W powiecie wyszkowskim co czwarty maturzysta nie zdał egzaminu

Wydarzenia

W powiecie wyszkowskim co czwarty maturzysta nie zdał egzaminu

06.07.2022
autor: Sylwia Bardyszewska
W powiecie wyszkowskim maturę zdało 75% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Najlepiej poszło licealistom z „Norwida”, gdzie egzaminy zdało 98% uczniów.
 
Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowo musieli też zdawać przynajmniej jeden (a maksymalnie sześć) pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym
Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30%. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego - na egzamin wystarczyło przyjść.
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma odbyć się 23 sierpnia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
W całej Polsce maturę zdało 209.837 uczniów, co stanowi 78,2%. Egzamin z języka polskiego zdało 95% absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki - 82%, z języka angielskiego – 94%.
 
Powiat wyszkowski
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów - 733 osoby
otrzymali świadectwo dojrzałości - 548 uczniów
zdawalność - 75%
I Liceum Ogólnokształcące
zdawalność - 98% (na 157 zdających, 3 osoby nie zdały matematyki)
Zespół Szkół nr 1
zdawalność - 71%, w tym:
- liceum - 95%
- technikum - 60%
CEZiU „Kopernik”
zdawalność - 85%, w tym:
- liceum - 81%
- technikum - 88%
Zespół Szkół nr 3
zdawalność - 89%, w tym:
- liceum - 87%
- technikum - 95%
ZDZ CK
- technikum - 90%
- liceum - 69%
 
Średnie wyniki z poszczególnych egzaminów w powiecie wyszkowskim
język polski, podstawowy - 53%
język polski, poziom rozszerzony - 51%
język angielski, podstawowy - 71%
język angielski, rozszerzony - 54%
język niemiecki, podstawowy - 64%
matematyka, podstawowy - 54%
matematyka, rozszerzony - 20%
biologia, rozszerzony - 37%
chemia, rozszerzony - 25%
fizyka, rozszerzony - 22%
geografia, rozszerzony - 31%
historia, rozszerzony - 31%
informatyka, rozszerzony - 31%
wiedza o społeczeństwie, rozszerzony - 33%
Jeśli chodzi o słabe wyniki z egzaminów rozszerzonych, powiat wyszkowski nie odbiega od reszty kraju. Średnia z matury z wiedzy o społeczeństwie wynosi 30%, matematyki - 33%, informatyki - 34%, chemii - 37%, fizyki - 37%, historii - 38%, geografii - 40%, biologii - 43%. Jedynym przedmiotem, nie licząc języków obcych, z którego średni wynik w skali kraju na egzaminie na poziomie rozszerzonym przekroczył 50%, był język polski.
 
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość