Zarząd przesłucha kandydata na komendanta

Wydarzenia

Zarząd przesłucha kandydata na komendanta

01.08.2016
autor: Elżbieta Szczuka
Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Kurek w piątek 26 sierpnia złożył w starostwie pismo z prośbą o uzgodnienie mł. bryg. Marka Krzyżańskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkowie. Starosta przedstawi swoją opinię na ten temat po wtorkowym posiedzeniu zarządu powiatu.
Z końcem kwietnia br. na emeryturę przeszedł komendant powiatowy Ignacy Woźniak. Do czasu powołania nowego komendanta (powołuje go komendant wojewódzki w uzgodnieniu ze starostą) komendant wojewódzki powierza pełnienie obowiązków komendanta wyznaczonemu oficerowi PSP na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W maju i czerwcu obowiązki komendanta pełnił bryg. Marek Czestkowski, dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego.  29 kwietnia komendant wojewódzki PSP wysłał do starosty pismo w sprawie uzgodnienia kandydatury Marka Czestkowskiego na stanowisko komendanta powiatowego. Bogdan Pągowski wydał opinię pozytywną. Ale od 1 lipca komendant wojewódzki powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego mł. bryg. Markowi Krzyżańskiemu, dowódcy JRG.
29 lipca 35 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie (pracuje w niej 50 osób) wysłało do komendanta wojewódzkiego, wojewody i starosty pismo, w którym wyrażają swoje poparcie dla Marka Krzyżańskiego na stanowisko komendanta powiatowego. Napisali m.in. „Pełniąc obowiązki Komendanta Powiatowego mł. bryg. Marek Krzyżański rozpoczął długo oczekiwany dialog z załogą, co miało ogromny wpływ na wzrost morale wśród załogi. Dzięki woli rozmowy i poszukiwania sposobów rozwiązań problemów oraz szansy na wprowadzenie lepszych warunków pełnienia służby, otrzymał duży kredyt zaufania od funkcjonariuszy. Przedstawił długookresowy plan działania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie”. Prosili starostę o pozytywne zaopiniowanie Marka  Krzyżańskiego na stanowisko komendanta powiatowego, chociaż komendant wojewódzki jeszcze z takim wnioskiem do starosty nie wystąpił.
W piątek 26 sierpnia komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek odwiedził komendę powiatową PSP i wyszkowskie starostwo. Bryg. Marek Czestkowski złożył rezygnację z kandydowania na stanowisko komendanta. Komendant Kurek złożył w starostwie pismo o uzgodnienie kandydatury mł. bryg. Marka Krzyżańskiego na Komendanta Powiatowego PSP. 
We wtorek 30 sierpnia na posiedzeniu zarządu powiatu Marek Krzyżański ma przedstawić swoje plany dotyczące działania komendy. Nam powiedział, że wielkich zmian nie planuje.
Po tym spotkaniu starosta prześle komendantowi wojewódzkiemu swoją opinię na temat kandydata.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość