Rodzi się nas coraz mniej, umiera coraz więcej

Wydarzenia

Rodzi się nas coraz mniej, umiera coraz więcej

14.01.2022
autor: Sylwia Bardyszewska
W gminie Wyszków znów wzrosła liczba zgonów i znów zmalała liczba urodzeń - wynika z ubiegłorocznej statystyki Urzędu Stanu Cywilnego. W 2020 r. więcej par powiedziało sakramentalne TAK, ale też więcej się rozwiodło.
Urodzenia
W 2021 r. wyszkowski Urząd Stanu Cywilnego sporządził 1.170 aktów urodzeń (2020 r. - 1.246, 2019 r. - 1.284). W tej liczbie jest 529 aktów urodzeń dziewczynek i 563 - chłopców. To wszystkie dzieci, które urodziły się w Wyszkowie, a więc także mieszkańcy sąsiednich gmin, ale też 78 rejestracji szczególnych, czyli aktów dla osób urodzonych za granicą.
W samej gminie Wyszków urodziło się 419 mieszkańców, w tym 227 chłopców i 192 dziewczynki (2020 r. - 438, 2019 r. - 458).
Przed kierownikiem USC zostało złożonych 215 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka (2020 r. - 199).
Zgony
Niestety, z roku na rok wzrasta liczba zgonów. W 2021 r. wyszkowski Urząd Stanu Cywilnego sporządził 655 aktów zgonów, a dla porównania w 2020 r. - 615, w 2019 r. - 491. 8 osób zmarło za granicą w: Niemczech, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Ukrainie.
W samej gminie Wyszków zmarło 428 mieszkańców (w 2020 r. - 403). 
Małżeństwa
W 2021 r. wyszkowski Urząd Stanu Cywilnego sporządził 265 aktów małżeństw (2020 r. - 246, 2019 r. - 285).
Spośród 265 małżeństw:
30 to małżeństwa zawarte za granicą, m.in. na Ukrainie, w Niemczech, Szwecji, Francji, Tanzanii Zanzibarze, Białorusi i Wielkiej Brytanii
11 małżeństw zawarli w Wyszkowie obywatele innych państw: Algierii, Ukrainy, Białorusi, Gwinei Bissau, Izraela, Indii, Wietnamu
101 to małżeństwa cywilne, co stanowi 38,11% ogólnej liczby małżeństw (2020 r.: 90 małżeństw, 36,6%); 7 z nich zostało zawartych poza lokalem USC.
Niestety, wzrosła liczba rozwodów. W 2021 r. w rejestrze stanu cywilnego odnotowano 75 rozwodów, w 2020 r. - 64.
Pozostała statystyka
z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 38 osób
USC w Wyszkowie wydał 6.705 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1.631 zaświadczeń, m.in. zaświadczeń o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzających uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL
do aktów naniesionych zostało 545 wzmianek i 2.798 przypisków
dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 7.242 aktów.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość