Wiosenne Sprzątanie Rybienka, Drogoszewa i Latoszka (foto)

Wydarzenia

Wiosenne Sprzątanie Rybienka, Drogoszewa i Latoszka (foto)

03.04.2019
autor: Adam Grześkiewicz, fot. Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego
Sporym sukcesem zakończyła się akcja „Wiosenne Sprzątanie Rybienka, Drogoszewa i Latoszka”.
 
Pomysł posprzątania śmieci na terenie działalności Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic urodził się podczas jednego z pierwszych spotkań założycieli Stowarzyszenia. Mając świadomość nieporządku, jaki wokół nas panuje, wyszliśmy z założenia, że dobrze jest zacząć od zrobienia gruntownego sprzątania na naszym terenie, także w sensie najzupełniej dosłownym.
W miejscach oficjalnych oraz zwyczajowo przyjętych zostały rozwieszone informacje o zakresie akcji, terminie i miejscach zbiórki osób. Ideę sprzątania podchwyciły szkoły i już w piątek 29 marca na ulice Latoszka i Rybienka Łochowskiego wyszły wspaniałe dzieciaki z przedszkola przy ul. Jodłowej i Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej z Poloneza, a godzinę później ok. 300 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęło sprzątanie Rybienka Leśnego. Efekt to dwie pryzmy worków ze śmieciami złożone przy ul. Skarżyńskiego i Wołowskiego.
Największy zakres prac był przewidziany na sobotę. Tego dnia wspomógł nas także Klub Biegacza z Wyszkowa i Stowarzyszenie Historyczne „Pasja”. W sposób zupełnie spontaniczny do akcji włączyli się także harcerze z 16 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej ZHR, którzy akurat przejeżdżali rowerami przez teren naszej akcji.
Na wyznaczone miejsca zbiórek stawiło się ponad 100 osób, które, prowadzone przez wyznaczonych przewodników, wyszły na sześć tras w Drogoszewie, Rybienku Leśnym, Rybienku Łochowskim i Latoszku. Pierwsze grupy zakończyły prace po ok. 2 godzinach, ale sprzątanie w trudniejszym terenie zajęło kilka godzin więcej. Dużym wyzwaniem okazał się teren wału przeciwpowodziowego, pobocza ul. Powstańców i nasyp kolejowy przy ul. Dolnej. Zebrane śmieci to przede wszystkim butelki i inne odpady szklane, tworzywa sztuczne, części samochodowe i odpady budowlane. Pojedyncze trofea to lodówka, rower, kilka telewizorów i kilkanaście opon różnej wielkości.
Dzięki zaangażowaniu naszych członków i sympatyków do przewozu śmieci na ul. Leśną wykorzystaliśmy trzy samochody skrzyniowe i Poloneza Truck. Ostatni transport zakończyliśmy ok. godz. 17.
Podsumowanie w pigułce: w sprzątaniu wzięło udział kilkaset osób (szacujemy, że między 300-450 dzieci i osób dorosłych), zostało zebrane i odstawione do punktu odbioru ok. 12 ton śmieci. Za udział w akcji wszystkim bardzo dziękujemy i uprzedzamy, że to nie był ostatni raz. W niedługim czasie będziemy chcieli dokończyć sprzątanie, przede wszystkim pod mostem kolejowym i wzdłuż brzegu Bugu.
Ze strony Stowarzyszenia akcję koordynowali Cezary Pilarski i Andrzej Biernacki.
Świat bez śmieci jest o wiele piękniejszy!
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom
Zitcom