Siedziba dwóch wyszkowskich szkół zmieniła się nie do poznania (FOTO)

Wydarzenia

Siedziba dwóch wyszkowskich szkół zmieniła się nie do poznania (FOTO)

23.03.2023
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. CKU, SB
Budynki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie (z których korzysta również Zespół Szkół nr 3) przechodzą prawdziwą metamorfozę zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Po feriach uczniowie i słuchacze po raz pierwszy weszli do kolejnych nowych pomieszczeń. Inwestycje pochłonęły już blisko 17 mln zł!
 
Prace budowlane pełną parą ruszyły pod koniec 2020 r. - W pierwotnym zamyśle był remont pięciu łazienek, jednej sali lekcyjnej i wybudowanie windy zewnętrznej. Projekt jednak znacznie się rozrósł - mówi dyrektor CKU Aneta Pękul.
Siedziba dwóch wyszkowskich szkół zmieniła się nie do poznania. - Pierwszy etap to budowa budynku trzykondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i nadbudowa nad istniejącym budynkiem trzykondygnacyjnym. Dodatkowo przeprowadziliśmy generalny remont budynków trzy- i czterokondygnacyjnego, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej oraz dostosowanie instalacji wentylacyjnej do istniejących przepisów - wymienia dyrektor CKU.
W międzyczasie okazało się, że powstający budynek z poddaszem użytkowym nie wpisuje się w plan zagospodarowania przestrzennego Wyszkowa. Na szczęście samorząd stanął na wysokości zadania. - Bardzo dziękuję Burmistrzowi Wyszkowa i Radzie Miejskiej za szybkie podjęcie decyzji, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do budowy. Powstało poddasze takie, jak planowaliśmy, z dużą aulą - mówi dyrektor CKU.
Przechodząc ulicami Matejki lub Dworcową gołym okiem widać różnicę między nowymi i starymi segmentami siedziby szkoły. CKU wystąpiło więc do Marszałka Województwa o dodatkowe środki na rozszerzenie inwestycji. Do marszałka, ponieważ to Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym zarówno CKU, jak i ZS nr 3. - Udało nam się pozyskać środki na estetyczne dostosowanie części istniejącej do nowych budynków. W tej chwili przystępujemy do wykonania elewacji, dachu i przebudowy istniejących wejść. Dlatego prace rozpoczął właśnie drugi wykonawca - mówi Aneta Pękul. 
- Wszystkie przetargi realizujemy własnymi siłami, pracowników CKU - podkreśla. - Organizacyjnie musimy sobie radzić same, ale w naszej placówce widoczna jest siła kobiet. W większości to moje uczennice, co bardzo mnie cieszy. Stanęły na wysokości zadania. Wszystko rodzi się w naszych głowach, cały czas dochodzą kolejne elementy, codziennie powstaje coś nowego. Nieustająco jesteśmy w procesie inwestycyjnym, cały czas pojawiają się nowe pomysły. Myślimy przede wszystkim o uczniach i to nie tylko naszej placówki, ponieważ swoje zadania realizujemy głównie w soboty i niedziele. Dbamy o uczniów Zespołu Szkół nr 3, ich warunki też zdecydowanie się polepszyły. Wszystkie realizacje, które w tej chwili powstają, ukierunkowane są na młodych ludzi. Dbamy o balans między nauką a relaksem, żeby szkoła nie kojarzyła się tylko z lekcjami. Organizacja budynku została tak pomyślana, żeby w specjalnie stworzonych strefach zapewnić uczniom i słuchaczom relaks.
W szkole powstało pięć stref relaksu z kolorowymi kanapami, stołami i stolikami. Absolutnie wyjątkowym miejscem, nietypowym jak na szkolne warunki, jest przytulna, ciepła czytelnia, miejsce idealne nie tylko do zaczytania się, ale i oderwania myśli, wewnętrznego uspokojenia. 
Inwestycje pochłonęły już blisko 17 mln zł. - Czujemy przeogromne wsparcie organu prowadzącego. Żaden z naszych wniosków inwestycyjnych nie został odrzucony. Mam poczucie, że organ prowadzący wie, że te pieniądze są dobrze spożytkowane - dodaje dyrektor CKU.
Przypomnijmy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza szkoła pozyskała prawie 500 tys. zł na zagospodarowanie terenu. Środki zostały przesunięte i czekają na zakończenie prac budowlanych. - Pewne elementy wykonaliśmy, takie jak nowy chodnik, mural przedstawiający patrona szkoły Jana Kochanowskiego, przed nami jeszcze m.in. stworzenie altany rekreacyjnej, miejsca na rowery, zagospodarowanie zieleni. W wakacje jeszcze będzie się u nas działo - zapewniają pracownicy szkoły.
Po budowie i rozbudowie obiekt szkolny jest prawie dwukrotnie większy, powiększono go o prawie 2 tys. m kw. Przybyła m.in. okazała aula, strefy relaksu, dziewięć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracji CKU. „Stary” budynek został gruntownie wyremontowany, znajduje się w nim m.in. 12 pracowni komputerowych (plus dwie pracownie mobilne), w których sprzęt jest na bieżąco wymieniany. Nowe sale są jeszcze nieco „surowe”, a ich wygląd w dużej mierze będzie zależał od inwencji twórczej uczniów i nauczycieli. Większość pomieszczeń utrzymana jest w jednakowej stylistyce, wyposażone są w zabudowane szafy. Tradycyjne tablice powoli zastępują ogromne interaktywne monitory.
 
Wyspecjalizowani w kursach zawodowych
CKU czeka właśnie na wymianę komputerów w dwóch pracowniach, co związane jest z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia. 
- Wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych. To bezpłatna forma kształcenia, skierowana do osób, które mają zrealizowany obowiązek szkolny, czyli ukończyły szkołę podstawową - wyjaśnia Aneta Pękul. - Kształcenie trwa 1,5 roku. Osoba z wykształceniem średnim, kończąc kurs i przystępując do egzaminu zawodowego, zyskuje uprawnienia na poziomie branżowej szkoły I stopnia albo technikum. Wśród naszych słuchaczy są uczniowie wyszkowskich szkół średnich, którzy uzyskują np. wykształcenie ogólne, a u nas kończą jeden albo dwa kursy kwalifikacyjne (w zależności od zawodu) i uzyskują dodatkowo tytuł technika. 
Paleta zawodów jest bardzo duża: kadry i rachunkowość, informatyk i programista, rolnik - pszczelarz (szkoła ma własną pasiekę), dietetyk, spedytor, logistyk, ogrodnik, archiwista (CKU współpracuje z Archiwum Państwowym w Pułtusku). - Teraz będziemy wprowadzali dodatkową specjalizację. We wszystkich jednostkach administracji publicznej będzie obowiązywał system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). Gwarantujemy przygotowanie pracowników do korzystania z takiego systemu - dodaje dyrektor CKU.
Nowością będą zawody: graficzna obróbka obrazu (fotograf), stylista mody (krawiec) oraz architekt krajobrazu z elementami florystyki.
- Wśród kadry przeważają specjaliści z rynku pracy, osoby na co dzień pracujące w danym zawodzie. Ok. 1/4 stanowią tzw. nauczyciele tablicowi - podkreśla Aneta Pękul.
CKU prowadzi też Szkołę Policealną w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. - Równolegle kształci się u nas ok. 600 osób. Szkoła nie stoi pusta nawet przez jeden dzień, bo w dni powszednie z budynków korzysta prawie 900 uczniów ZS3. Gdyby „czytać” obie szkoły jako jedną, jesteśmy największą szkołą w powiecie - zauważa Aneta Pękul.
Wśród słuchaczy CKU nie ma ograniczenia wiekowego, jedynym warunkiem jest zrealizowanie obowiązku szkolnego, czyli obecnie ukończenie szkoły podstawowej. To świetne miejsce, by przekwalifikować się… w każdym wieku. Szkoła powoli zaczyna zresztą odczuwać zawirowania na rynku pracy. - Duże znaczenie ma kryzys, ludzie szukają innych dróg zawodowych - przyznaje Aneta Pękul. - Ale wielu naszych słuchaczy to również uczniowie wyszkowskich szkół, którzy myślą o podjęciu studiów na określonym kierunku i jest im potrzebne wykształcenie techniczne, np. w przypadku kierunków ekonomicznych i informatycznych. Na kursach nie brakuje nawet studentów, którzy chcą dokształcać się w wybranym zawodzie poprzez udział w zajęciach praktycznych. Często ktoś ma wykształcenie ogólne i potrzebuje tytułu technika, wiedzy i umiejętności. To fantastyczna, przyjazna forma. Nie ma żadnej formy oceniania, promocji z semestru na semestr, odpytywania. Na koniec jest egzamin zawodowy. Osoby, które chcą go zdać - po prostu uczestniczą w zajęciach i zdają.
Nabór odbywa się w tym samym czasie, co nabór do szkół średnich. Wszystkie kursy rozpoczynają się we wrześniu. Właśnie zakończyła się druga rekrutacja, lutowa. 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom