Rodzicu, wypełnij ankietę!

Wydarzenia

Rodzicu, wypełnij ankietę!

19.10.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
W tym tygodniu do rodziców uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i 2 trafią ankiety, które pozwolą władzom gminy poznać opinię na temat zmian w obwodach szkolnych.
Projekt ankiety konsultowany był z różnymi środowiskami, swoje uwagi zgłosili m.in. nauczyciele Gimnazjum nr 2. W budynku ich obecnej szkoły może powstać trzecia w centrum miasta podstawówka – Szkoła Podstawowa nr 4, o czym gmina informuje rodziców w ankiecie: „Jednym ze sposobów utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 byłaby zmiana w granicach obwodów szkolnych tak, aby część uczniów pozostających dziś w obwodach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 trafiło właśnie do „czwórki”. Drugi wariant to włączenie Gimnazjum nr 2 do jednej z istniejących szkół podstawowych, co umożliwi wykorzystanie potencjału gimnazjum.
W związku z tym, że zmiana szkoły i obwodu szkolnego to dla ucznia i rodzica sprawa bardzo istotna, postanowiliśmy skonsultować ją z Rodzicami. Państwa opinia jest dla nas ważna. Chcielibyśmy, abyście wyrażając swoje zdanie mieli świadomość, że jeśli nie zmniejszymy liczby uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 i 2, przy obecnej bazie lokalowej, nie unikniemy zmianowości”.
Wypełniając ankietę, rodzice odpowiedzą TAK lub NIE na dwa pytania. Pierwsze dotyczy zgody rodziców na zmianę szkoły obecnych uczniów „jedynki” i „dwójki”. W drugim rodzice wypowiedzą się na temat zmiany obwodu dla dzieci, które dopiero do szkoły pójdą.
Gmina szacuje, że ankieta powinna trafić do ok. 1.200 rodziców, na jej wypełnienie będą mieli tydzień. Jej wynik o niczym jednak nie przesądzi. – Ankieta nie jest formą referendum – zaznacza burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Władze gminy i urzędnicy równolegle analizują kilka wariantów zmiany sieci podstawówek w centrum miasta. Jednym z nich jest utworzenie SP4, ale nie wiadomo, czy szkoła będzie tworzona od początku, tylko od klas I, czy zostanie „napełniona” uczniami przeniesionymi z SP1 i SP2. Inny wariant zakłada oddanie budynku gimnazjum do użytkowania przez dwie istniejące podstawówki. Wówczas najprawdopodobniej uczyłyby się tam starsze roczniki. Pytanie dotyczące tego wariantu jednak nie pojawiło się w ankiecie. – Obawialiśmy się, że kwestia dwóch budynków byłaby niezrozumiała, rodziłaby mnóstwo dodatkowych pytań, a ankieta powinna być krótka i klarowna – uważa zastępczyni burmistrza Aneta Kowalewska.
Ze wszystkimi wariantami oraz wynikami ankiety gmina w listopadzie zapozna radnych miejskich. – W każdym widzimy dobre i złe strony – komentuje burmistrz.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom