Znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej mieszkańców wzięło ślub

Wydarzenia

Znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej mieszkańców wzięło ślub

08.01.2021
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
W 2020 r. znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej było natomiast ślubów i urodzeń.
Aleksander i Julia to imiona cieszące się niesłabnącą popularnością. W ubiegłym roku rodzice wybierali je najczęściej.
 
Urodzenia
USC w Wyszkowie wydał 1.246 aktów urodzeń (586 dziewczynek, 660 chłopców). To wszystkie dzieci, które urodziły się w Wyszkowie, a więc także mieszkańcy sąsiednich gmin. Dla porównania w 2019 r. było 1.284 urodzeń, w 2018 r. - 1.464.
W samej Gminie Wyszków w 2020 r. urodziło się 436 mieszkańców (20 mniej w stosunku do roku ubiegłego), w tym 260 chłopców i 176 dziewczynek.
Spośród 1246 zarejestrowanych urodzeń, 53 to dzieci urodzone za granicą w takich krajach jak: Norwegia - 6, Ukraina - 7, Wielka Brytania - 14, Belgia - 2, Irlandia - 5, Jordania - 1, Niemcy - 5, Hiszpania - 2, Szwecja - 2, Białoruś - 5, Wietnam - 2, Kamerun - 1, Luksemburg - 1, Turcja - 1.
W roku 2020 roku przed kierownikiem USC w Wyszkowie zostało złożonych 199 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.
Najczęściej nadawane imiona
Wśród imion dla dziewczynek od lat niesłabnącą popularnością cieszy się Julia, w 2020 r. rodzice wybierali je 37 razy. Na drugim miejscu znajduje się Zuzanna (29), na trzecim - Lena (22). Pozostałe popularne imiona: Iga i Zofia (po 21), Alicja i Marcelina (po 18), Hanna (16).
Z kolei wśród chłopców najwięcej urodziło się Aleksandrów - 42 i Antonich - 39. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się imiona Jakub i Jan (po 28). Popularne były również imiona: Franciszek (26), Mikołaj (25), Marcel (23), Stanisław i Kacper (po 21).
Najrzadziej nadawane imiona
USC podał również, które imiona rodzice wybierali najrzadziej. To Kornel, Bartłomiej, Ernest i Józef oraz Klaudia, Malina, Elżbieta i Dorota.
 
Małżeństwa
W 2020 r. urząd wydał 246 aktów małżeństw. Znacznie mniej w porównaniu z poprzednimi latami. W 2019 r. było 285 małżeństw, w 2018 r. - 282.
90 małżeństw zostało zawartych przed kierownikiem USC (śluby cywilne), co stanowi 36,6% ogólnej liczby małżeństw. 8 ślubów cywilnych zawartych zostało poza lokalem USC.
W ubiegłym roku 12 małżeństw wyszkowianie zawarli za granicą: na Ukrainie, w Niemczech, Meksyku, Jordanii, Francji, Białorusi, Wielkiej Brytanii.
Z kolei w naszym urzędzie nasi mieszkańcy zawarli 4 małżeństwa cudzoziemcami: obywatelami Ukrainy - 3, Afganistanu - 1.
W rejestrze stanu cywilnego odnotowano 64 rozwody.
 
Zgony
W minionym roku znacznie wzrosła liczba zgonów. USC wydał 615 aktów zgonu. Dla porównania: w 2019 r. było ich 491, w 2018 r. - 484.
W samej Gminie Wyszków zmarło 403 mieszkańców.
Spośród wszystkich 615 zgonów, 5 nastąpiło za granicą, w:  Norwegii, Danii, Francji i  Holandii.
 
Pozostała statystyka
- Z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 14 osób.
- Wydane zostały 6.554 odpisy aktów stanu cywilnego oraz 1.674 zaświadczenia (między innymi zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).
- Do aktów naniesionych zostało 407 wzmianek i 5.273 przypiski.
- Dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 6.514 aktów. W bazie pozostało do przeniesienia 97.131 aktów.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość