Są wyniki egzaminu ósmoklasistów

Wydarzenia

Są wyniki egzaminu ósmoklasistów

31.07.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Centralna Komisja Edukacyjna podała wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasistów, który w powiecie wyszkowskim zdawały 764 osoby. Język polski najlepiej zdali uczniowie z gminy Długosiodło, matematykę - z gminy Zabrodzie, język angielski - gminy Wyszków. Na egzamin z języka niemieckiego w całym powiecie zdecydowało się 9 uczniów.
 
WYNIKI
Język polski
Mazowsze: średnia - 62,1% (48.512 zdających)
powiat: średnia - 56,86% (764 zdających)
gminy
Brańszczyk: średnia - 57,84% (98 zdających)
Długosiodło: średnia - 59,34% (100 zdających)
Rząśnik: średnia - 51,57% (83 zdających)
Somianka: średnia - 52,38% (64 zdających)
Wyszków: średnia - 57,91% (368 zdających)
Zabrodzie: średnia - 56,82% (51 zdających)
 
Matematyka
Mazowsze: średnia - 50,6% (48.501 zdających)
powiat: średnia - 42,79% (764 zdających)
gminy
Brańszczyk: średnia - 42,72% (98 zdających)
Długosiodło: średnia - 44,9% (100 zdających)
Rząśnik: średnia - 39,32% (83 zdających)
Somianka: średnia - 35,36% (64 zdających)
Wyszków: średnia - 43,54% (368 zdających)
Zabrodzie: średnia - 48,37% (51 zdających)
 
Język angielski
Mazowsze: średnia - 59,32% (48.329 zdających)
powiat: średnia - 50,54% (759 zdających)
gminy
Brańszczyk: średnia - 52,39% (92 zdających)
Długosiodło: średnia - 44,9% (100 zdających)
Rząśnik: średnia - 39,59% (81 zdających)
Somianka: średnia - 39,61% (64 zdających)
Wyszków: średnia - 56,42% (371 zdających)
Zabrodzie: średnia - 46,57% (51 zdających)
 
Język niemiecki
Mazowsze: średnia - 48,3% (48.329 zdających)
powiat: średnia - 39,07% (9 zdających)
gminy
Brańszczyk: średnia - 37,22% (6 zdających)
Rząśnik: średnia - 35,83% (2 zdających)
Wyszków: średnia - 56,67% (1 zdających)
 
We wstępnej informacji o wynikach egzaminów, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel napisała, co uczniom poszło najlepiej, a co sprawiło największą trudność:
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.
 
Trwa rekrutacja
Ósmoklasiści kończą rekrutację do szkół średnich. Do 4 sierpnia mają czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość