Strażacy z subregionu ostrołęckiego dostaną nowe wozy

Wydarzenia

Strażacy z subregionu ostrołęckiego dostaną nowe wozy

16.02.2024
autor:
188 nowoczesnych wozów strażackich już wkrótce trafi do mazowieckich OSP. Pomogła Unia Europejska i sejmik Mazowsza. Umowy podpisał marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. 
 
Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza właśnie trafia ogromne wsparcie z Unii Europejskiej. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w UE i 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Z unijnej pomocy skorzystają jednostki OSP z subregionu ostrołęckiego, które na zakup 27 pojazdów otrzymają w sumie ponad 37,5 mln zł. 
Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że samorząd Mazowsza od lat wspiera ochotnicze straże pożarne dofinansowując zakupy sprzętu, umundurowania, modernizacje i remonty strażnic. – Pomoc, którą obecnie przyznajmy, dzięki funduszom unijnym, jest rekordowa. 27 wozów strażackich dla subregionu ostrołęckiego to ogromne wsparcie dla naszych strażaków i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całego Mazowsza – podkreśla Elżbieta Lanc. 
Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. Koszt jednego samochodu wynosi od 1,5 mln do 2 mln zł, a czasami nawet powyżej 2 mln zł. 
– 27 wozów strażackich, które trafią do regionu ostrołęckiego znacząco poprawi jakość pracy naszych druhów i druhen. Nowe jednostki bojowe, w wielu przypadkach pozwolą zastąpić starsze i wysłużone samochody, które lata świetności mają już za sobą i nie są w stanie realizować swoich zadań, tak jak nowe, świetnie wyposażone wozy – podsumowuje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
 

W subregionie ostrołęckim wsparcie otrzymały:
 
• gmina Różan (pow. makowski) – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan;
• gmina Sypniewo (pow. makowski) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sypniewie;
gmina Czerwonka (pow. makowski) – zakup  średniego  samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem;
• gmina Krasnosielc (pow. makowski) – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu;
gmina Płoniawy-Bramura (pow. makowski) – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Płoniawy-Bramura;
• gmina Karniewo (pow. makowski) – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Karniewo;
• gmina Młynarze (pow. makowski) – zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń;
• gmina Goworowo (pow. ostrołęcki) – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo;
• gmina Kadzidło (pow. ostrołęcki) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle;
• gmina Rzekuń (pow. ostrołęcki) – zakup fabrycznie nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
• gmina Troszyn (pow. ostrołęcki) – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu;
• gmina Czerwin (pow. ostrołęcki) – zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie;
• gmina Łyse (pow. ostrołęcki) – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof;
• gmina Czarnia (pow. ostrołęcki) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z  wyposażeniem dla OSP Czarnia;
• gmina Olszewo-Borki (pow. ostrołęcki) – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś;  
• gmina Małkinia Górna (pow. ostrowski) – zwiększenie efektywności funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem;
• gmina Nur (pow. ostrowski) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze;
• gmina Ostrów Mazowiecka (pow. ostrowski) – wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem;
gmina Wąsewo (pow. ostrowski) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem;
• gmina Chorzele (pow. przasnyski) – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego;
gmina Krasne (pow. przasnyski) – zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Krasne;
• gmina Przasnysz (pow. przasnyski) – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate;
• gmina Czernice Borowe (pow. przasnyski) – zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych;
• gmina Brańszczyk (pow. wyszkowski) – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku;
• gmina Zabrodzie (pow. wyszkowski) – zakup  nowego średniego  samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu;
• gmina Somianka (pow. wyszkowski) – zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym;
• gmina Długosiodło (pow. wyszkowski) – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło.
 
Nie tylko UE, ale też ogromne środki z budżetu województwa
Tylko w tym roku sejmik Mazowsza realizuje ponad 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. 
 
Na pomoc co roku mogą liczyć również strażacy ochotnicy. W 2024 r. na realizację programu Mazowsze dla straży pożarnych, w ramach którego jednostki OSP zyskują środki na zakup samochodów i sprzętu oraz remont lub modernizację strażnic samorząd województwa przeznaczy blisko 30 mln zł. 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość