Wkrótce nabór na wymianę kopciuchów

Wydarzenia

Wkrótce nabór na wymianę kopciuchów

22.07.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Najprawdopodobniej w sierpniu mieszkańcy Gminy Wyszków będą mogli składać wnioski o dotację na wymianę kotłów. Zmieniając źródło ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne, będzie można sięgnąć po dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł.
 
Przez zmianę systemu ogrzewania paliwem stałym na ekologiczne rozumie się likwidację istniejącego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji (tradycyjne piece i kotły c.o. komorowe, zasypowe, opalane paliwem stałym), o niskiej sprawności energetycznej i zastąpienie go proekologicznym systemem ogrzewania gazowego (wyłącznie gazowe kotły kondensacyjne).
Dofinansowanie może być udzielone w wysokości nie większej niż 50% kosztów kwalifikowanych i w kwocie nie większej niż 3 tys. zł. Chodzi o koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia zakończenia zadania, lecz nie później niż do 7 listopada 2021 r. Skorzystać mogą tylko mieszkańcy Gminy Wyszków, wymieniający piece w stałej zabudowie (wykluczona jest więc zabudowa letniskowa i budynki dopiero powstające). Nie można też skorzystać z dofinansowania, jeśli pozyskało się je z innych źródeł. Nie ma też mowy o przenośnych urządzeniach grzewczych, np. termowentylatorach, grzejnikach olejowych i na propan-butan, elektrycznych podgrzewaczach wody, piecach kuchennych itp.
W tym roku gmina planuje dofinansować wymianę 100 pieców (na realizację programu gmina przeznacza 300 tys. zł.). Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym. Otrzymają następującą punktację: kotły bezklasowe - 10 punktów, kotły 3 klasy - 7 punktów, kotły 4 klasy – 5 punktów, kotły 5 klasy - 3 punkty. Wniosek o wypłatę dofinansowania mieszkaniec będzie składał po zrealizowaniu zadania, ale nie później niż do 15 listopada. - Procedura jest maksymalnie uproszczona. Środki będą wypłacane w oparciu o fakturę na zakup kotła - wyjaśnia naczelnik wydziału ochrony środowiska Mirosław Wysocki. W koszty podlegające dofinansowaniu nie można wrzucić instalacji pieca.
Zasady udzielania dotacji radni miejscy przyjęli jednogłośnie w maju. W poniedziałek 19 lipca na sesji nadzwyczajnej pochylili się nad uchwałą ponownie, z powodu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba wskazała m.in., że rada zbyt dużo kompetencji scedowała na burmistrza i niezgodnie z przepisami ograniczyła krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotację. - Dopuszczamy więc do udziału w składaniu wniosków wszystkie podmioty wymienione w Ustawie o ochronie środowiska. W naszej ocenie kwota, którą maksymalnie można uzyskać, 3 tys. zł w przypadków takich podmiotów, jak jednostki samorządowe, nie spełnia swojego zadania - na sesji nadzwyczajnej wyjaśniała Marta Ciuraj-Makarewicz z wydziału ochrony środowiska.
RIO uznało również za niedopuszczalne „określenie Zarządzeniem Burmistrza Wyszkowa terminu naboru wniosków”. Radni, zmieniając uchwałę, ustalili więc, że „nabór wniosków rozpocznie się od następnego dnia roboczego po wejściu w życie uchwały i potrwa do dnia 30 września 2021 r.” Uchwała wejdzie w życie 2 tygodnie po publikacji przez wojewodę. Rozpoczęcia naboru można się więc spodziewać w sierpniu.
Jesienią ubiegłego roku gmina przeprowadziła inwentaryzację źródeł ciepła. Wynika z niej, że do końca 2022 r. należałoby wymienić 1.478 kotłów bezklasowych (tzw. kopciuchów), w tym 648 w mieście.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość