Z Bugiem do Bałtyku (FOTO)

Wydarzenia

Z Bugiem do Bałtyku (FOTO)

15.09.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
- to tytuł wystawy zorganizowanej z okazji sobotniej uroczystości Zaślubin z Bugiem w Wyszkowie, na którą zaprosili Liga Morska i Rzeczna oraz gmina Wyszków.
 
Ważnym elementem wystawy są kolekcje filatelistyczne, m.in. ze zbiorów członków LMiR. - Chcemy się nimi z państwem pochwalić i podzielić - do oglądania zachęcała prezes Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Elżbieta Kasińska. O wystawie opowiedział wiceprezes zarządu głównego LMiR Marek Padjas, z zamiłowania filatelista. - Historia Polski to historia znaczka - podkreślił, prezentując znaczki upamiętniające ważne dla Polski wydarzenia, m.in. Zaślubiny Polski z morzem. Pokazano też najnowsze kartki pocztowe i znaczki z tegorocznej wyprawy tratwy „Pielgrzym” do Torunia. Na pokładzie tratwy Poczta Polska zorganizowała tzw. pocztę wodną. W dalszej części uroczystości można było zresztą zobaczyć zdjęcia z wyprawy.
Była to już czwarta podróż „Pielgrzyma”, który powstał z inicjatywy Wojciecha Chodkowskiego. - Coś, co zaczyna się niewinnie, nieprzewidywalnie, daje wspaniałe owoce - cieszy się pan Wojciech, już zapraszając w kolejny rejs.
LMiR ma nadzieję na większy udział młodzieży. Między innymi stąd współpraca z 78 Wodną Drużyną Harcerską „Junga”, która na sobotniej uroczystości złożyła uroczyste ślubowanie na wierność Bałtykowi i rzece Bug. Młodzi harcerze ślubowali: Stać zawsze na straży polskich rzek i morza, wartości pracy polskiej na rzekach i na morzu nieustannie i wytrwale pomnażać, czynem ofiarnym Polsce oraz rzekom i morzu w każdej służyć potrzebie.
Zaproszenie na uroczystość przyjęła m.in. Małgorzata Haller, krewna gen. Józefa Hallera, który 10 lutego 1920 r. w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Odbyło się to poprzez wrzucenie pierścienia do morza. Dwa platynowe pierścienie ofiarowali wówczas gen. Hallerowi mieszkający w Gdańsku Polacy. Unikatową replikę pierścienia, pochodzącą ze zbiorów Elżbiety Kasińskiej, można było zobaczyć na wystawie „Z Bugiem do Bałtyku”.
- Po podróży po oceanach świata powrót nad polski Bałtyk jest wspaniały. Polskie morze jest najpiękniejsze, jest naszym domem - mówiła Małgorzata Haller.
Na uroczystość do Wyszkowa dotarli również przedstawiciele fundacji „Szlakiem Wisły”. Przypłynęli na unikatowej krypie „Basonia”. - Bug zaczyna żyć. Po Bugu da się pływać, na Bugu da się spędzać czas - powitała ich Elżbieta Kasińska.
Uroczystość zakończył koncert Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom