy proponowali, by właśnie taką maksymalną wysokość wprowadzić do studium. Naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego Agnieszka Kostrzewa przekonywała, że obecne studium również dopuszcza zabudowę do wysokości 27 m: - My wysokości w studium po prostu nie zmieniamy.
 
Jednak zmieniamy…
Druga dyskusja odbyła się 14 listopada. Projektant i urzędnicy uwzględnili niektóre uwagi zgłoszone przez mieszkańców dotyczące m.in. właśnie wysokości zabudowy. 
Na obszarze MUM1, czyli zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz usług nieuciążliwych maksymalna wysokość zabudowy została zmniejszona z 27 do 20 m, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększona z 20 do 25%. Na terenie MUW1, czyli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług powierzchnia biologicznie czynna została zwiększona do 40 %.
Na wniosek mieszkańca została też zmieniona linia rozgraniczająca teren cmentarza. Poprowadzona jest po granicach działek, na ile to możliwe. 
Była też uwaga dotycząca zmniejszenia wysokości zabudowy jednorodzinnej do 8 m, ale nie została uwzględniona. - Domy jednorodzinne o dużej powierzchni mają wysokość wyższą niż 8 m, mają ponad 10 m. Został zachowany parametr obecny – 12 m wysokości - wyjaśniał projektant.
 
Żeby nie było centrum handlowego
Kolejna nieuwzględniona uwaga dotyczy wprowadzenia terenu zieleni izolacyjnej od strony cmentarza. - Tym buforem są usługi szerokości 50 m. Odgrodzą zabudowę od cmentarza - przekonywał projektant.
Wprowadzony wokół cmentarza pas usług ma szerokość 50 m, maksymalna wysokość jak w zabudowie jednorodzinnej - 12 m. 
- Czy te usługi nie są zbyt obszerne? Może podzielić ten pas na pas zieleni i pas usług - proponował Piotr Płochocki.
- Chodziło mi o to, żeby oddzielić cmentarz od jakiejkolwiek zabudowy, żeby nie było wokół cmentarza centrum handlowego - argumentował Jarosław Szczerba.
Mieszkańcy widzieliby również pas zieleni oddzielający zabudowę jednorodzinną od wielorodzinnej. - Żeby zabezpieczyć ludzi, którzy budowali się z myślą, że za płotem będą mieli pole. 10-metrowy pas zieleni wokół całego terenu budynków jednorodzinnych - proponował Adam Szczerba.
Chodzi o budynki jednorodzinne m.in. przy ul. Księdza Robaka, Pana Tadeusza i Telimeny. - Z punktu komfortu życia, decyzji, które podejmowaliśmy jako nabywcy działek, powinien być pas między nami, a blokami - przekonywał jeden z mieszkańców osiedla. - Decydując się na zakup działek X lat temu, że myśleliśmy, że będziemy inwestować nasze oszczędności wśród blokowisk. To jest dla nas problematyczne, że bloki 5-pietrowe dotrą do ogrodzenia naszych działek. 
Podczas dyskusji wrócił temat zasadności zmiany studium. - Czy zmiana studium w tak małym zakresie jest logiczna i sensowna? 200 m dalej mamy tereny rolne, ludzie czekają na przekształcenie i nie przekształcamy - mówił Adam Szczerba.
- Miasto zmienia studium dla dewelopera. Na tę chwilę cmentarz większy nie jest potrzebny. Czy nie powinniśmy wrócić do tego, co było? - dodał Piotr Płochocki.
Projekt studium będzie wyłożony do 22 listopada. Uwagi można składać do 14 grudnia
Eurodock - maj 2024
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość