Skarga zasadna, jak żadna do tej pory

Wydarzenia

Skarga zasadna, jak żadna do tej pory

30.01.2020
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Elżbieta Szczuka
Burmistrz powołał zarząd komisaryczny Wspólnoty Gruntowej Wyszków, do której należą piękne wyszkowskie łęgi. Od lat fiaskiem kończą się wszelkie próby ustalenia członków wspólnoty. Do rady miejskiej wpłynęła jednak skarga od osoby, zdaniem której, zarząd nie został powołany we właściwy sposób.
 
Wyszkowska wspólnota, podobnie jak wiele tego typu organizacji, boryka się z problemem nieuregulowanej kwestii członkostwa. Nie może nawet wybrać zarządu, który mógłby ją reprezentować. Przede wszystkim należy zweryfikować ostatnią listę uprawnionych członków… z 1964 r. W grę wchodzą kwestie spadkowe, w niektórych przypadkach skomplikowane.
Zaktualizowanie listy członków wspólnoty to główne zadanie powołanego przez burmistrza 6 grudnia 2019 r. zarządu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Miasta Wyszkowa. Przewodniczącą została Hanna Kawczak, sekretarzem - Danuta Kukwa, skarbnikiem - Bożena Szymańska. 
Sposób powołania zarządu wzbudził jednak wątpliwości osoby, która zdecydowała się skierować do rady miejskiej skargę na działalność burmistrza.
Rozpatrzyła ją komisja skarg i wniosków, uznając za niezasadną i w takiej formie przedstawiła pozostałym radnym na sesji w czwartek 30 stycznia.
W uzasadnieniu komisja skarg przypomina, że kadencja ostatniego zarządu wspólnoty zakończyła się w 2006 r. „Burmistrz Wyszkowa wielokrotnie wzywał Zarząd Spółki do pełnienia obowiązków wynikających ze Statutu Spółki. Czynił to zarówno pisemnie, jak i na spotkaniach z udziałowcami. Podejmowane przez Burmistrza działania nie przynosiły reakcji.
Decyzję o powołaniu zarządu komisarycznego, burmistrz podjął po spotkaniu z potencjalnymi udziałowcami, które odbyło się 19 września. W uzasadnieniu oddalenia skargi na burmistrza czytamy: „W trakcie spotkania sami obecni członkowie Spółki wskazywali osoby, które mogłyby zostać powołane do takiego składu. Osoby te wyraziły chęć i wolę uporządkowania spraw Wspólnoty Gruntowej, w tym dokonania czynności najpilniejszej, a zatem zaktualizowania listy uprawnionych do korzystania ze tej Wspólnoty.
Skarżący podnosi, że sekretarz powołanego przez burmistrza zarządu jest wiceprzewodniczącą rady miejskiej. Co na to komisja skarg i wniosków? „Odnosząc się do zarzutu zawartego w skardze dotyczącego powołania Pani wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej do Zarządu Spółki należy wskazać, że jest to osoba zaangażowana w działania Wspólnoty. Powołaniu jej do składu Zarządu Wspólnoty nie sprzeciwili się uczestnicy spotkania. Ponadto osobie tej nie zostały postawione żadne zarzuty w postępowaniu karnym.
Skarżący zauważa również, że burmistrz nie określił czasu działania zarządu komisarycznego. W tym punkcie komisja skarg również nie widzi problemu: „Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter prac przy aktualizacji listy udziałowców Spółki, złożoność oraz ilość dokumentów wymaganych do analizy, czas powołania Zarządu nie został określony odcinkiem czasowym, a ograniczony wypełnieniem głównego celu powołania. Zgodnie z brzmieniem §2 pkt 1 w/w Zarządzenia Burmistrza, Zarząd Spółki został zobowiązany m. in. do ustalenia listy osób uprawnionych do korzystania ze Wspólnoty oraz przedstawienia jej organowi zatwierdzającemu, tj. Staroście Powiatu Wyszkowskiego.
- Komisja uznała, że działalność burmistrza była konieczna i zgoda z przepisami - podsumował na sesji przewodniczący komisji skarg Czesław Lach.
Bogdan Osik dziwił się, że burmistrz, powołując zarząd, nie powołał komisji rewizyjnej. Podobnego zdania jest Adama Szczerba. - To skarga zasadna, jak żadna do tej pory - podkreślił. Jego zdaniem, uzasadnienie do uchwały uznającej skargę za bezzasadną nie odnosi się do ważnych kwestii podniesionych przez osobę skarżącą. Po pierwsze: dlaczego nie powołano komisji rewizyjnej, po drugie: sposób zwołania zebrania wspólnoty, po trzecie: niewyznaczenie kadencji zarządu. - To ile ma trwać? 10 lat? - zastanawiał się Adam Szczerba. - Zarząd może robić wszystko i nikt tego nie będzie kontrolował.
Do wątpliwości odniosła się obecna na sesji radca prawny. Zauważyła, że burmistrz może powołać organy spółki, czyli również komisję rewizyjną, ale nie musi: - Zgodnie z zasadami logiki, jeśli może więcej, to może i mniej. Zarzuty, że może, a nie zrobił, nie może mieć racji bytu, bo nie miał takiego obowiązku.
Mecenas zauważyła również, że procedura ustalania listy członków jest bardzo długa. Zależy nie tylko od zarządu, ale też starostwa, które ją ostatecznie rejestruje. 
Po trzecie nie ma procedury na zwoływanie przez burmistrza zebrań.
- Rozumiem, że to nie jest unormowane, ale mamy skargę, że mogła być chociaż informacja w prasie lokalnej, jak to było w latach wcześniejszych - zauważył Adam Szczerba. - Burmistrz może powołać organy, a więc jeśli już się zdecydował, to powinien powołać zarówno zarząd, jak i komisję rewizyjną. Zarząd nie ma kadencji, komisji rewizyjnej, może zarządzać wspólnotą i mówić przez następne lata, że trudno jest określić listę.
Burmistrz przypomniał, że wcześniej zarząd komisaryczny, również bez komisji rewizyjnej, został powołany w Rybnie. Przepisy nie nakazują żadnych konsultacji. A zarząd nie może brać odpowiedzialności za terminy procedury, która toczy się w starostwie. - Dziwię się, że kiedy zarząd przez wiele lat nie działał, to nie było wystąpień i zastrzeżeń - dodał Grzegorz Nowosielski. - Kiedy powołany jest zarząd komisaryczny, każdy może powiedzieć, że jest niedoinformowany. Do pracy w zarządzie zgłosiły się trzy osoby i nikt inny. A było ok. 30 osób.
Za uznaniem skargi za bezzasadną zagłosowało 16 radnych, 2 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Milionowe wsparcie z UE dla mazowieckich szpitali

Milionowe wsparcie z UE dla mazowieckich szpitali

Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty RTG, urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji, kombinezony i maseczki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu do mazowieckich szpitali trafiają najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie i środki ochrony. Wartość projektu dofinansowanego z UE to 150 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już ok. 106 mln zł.
zobacz więcej
Raz, dwa trzy – pomyśl Ty (foto)

Raz, dwa trzy – pomyśl Ty (foto)

- pod tym hasłem Szkoła Podstawowa w Rybnie 16 maja zorganizowała konkurs matematyczny dla najmłodszych uczniów. Wygrali Maria Szewczyk z Jedynki i Dawid Turek z Piątki.
zobacz więcej
Dziś wracają w chwale (foto)

Dziś wracają w chwale (foto)

- My, mieszkańcy Wyszkowa przywiązujemy dużą wagę do historii i o niej pamiętamy. W dniu dzisiejszym przyłączamy się do uhonorowania pamięci Żołnierzy Wyklętych związanych z naszą gminą. Żołnierze Wyklęci, bohaterowie uroczystości, wierni swoim ideałom przeczuwali, że swą beznadziejną walkę przegrają i odejdą skazani na hańbę i zapomnienie. Ale wierzyli, że wolna Polska kiedyś się o nich upomni. Dziś wygrali i wracają w chwale – mówił Mirosław Powierza w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, przy pomniku na nadbużańskiej skarpie. Na uroczystość zaprosili Prawo i Sprawiedliwość w Wyszkowie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Rajski Ptak.
zobacz więcej
Tradycja rzecz święta (foto)

Tradycja rzecz święta (foto)

Skromnie, z powodu pandemii, w ostatnią sobotę maja odbył się  Dzień Konia - XV Rajd Konny śladami prof. Ludwika Maciąga. Kilkunastu jeźdźców z Wyszkowa i okolic, ale też z Warszawy, oddało honory Profesorowi, inicjatorowi tej imprezy, a następnie przemierzyło wzdłuż Bugu trasę z Gulczewa do Brańszczyka.
zobacz więcej