Wyszków otrzyma miliony na wymianę oświetlenia ulicznego!

Wydarzenia

Wyszków otrzyma miliony na wymianę oświetlenia ulicznego!

22.07.2021
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), grafika: Urząd Miejski w Wyszkowie
W Wyszkowie zostanie wymienionych ponad 3 tysiące lamp oświetlenia ulicznego! To najważniejszy element projektu, na którego realizację gmina pozyskała 6 mln zł.
 
Do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 wpłynęło kilkaset wniosków. Dofinansowanie otrzyma tylko 19, w tym wyszkowski „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie”.
Projekt zakłada:
1. Nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie całego miasta (wymiana ponad 3000 istniejących opraw oświetlenia ulicznego).
2. Nowe formy zieleni w mieście: 
- parki kieszonkowe (przy ul. Sowińskiego, przy SP 3, przy SP 5 – z ogrodem deszczowym)
- zielony przystanek przy Parku Karola Ferdynanda Wazy
- zielone ściany na terenie cmentarza komunalnego i na os. przy ul. 1 Maja.
3. Zagospodarowanie kolejnych, 8 terenów zieleni (zieleń przyuliczna przy ul. H. Sienkiewicza, na os. przy ul. 1 Maja, na os. przy ul. Prostej, przy WOK Hutnik, na os. przy ul. Kościuszki, na os. przy ul. Łącznej, na cmentarzu komunalnym, na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 4).
4. Montaż przy budynkach gminnych placówek oświatowych pojemników na wodę opadową.
5. Pasy ruchu dla rowerów na ul. Warszawskiej (Wyszków – Tumanek), na ul. Sowińskiego.
6. Infrastruktura rowerowa – parking dla rowerów, wiaty i stojaki rowerowe.
Ważnym elementem projektu są działania edukacyjne oparte na czterech blokach tematycznych: zielona infrastruktura, błękitna infrastruktura, niska emisja, efektywność energetyczna:
- strona internetowa, na której mieszkańcy znajdą nie tylko informacje o samym projekcie, ale też różne informacje związane ze zmianami klimatu
- pakiet konkursów tematycznych skierowanych do różnych grup wiekowych
- warsztaty i szkolenia
- opracowanie materiałów edukacyjnych, dzięki którym np. mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jakie gleby występują w ich miejscu zamieszkania, a co za tym idzie, jakie rośliny najlepiej będą się tam czuły
- zapoznanie się z dobrymi praktykami partnerów projektu, tj. Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- możliwość skorzystania z porad specjalistów.
W realizację działań zaangażowanych zostanie wiele podmiotów. PWIK otworzy swoje drzwi dla mieszkańców. Przewidziany jest czynny udział gminnych placówek oświatowych poczynając od przedszkoli i szkół, przedstawicieli urzędu, rady miejskiej, rady seniorów i sołtysów, którzy wezmą udział w szkoleniach. „To pierwszy projekt Gminy Wyszków z tak obszerną kampanią edukacyjną, skierowaną do wszystkich mieszkańców” - podkreślają urzędnicy.
Podsumowaniem półtorarocznej realizacji projektu będzie szereg ogólnodostępnych publikacji i wydawnictw. 
Po wakacjach Gmina Wyszków zorganizuje oficjalną konferencję inaugurującą projekt, której celem będzie przedstawienie szczegółowego zakresu projektu, planu działań i partnerów projektu.

SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość