Sprawny samorząd to nasz cel (foto)

Wydarzenia

Sprawny samorząd to nasz cel (foto)

28.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Reorganizacja Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu, zmiana systemu rejestracji pojazdów i budowa ścieżek rowerowych – to niektóre punkty programu wyborczego Wyszkowskich Demokratów, którzy startują do rady powiatu w okręgu nr 1 (Wyszków).
W prezentacji zorganizowanej 27 września między blokami na os. Norwida wzięli udział wszyscy kandydaci komitetu: Adam Mróz, Katarzyna Teresa Wysocka, Marek Franciszek Siekierski, Jarosław Szczerba, Aneta Lenartowicz, Teresa Jastrzębska, Jerzy Józef Sitek, Dorota Wojtkowska, Zbigniew Janusz Giełda, Magdalena Edyta Gryc, Krzysztof Włoszczyński i Paweł Wojtkowski.
- Spotykamy się w miejscu, w którym słychać ludzi, bo jako kandydaci do rady powiatu wyszkowskiego chcemy słuchać ludzi, wsłuchiwać się w ich potrzeby, spróbować rozwiązywać ich problemy – lokalizację konferencji prasowej wyjaśnił Adam Mróz.
- Przemyślana strategia na najbliższe lata jest niezbędna, by powiat wyszkowski rozwijał się zgodnie ze swoimi możliwościami, żeby wykorzystać jego niewątpliwy potencjał. W połączeniu ze skutecznym działaniem, możemy wdrożyć zmiany, które sprawią, że samorząd będzie nowoczesny. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, propozycje ze strony wszystkich mieszkańców – mówił Adam Mróz. - Sprawny samorząd to nasz cel. Chcemy wykorzystywać jego mocne strony, eliminować te słabe. Możemy to zrobić i jesteśmy przekonani, że uzyskamy większość koalicyjną, która pozwoli na zrealizowanie naszego programu.
Wśród priorytetów programowych, które kandydaci chcieliby zrealizować z budżetu własnego powiatu jest program stypendialny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych i utworzenie w instytucjach powiatowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Inne punkty programu to:
- zwiększenie wsparcia finansowego na usuwanie barier architektonicznych
- zwiększenie nakładów na współpracę z organizacjami pozarządowymi
- rozbudowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, wzdłuż lasów: - Planujemy kontynuować, w stronę Ochudna, ścieżkę którą burmistrz wykonał do Leszczydołu – zapowiedział Adam Mróz.
- wspólne z gminami inwestycje i działania w obszarze ochrony środowiska. Reorganizacja spółek wodnych: - Niestety, ustawodawcy nie udało się rozwiązać tego zagadnienia, spółki wodne zostały. Mamy odwagę, żeby je zreorganizować lub po prostu rozwiązać – dodał lider komitetu.
- wprowadzenie sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach, różnych wydarzeniach, także kulturalnych
- organizacja spotkań z zakresu bezpieczeństwa
- reorganizacja Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu: - Jest niezbędny, ponieważ są zadania przypisane do innej działalności niż wydziały starostwa. Chcemy natomiast, żeby rzeczywiście był kuźnią młodych talentów, miejscem przeróżnych inicjatyw – zapowiedział Adam Mróz.
- pełne wykorzystanie istniejącej powiatowej infrastruktury sportowej, dziś szkolnej. - Uważamy, że może stanowić część infrastruktury, którą będzie zarządzał POKiS – dodał lider komitetu.
- budowa strzelnicy: - Niekoniecznie musi to być zadanie finansowane przez samorząd powiatowy, ale na zasadzie partnerstwa lub prywatne. Uważamy, że zapotrzebowanie w Wyszkowie jest na tyle duże – uzupełnił Adam Mróz.
- stworzenie wspólnej oferty turystycznej, zintegrowanego kalendarza imprez i wydarzeń na terenie wszystkich gmin powiatu. - Mamy ambicję, żeby te wszystkie plany połączyć i zrobić z tego kalendarz imprez na terenie całego powiatu, żeby ktoś, spoglądając witrynę, mógł zaplanować, że nie pojedzie do Somianki, a skorzysta z oferty Brańszczyka – mówił Adam Mróz.
- podniesienie jakości usług publicznych: - Mamy na myśli przeniesienie wydziału komunikacji. Niebawem przedstawimy wizualizację tego projektu – zapowiedział. - Kolejne ambitne, ale realne zadanie to skrócenie do minimum czasu oczekiwania na czynności związane z rejestracją pojazdów. Zadanie prozaiczne, ale niezwykle utrudniające i stwarzające złą opinię o starostwie. 
- organizacja cyklicznego wydarzenia typu piknik militarny
- Nasze szkolnictwo może się rozwijać bardzo dobrze, jeśli damy mu wsparcie. W szkolnictwie zawodowym bardzo istotna jest praktyka i doświadczenia – dodała Teresa Jastrzębska.
- Żeby to zrealizować, niezbędny jest zespół ludzi doświadczonych, kompetentnych, posiadających wiedzę. Mamy dobrą drużynę. Sprawny samorząd to nasz cel, możemy go osiągnąć – podsumował Adam Mróz.
Wyszkowscy Demokraci przedstawili także popieranego kandydata do sejmiku województwa: Macieja Wójcika, który znajduje się na liście Komitetu Obywatelskiego, nauczyciela, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie. - Najbardziej zależy mi na tym, aby w sejmiku mazowieckim pozyskiwać środki dla szkolnictwa zawodowego, które w tej chwili jest w złym stanie. Wymaga dużych nakładów finansowych, ale też przemyślanych działań. Środków finansowych brakuje głównie na oświatę i służbę zdrowia. I te obszary akurat są mi najbliższe – mówił kandydat.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość