Tylko dla dobra publicznego (foto)

Wydarzenia

Tylko dla dobra publicznego (foto)

21.11.2018
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Sylwia Bardyszewska, Elżbieta Szczuka
Elżbieta Piórkowska ponownie została przewodniczącą rady miejskiej. Na jej zastępców wybrano Danutę Kukwę i Krzysztofa Sobieskiego. Uroczysta pierwsza sesja kadencji 2018 – 2023, podczas której radni i burmistrz złożyli ślubowania, odbyła się 21 listopada.
Sesję rozpoczął radny senior Czesław Lach, prosząc zebranych o odśpiewanie hymnu państwowego. Zaświadczenia o wyborze radnym i burmistrzowi Grzegorzowi Nowosielskiemu wręczyła przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Beata Milewska. W obecności sztandaru Wyszkowa samorządowcy złożyli ślubowania: radni - "obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", burmistrz - "dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."
Wybory przewodniczącego rady i zastępców były tajne, a przeprowadziła je komisja skrutacyjna w składzie: Adam Szczerba, Wojciech Rojek i Andrzej Lewandowski.
Na funkcję przewodniczącego rady zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Elżbiety Piórkowskiej. - Rekomendować wiele nie trzeba – zaznaczył zgłaszający, Wojciech Rojek. - Koleżanka Elżbieta jest bardzo doświadczonym samorządowcem, to jej czwarta kadencja. W kadencji 2010 – 2014 była przewodniczącą komisji oświaty. W 2013 r. objęła, po naszym zmarłym koledze Józefie Biernackim, przewodnictwo radzie miejskiej, w kadencji 2014 – 2018 znów została wybrana przewodniczącą. Jako przewodnicząca sprawdziła się bardzo dobrze, była ostoją spokoju, mądrości, wszystkich najlepszych cech. To jedyna kandydatura, która powinna być zgłoszona.
W głosowaniu oddano 20 ważnych głosów (jeden był nieważny), wszystkie za wyborem Elżbiety Piórkowskiej.
- Ten wybór to wielkie wyróżnienie, a pełnienie tej funkcji to wielki zaszczyt. Zapewniam, że funkcję przewodniczącej rady miejskiej będę sprawowała rzetelnie, godnie i uczciwe – za zaufanie dziękowała nowo wybrana przewodnicząca.
Opozycja nie widziała potrzeby wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady. - Widzieliśmy w poprzedniej kadencji, że jeden sprawdził się. To też forma oszczędności – argumentował Adam Szczerba. Przypomniał tym samym, że w trakcie poprzedniej kadencji jeden z wiceprzewodniczących, Piotr Turek, zrezygnował ze swojej funkcji i od tego momentu Elżbieta Piórkowska miała tylko jednego zastępcę.
Za wnioskiem Adama Szczerby zagłosowało 5 radnych, przeciw było 16. Koalicja postanowiła tym samym wybrać dwóch wiceprzewodniczących.
Eugeniusz Zaremba zgłosił kandydaturę Krzysztofa Sobieskiego: - Jest radnym trzecią kadencję, w poprzednich kadencjach był aktywnym radnym, w wyborach uzyskał bardzo dobry wynik.
Jan Abramczyk zaproponował kandydaturę Danuty Kukwy: - Jest czwartą kadencję radną, w ostatniej była wiceprzewodniczącą. Ze swoich obowiązków wywiązywała się bardzo dobrze. W poprzedniej kadencji była członkiem komisji finansów, była bardzo aktywna. Myślę, że trzeba zagłosować na sprawdzoną radną.
Kandydaci musieli uzyskać bezwzględną liczbę głosów, która wynosi 11. Oddano 17 ważnych głosów: 13 na Krzysztofa Sobieskiego i 17 na Danutę Kukwę.
Radni podjęli też decyzję, że będą pracować w czterech stałych komisjach: finansów i gospodarki, promocji i kultury, oświaty i spraw społecznych, rozwoju miasta i wsi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Składy komisji, a także komisji rewizyjnej, zostaną ustalone na kolejnej sesji.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość