W urzędzie miejskim obsługa po nowemu

Wydarzenia

W urzędzie miejskim obsługa po nowemu

25.04.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Pod koniec ubiegłego tygodnia uruchomiono nowy punkt obsługi interesanta w urzędzie miejskim.
Punkt znajduje się na pierwszym piętrze, w holu urzędu miejskiego, tuż przy schodach. Pracujący w punkcie urzędnik udziela informacji, kieruje do odpowiedniego wydziału, wyjaśnia sposób załatwienia spraw w magistracie. Można tam również składać pisma kierowane i bezpośrednio do kancelarii urzędu, i do odpowiedniego wydziału. Na stanowisku dostępne są również wnioski, druki i formularze, a - w razie potrzeby - pracownicy udzielają pomocy przy ich wypełnieniu. Punkt działa w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, we wtorki – do godz. 18.
Punkt obsługi interesanta powstał „z myślą o komforcie mieszkańców i w celu podniesienia jakości usług publicznych świadczonych przez urząd miejski. Atrakcyjny i estetyczny, promuje i buduje pozytywny wizerunek magistratu, ale przede wszystkim ułatwia mieszkańcom poruszanie po urzędzie i załatwianie spraw w poszczególnych wydziałach” – zachwalają urzędnicy.
Obok znajduje się punkt xero - niezmiennie prowadzony przez Wyszkowską Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Szron”. Na czas remontu xero zostało przeniesione na parter, w sąsiedztwo wydziału edukacji i sali konferencyjnej. Ponieważ wróciło na dawne miejsce, działalność wznowił znajdujący się na parterze kącik malucha.
Trzeba przyznać, że punkt był dość kosztowną inwestycją. Wykonanie wymagało remontu podłogi, ścian, sufitu, konserwacji i regulacji stolarki okiennej, wymiany grzejnika, postawienia ścianki meblowej dzielącej przestrzeń holu, lady recepcyjnej, drzwi ze szkła hartowanego, mebli wolnostojących, mebli punktu xero, szyldu xero, tablicy systemowej usług xero (5 lat gwarancji). Wszystko to kosztowało 78.616 zł. Projekt, za 8.364 zł., wykonała wyszkowska pracownia architektoniczna Wojciecha Smółkowskiego.
Skoro już trwał remont, przy okazji poprawiono stan klatki schodowej (budynek stanowi współwłasność z powiatem): demontaż istniejącego sufitu kasetonowego i wykonanie nowego z karton-gipsu wraz ze zmianą oświetlenia i instalacji elektrycznej, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie ścian klatki schodowej, demontaż istniejącej barierki i wykonanie nowej; koszt – 18.462 zł.
7.011 zł kosztował remont schodów: zerwanie starych płytek i położenie nowych, demontaż elementów barierki.
Wykonawcą punktu i prac remontowych była wyszkowska firma „Moderator” Pawła Wojtkowskiego.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.