W parku: tężnia, figurki, kamery, toaleta

Wydarzenia

W parku: tężnia, figurki, kamery, toaleta

04.12.2020
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie, opr. SB
Prawie 750 tys. zł gmina Wyszków chce pozyskać na dalszą modernizację parku miejskiego. O historii wyszkowskiego przemysłu mają przypominać figurki wiewiórek, o przedwojennym gimnazjum – makieta z brązu. Gmina chce również postawić tężnię solankową i toaletę publiczną oraz okamerować park.
 
Projekt „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II” opiewa na 1.161.293 zł. O dofinansowanie w wysokości 743.849 zł samorząd wnioskuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Gmina planuje utworzenie na terenie parku trzech stref:
    • Strefa gospodarczego Wyszkowa - w ramach tej strefy na odrestaurowanym murku powstaną tablice z QR kodami zawierające ciekawostki nt. historii wyszkowskiego przemysłu, pozyskane również od mieszkańców. By nowa oferta była atrakcyjna, wzdłuż alejek usytuowane zostaną nieduże rzeźby wiewiórek z brązu i każda z nich będzie posiadała charakterystyczny element związany z historycznymi przedsiębiorstwami, np. wiewiórka siedząca na charakterystycznych meblach z wyszkowskiej fabryki mebli. W realizacji projektu wezmą udział dwa duże zakłady pracy: Ardagh Glass i Quad. Na zakończenie, w zależności od tego, jak ciekawe materiały nt. historii gospodarczego Wyszkowa uda się zebrać, planuje się organizację w „Hutniku” wystawy prezentującej zebrane materiały oraz konferencji, podczas której przedstawione zostaną efekty projektu.
    • Strefa Jerzego Różyckiego obejmuje wykonanie makiety z brązu przedstawiającej budynek szkoły do której uczęszczał kryptolog (Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkoły Średniej, obecnie - I Liceum Ogólnokształcące) wraz z przedstawieniem go w wirtualnej rzeczywistości. Przypomnijmy, że pałacyk, w którym mieściła się szkoła, znajdował się w centrum parku.
    • Strefa zdrowia – planuje się budowę tężni solankowej wraz z elementami małej architektury parkowej. 
Uzupełnieniem w/w działań będzie przebudowa zdegradowanych alejek i montaż elementów małej architektury. Ponadto zamontowany zostanie infokiosk, w którym dostępne będą wszystkie informacje dotyczące poszczególnych stref oraz informacje na temat fauny i flory zabytkowego parku. Planuje się również budowę toalety publicznej i montaż kamer monitoringu. 
Projekt ma być realizowany w latach 2021 – 2022.
 
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość