Wielka, ogromna strata. Zmarła Urszula Mikołajczyk

Wydarzenia

Wielka, ogromna strata. Zmarła Urszula Mikołajczyk

23.01.2022
autor: Nowy Wyszkowiak, fot. Elżbieta Szczuka
23 stycznia zmarła Urszula Mikołajczyk, niestrudzona wojowniczka o prawa i godne życie osób niepełnosprawnych, wieloletni samorządowiec. Miała 68 lat. 
Odejście pani Uli jest po prostu szokiem dla całego naszego społeczeństwa. 
Nieprzerwanie od 1994 r. przewodniczyła Zarządowi Terenowemu Koła PSOUU w Wyszkowie. Przypomnijmy, że stowarzyszenie prowadzi placówki wspierające niepełnosprawnych i ich rodziny: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (powstał w 1995 r. jako Dzienne Centrum Aktywności) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (2004 r.). Pani Ula była też inicjatorką utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu B. Od 2016 r. przewodniczy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki m.in. jej zaangażowaniu i konsekwencji gmina wykupiła pierwsze mieszkanie chronione treningowe w naszym mieście. 
Pani Ula była także samorządowcem: radną Rady Powiatu (2002-2014); członkinią Zarządu Powiatu (2006-2010), Rady Społecznej przy SPZZOZ. 
Choć drobnej postury, od lat była głównym filarem środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi. Kompetentna, zawsze przygotowana, pełna energii i nowych pomysłów, konsekwentna w realizacji kolejnych zadań. Pomagała dzieciom i ich rodzicom, tworząc, inicjując kolejne placówki, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko spędzają czas, ale ciągle czegoś się uczą, rozwijają się i swoje talenty (m.in. muzyczne, plastyczne, sportowe). Można powiedzieć, że w dużym stopniu to ona wyprowadziła takie osoby z domów, gdzie wcześniej rodziny ukrywały je przed światem. Dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi była przykładem walki o prawa niepełnosprawnych i starań o integrację ze środowiskiem lokalnym. W dużej mierze dzięki niej wyszkowska społeczność dostrzegła w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne nie tylko jako te, którym trzeba pomagać, ale też te, które wiele wnoszą do lokalnej wspólnoty.
W uznaniu szczególnych zasług oraz wieloletnią i wytrwałą pracę dla dobra osób niepełnosprawnych została uhonorowana medalem „Fideliter et Constanter” – „Wiernie i wytrwale”.
W 2003 r. podczas wspólnej sesji rad gmin i powiatu, inaugurującej wyszkowskie obchody Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, Urszula Mikołajczyk została odznaczona nadanym przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W latach 1998 - 2002 była członkinią (spoza rady) Komisji do Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Wyszkowie, zaś od 2004 r. członkiem Zarządu Osiedla nr 11, jednostki pomocniczej Rady Miejskiej.
 
 
 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość