Rada powiatu wybrała władze. Nie będą miały łatwo… (FOTO)

Wydarzenia

Rada powiatu wybrała władze. Nie będą miały łatwo… (FOTO)

08.05.2024
autor: Sylwia Bardyszewska
Prawie 5,5 godziny trwała pierwsza sesja rady powiatu nowej kadencji. Na starostę, zgodnie z zapowiedzią zawiązanej tuż po wyborach koalicji, wybrana została Marzena Dyl, wicestarostę – Tadeusz Kuchta, przewodniczącą rady – Iwona Wyszyńska, członków zarządu – Agnieszka Ołdak-Prokop, Adam Mróz i Grzegorz Nowosielski. Opozycja deklaruje współpracę, ale… - Nie będzie pani miała łatwo, dlatego że układ sił jest 9 na 10, więc te 9 osób będzie te 10 pilnowało – do starosty zwrócił się Arkadiusz Darocha.
 
Sesję inaugurującą kadencję 2024-2029 we wtorek 7 maja rozpoczął radny senior Mieczysław Pękul. Przewodnicząca powiatowej komisji wyborczej Magdalena Borys wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli ślubowanie.
Przypomnijmy, że mandat radnego powiatowego uzyskali: Paweł Abramczyk, Bartłomiej Adler, Mariusz Bryk, Teresa Hanna Czajkowska, Arkadiusz Stanisław Darocha, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Agnieszka Maria Eychler, Marek Kaniewski, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Grzegorz Nowosielski, Agnieszka Ołdak-Prokop, Mieczysław Pękul, Elżbieta Piórkowska, Danuta Maria Rzempołuch, Krzysztof Wawrzyńczak, Iwona Bogusława Wyszyńska, Stanisław Żołyński.
I już na tym etapie pojawiły się pierwsze wątpliwości - co do ważności samego ślubowania, zgłoszone ze strony publiczności: - Chodzi o to, żeby każdy powiedział słowo ślubuję osobno, a nie razem.
Radni wspólnie powtarzali za prowadzącym obrady całą rotę ślubowania, a na koniec, według woli, dodali: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
- Jeśli każdy z radnych wypowiedział rotę ślubowania, a w samorządzie powiatowym jest inaczej niż w samorządzie gminnym, z dodaniem sformułowania, które mógł dodać zgodnie z zapisem ustawowym, to ślubowanie nie może być nieważne - do wątpliwości odniósł się mecenas Piotr Zdziebłowski. - Poza tym nie da się nieważności ślubowania zarzucić jakby „z zewnątrz”, inaczej niż przez organ nadzoru. W mojej ocenie ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie powiatowym. Moja ocena jest taka, że ślubowanie jest skuteczne, nastąpiło objęcie mandatów. 
Radni złożyli ślubowanie zgodnie z art. 20 Ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi:
1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Rzeczywiście, formuła różni się od ślubowania składanego przez radnych miejskich i gminnych, zgodnie z art. 23a Ustawy o samorządzie gminnym, który mówi:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
- Śledziłam różne ślubowania w samorządach. Pamiętam ślubowanie 5 lat temu. Słowo „ślubuję” każdy wypowiadał osobno - przekonywała Teresa Czajkowska. - Nie było ślubowania chórem. Nie chciałabym, żeby w przyszłości doszło do sytuacji, że uchwały, które podejmujemy są nieważne. 
- W mojej ocenie nie ma wątpliwości, czy ślubowanie zostało złożone skutecznie, a idąc dalej, czy nastąpiło objęcie mandatów radnych - potwierdził mecenas.
- Jak jesteśmy w stanie stwierdzić, że wszyscy radni powiedzieli słowo „ślubuję”? - zastanawiał się Arkadiusz Darocha. 
- Nie znam sposobu weryfikacji – odpowiedział mecenas. - Sugeruje pan, że każdy z radnych powinien oświadczyć, czy złożył ślubowanie w pełnym zakresie? Możemy dojść do punktu, gdzie będziemy badać oświadczenie o tym, czy ślubowanie zostało złożone w pełnym zakresie. Sesja jest transmitowana, rejestrowana. Jeżeli któryś z radnych złoży oświadczenie, że nie złożył ślubowania, to będzie oznaczało, że nie objął mandatu radnego. 
- Każdy radny mógłby powtórzyć do mikrofonu słowo „ślubuję” – przekonywał Arkadiusz Darocha. 
- Po złożeniu ślubowania radni podpisali listę. Każdy, składając podpis na liście, stwierdził, że złożył ślubowanie określonej treści. Ustawa o samorządzie powiatowym, przy przepisach dotyczących złożenia ślubowania, nie przewiduje składania ponownie ślubowania na wniosek np. jednego z radnych czy składania dodatkowych oświadczeń w zakresie treści złożonego ślubowania. 
Adam Mróz zawnioskował o zamknięcie dyskusji: - Dalsze rozwijanie tego wątku nie służy powadze tej sytuacji. Jeśli ktoś nie czuje, że objął mandat, to niech złoży ślubowanie ponownie. W mojej ocenie to trywializowanie tego ważnego aktu.
 
Iwona Wyszyńska przewodniczącą rady
W wyborach przewodniczącego rady powiatu zgłoszono dwie kandydatury: Iwony Wyszyńskiej i Teresy Czajkowskiej.
Kandydaturę Iwony Wyszyńskiej przedstawiła Marzena Dyl: - Ma wieloletnie doświadczenie samorządowe. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji. W latach 2019-2023 była przewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy. Aktualnie pracuje na stanowisku kierownika PT KRUS w Wyszkowie. Dobrze zna przepisy i zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, co pozwoli jej sprawnie przewodniczyć pracom rady powiatu.
Kandydaturę Teresy Czajkowskiej zaprezentował Mariusz Bryk: - Z powiatem związana jest od 1999 r., poprzez pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2018 r. jest radną powiatu, od 2019 r. należy do wyszkowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Rajski Ptak. We władzach naczelnych związku pełni funkcję członka głównej komisji rewizyjnej. W ubiegłym roku została powołana na pełnomocnika PiS w Gminie Wyszków. Za swoją działalność społeczną i patriotyczną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Służby Niepodległości. Powierzone obowiązki wykonuje w 100%. Jako radna intensywnie pracowała nad realizacją ważnych dla Powiatu Wyszkowskiego inwestycji.
W tajnym głosowaniu Iwona Wyszyńska otrzymała 10 głosów, Teresa Czajkowska - 7 (oddano 2 głosy nieważne).
- Dziękuję za zaufanie, oddane na mnie głosy. Będę pracowała na rzecz Powiatu Wyszkowskiego i rady powiatu jak najlepiej będę umiała - dziękowała nowa przewodnicząca rady.
Za głosy, również w wyborach 7 kwietnia, podziękowała Teresa Czajkowska: - Otrzymałam w tych wyborach największy wynik w okręgu nr 1, bez mała 1700 głosów. Niezależnie od tego, jakie będę pełniła funkcje, dołożę wszelkich starań, by mieszkańców powiatu wyszkowskiego nie zawieźć. Można być szeregowym radnym i dużo skuteczniejszym niż na najwyższych piedestałach samorządowych.
 
Mieczysław Pękul wiceprzewodniczącym rady
W tych wyborach również było dwóch kandydatów: Mieczysław Pękul i Arkadiusz Darocha.
Doświadczenie Mieczysława Pękula przedstawił Adam Mróz: - Przez 5 kadencji był Wójtem Gminy Brańszczyk. To bardzo odpowiedzialna funkcja wymagająca kontaktu z mieszkańcami, wrażliwości, empatii i zdrowego rozsądku.
Kandydaturę Adama Darochy zgłosił Bartłomiej Adler: - Predestynuje go wynik wyborczy - drugi w powiecie. Jest osoba bezpartyjną.
A ponieważ już na początku sesji Bartłomiej Adler zaproponował, by kandydaci sami opowiedzieli o sobie i swojej wizji pełnienia danej funkcji, głos oddał zgłoszonemu przez siebie kandydatowi.
- Jestem lekarzem od 13 lat. 11 lat pracowałem w szpitalu, głównie na kardiologii i SOR-ze. Obecnie pracuję jako lekarz rodzinny i w DPS. Moja wizja jako wiceprzewodniczącego rady to prowadzenie sesji sprawnie, szybko, dopuszczanie wszystkich do głosu, abyśmy wymieniali się argumentami i dochodzili do zgody. Wszyscy przyszliśmy tu robić dobre rzeczy, każdy w dobrym interesie mieszkańców, więc musimy jakoś się porozumieć. 
Wybory również były tajne. Za kandydaturą Mieczysława Pękula zagłosowało 10 radnych, Arkadiusza Darochy
- 9.
Kolejnym punktem były wybory drugiego wiceprzewodniczącego rady, ale nie wpłynęła żadna kandydatura. 
 
Marzena Dyl starostą
Również w wyborach starosty wzięło udział dwoje kandydatów: Mariusz Bryk i Marzena Dyl.
Kandydaturę Mariusza Bryka zgłosiła Agnieszka Eychler: - Jest osobą bardzo pracowitą, uczciwą, o właściwej postawie moralnej. Ma doświadczenie w samorządzie, ponieważ pełni funkcję sołtysa wsi Ulasek oraz bardzo często bierze udział w sesjach Rady Gminy Somianka. Ukończył studia podyplomowe na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna. Popieram uczciwość i jako przedstawiciel ugrupowania (PiS - red.) stawiam na Mariusza Bryka.
Kandydaturę Marzeny Dyl zaprezentował Grzegorz Nowosielski: - Posiada mocy mandat społeczny ze względu na świetny wynik głosowania w wyborach, ale też niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Jest wieloletnia radną rady powiatu, bardzo dobrze zna przepisy, procedury, zasady funkcjonowania samorządności powiatowej, ale też problemy, oczekiwania mieszkańców powiatu. To pozwoli jej skutecznie sięgać po środki europejskie, które uznajemy za szansę rozwoju powiatu. To osoba dobrze zorganizowana, potrafiąca budować zespoły i współpracować z nimi. Wieloletnia praca nauczycielska wykształciła w niej dużą cierpliwość, potrzebę doskonalenia, a także wrażliwość na drugiego człowieka. 
Odpowiadając na postulat Bartłomieja Adlera, by kandydaci zaprezentowali się i przedstawili swoją wizję sprawowania danej funkcji, Marzena Dyl powiedziała kilka słów o sobie: - Mam 51 lat, jestem mężatką, mam 2 dorosłych dzieci. Ukończyłam studia wyższe na kierunku filologia polska, dodatkowo trzy kierunki studiów podyplomowych, w tym zarządzanie. Od 30 lat uczę języka polskiego, jestem też logopedą. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle. W 2010 r. po raz pierwszy zostałam radną powiatową. W czasie ostatniej kadencji pełniłam funkcję przewodniczącej komisji edukacji, kultury i sportu, a także byłam członkiem komisji rewizyjnej oraz komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli chodzi o priorytety, to postawimy na zrównoważony rozwój wszystkich gmin powiatu. Każda gmina ma nadzieję, że będzie się coś u niej działo, że będziemy dbać o wszystkie jednakowo. Będziemy też dbać o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Możemy mieć ogromne oczekiwania, wiele pomysłów i marzeń, ale jeśli nie będziemy mieli możliwości finansowych, to nam się to nie uda. Oczywiście położymy nacisk na poprawę opieki zdrowotnej i społecznej. Podniesienie poziomu edukacji, dbanie o wysoki poziom wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, patriotycznych. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli powiatu. Będziemy wzmacniać nasze służby, interesować się tym, co dzieje się w ochotniczych strażach pożarnych. Infrastruktura drogowa. Ludzie oczekują od nas, że będziemy dbać o drogi już wybudowane, ale też że będziemy budować nowe drogi, na wysokim poziomie, ze ścieżkami rowerowymi. Ufam, że realizacja tych priorytetów będzie możliwa dzięki profesjonalistom, którzy pracują w starostwie, ich kompetencjom i zaangażowaniu. Deklaruję współpracę ze wszystkimi radnymi i mieszkańcami powiatu. Bardzo proszę o zgłaszanie się do mnie ze wszystkimi pomysłami.
Danuta Rzempołuch chciała zadać Marzenie Dyl pytanie, ale przewodnicząca stwierdziła, że „w tym miejscu nie jest przewidziana żadna dyskusja”. 
- Myślę, że to jest właściwy moment, żeby drugiemu kandydatowi na starostę oddać głos, żeby również autoprezentację nam przedstawił, jak to na początku było sugerowane – skomentował Grzegorz Nowosielski.
- Moja kandydatura została przedstawiona, a jeśli zostanę wybrany, to po czynach mnie poznacie – stwierdził Mariusz Bryk.
Marzena Dyl na starostę została wybrana 10 głosami; na Mariusza Bryka zagłosowało 9 radnych. Wybory również były tajne. 
- Liczę na współpracę ze wszystkimi. To dla mnie ogromne wyróżnienie, zaszczyt. Chcę być starostą wszystkich mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Z Bożą pomocą dam radę – podziękowała za wybór.
 
Tadeusz Kuchta wicestarostą
Wicestarosta i członkowie zarządu powiatu wybierani są na wniosek starosty. Na swojego zastępcę Marzena Dyl zgłosiła kandydaturę Tadeusza Mirosława Kuchty: - Jest doświadczonym samorządowcem. To już 6 kadencja, kiedy będzie sprawował mandat radnego powiatu. W latach 2010-2018 był członkiem zarządu powiatu, w poprzedniej kadencji radnym i wiceprzewodniczącym rady powiatu. Pracuje w Urzędzie Gminy w Somiance. Ukończył Uniwersytet Warszawski, wydział ekonomiczny.
Tadeusz Kuchta był jednym kandydatem. W tajnym głosowaniu otrzymał komplet głosów (19). - Dziękuję wszystkim radnym za oddanie na mnie głosu. Liczę na owocną współpracę. Rozwój powinien następować od razu, od pierwszych dni, kiedy zostaliśmy zaprzysiężeni – powiedział. 
W skład zarządu weszli również: Agnieszka Ołdak-Prokop, Adam Mróz i Grzegorz Nowosielski. - Mają wieloletnie doświadczenie samorządowe, dużą wiedzę merytoryczną z racji pełnionych funkcji kierowniczych – kandydatury argumentowała starosta. 
Głosy za oddało 10 radnych, przeciw – 9.
 
Nie będzie pani miała łatwo
- Dało się zauważyć, że uformował się pewien układ sił, który wynika z państwa porozumienia – wyniki głosowań skomentował Arkadiusz Darocha. - To, w jakim składzie jesteśmy w radzie, wynika z tego, jak głosowali nasi wyborcy. Każdy startował z programem swoim i swojego komitetu i każdy chciałby ten program realizować. Każdy starował z myślą o dobru mieszkańców i powiatu.
- Cieszy mnie, że zaprasza pani do współpracy wszystkie komitety – zwrócił się do starosty Dyl. - My zapewnimy merytoryczną współpracę w projektach dla dobra powiatu. W 90% wszystkie komitety mają podobny program. W 10% możemy się z czymś nie zgadzać i wtedy też gwarantujemy merytoryczną dyskusję na argumenty. Nie będzie pani miała łatwo, dlatego że układ sił jest 9 o 10, więc te 9 osób będzie te 10 pilnowało. 
- Przygotowaliśmy kilka punktów z naszego obszernego programu, by ruszyć jak najszybciej. Prosimy o nieblokowanie tych projektów:
    • Całkowita reorganizacja pracy szpitala dla dobra pacjentów i personelu.
    • Przywrócenie dodatków dla nauczycieli szkół specjalnych.
    • Przygotowanie i wdrażanie strategii przeciwpowodziowej oraz ochrony środowiska ze szczególnym naciskiem na współpracę z innymi gminami, powiatami oraz środowiskami spoza struktur samorządowych.
    • Całodobowa apteka dla powiatu.
    • Modernizacja dróg powiatowych, np. droga w Deskurowie, ale też wiele innych we wszystkich gminach powiatu.
    • Włączenie się w działania mające na celu rozwój turystyki w powiecie, w tym współtworzenie lokalnej organizacji turystycznej.
    • Stworzenie powiatowej strategii ochrony zdrowia psychicznego.
    • Zastanowienie się nad premiami dla trenerów, wuefistów, których podopieczni wygrywają zawody poza naszym powiatem.
 
- Jesteśmy otwarci na przedstawiane przez państwa postulaty programowe – zadeklarowała Marzena Dyl. 
- W dobrych projektach mogą państwo na nas liczyć – do nowo wybranych władz zwrócił się Krzysztof Wawrzyńczak, szczególnie kładąc nacisk na dodatki dla nauczycieli szkół specjalnych. - Będziemy się państwu przyglądać, wspierać, informować o być może błyskotliwych karierach państwa. Będziemy się cieszyć z tych karier.
Zwrócił się również do wyborców: - Rzecz dotyczy źródeł tworzenia się tej większości. Moje środowisko nie ma we władzach powiatu żadnego reprezentanta. Wiem, że mandat jest powszechny i nie przynależy do komitetu. We władzach powiatu są dwie osoby, które wykorzystały możliwość startu do wyborów z komitetu PiS. Myślę, że ten komitet był swego rodzaju trampoliną, ułatwił paniom radnym, które mają teraz eksponowane stanowiska – pani Marzenie Dyl i pani Iwonie Wyszyńskiej, drogę do tego miejsca. Lojalność, uczciwość to bardzo poważna cecha, która jest potrzebna w przewodzeniu. 10 tys. głosów nie ma reprezentacji we władzach powiatu. Należałoby zapytać, dlaczego? Znam odpowiedź na to pytanie. My przede wszystkim myślimy o dobru powiatu. Dlatego w sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem mogą państwo na nas liczyć i widzieć w nas sojusznika. Ale nielojalność to nie jest cecha, która powinna być sztandarach. A jeśli ktoś miał inne plany, mógł wybrać wiele innych dróg do tego miejsca. Mówię do wyborców PiS okręgu nr 1 i nr 2. Zachęcam, żeby powrócić na słuszną drogę i próbować zbudować zaufanie wyborców. Każdy ma potencjał osobisty i szanse zdobyć ponad 1.000 głosów. Ale to nie są głosy tylko na kandydata, to jest środowisko, które obdarza zaufaniem PiS. A tak po ludzku, to przykro.
O konieczności przywrócenia dodatków dla nauczycieli szkół specjalnych mówiła również Elżbieta Piórkowska, która wywodzi się z tego środowiska. - Nie chciałabym, żeby mieszkańcy powiedzieli, że to jest tylko państwa program – zwróciła się do Arkadiusza Darochy. - To jest nasz wspólny zapewne program, bo to samo nam chodzi. 
O wrócenie do kwestii dodatków dla nauczycieli apelował również Paweł Deluga. - Warto czasami dać krok w tył, ja potrafię krok w tył dać. 
Zapowiedział starania o przebudowę ronda przy starym moście: - Walczymy o zmniejszenie korków poprzez bezpośrednie, w obu kierunkach skomunikowanie ul. Daszyńskiego z rondem ks. Mieczkowskiego oraz bezpośredni wjazd ze starego mostu w ul. Białostocką. Były głosy, że gmina była niezainteresowana. Trójka naszych radnych jest mocno tym zainteresowana, mamy nowy skład w gminie, więc chętnie by do tego tematu podeszli. Za 2,5 roku kończy się gwarancja na drogę, którą przebudowaliśmy – ul. Daszyńskiego. To ja kładę na pani ręce, pani starosto. Dziś będę się uczył i rozwijał w opozycji. 
O przywróceniu dodatków dla nauczycieli szkół specjalnych i poprawie sytuacji w szpitalu mówił również Adam Mróz. - Zgadzam się, że w dużej mierze programy są spójne i wspólne – przyznał. - Zlikwidowanie korków, które tworzą się w Wyszkowie. Wierzę, że usprawnienie komunikacji publicznej, być może dotowanej, spowoduje, że w samym, Wyszkowie będzie mniej pojazdów.
- Zgadzam się ze wszystkim wnioskami. Warunkiem są środki finansowe, które musimy pozyskać z zewnątrz. Dziękuję wszystkim radnym, że chcą współpracować, nie ulegają sugestii, że my możemy sobie pozwalać, a wy musicie robić. Wszyscy razem musimy zakasać rękawy – skomentował Tadeusz Kuchta.
- Mam nadzieję, że po zakończeniu kadencji wyborcy i państwo rozliczycie mnie z tego, jak pracowałam w tej radzie jako przewodnicząca i z tego, co robimy na rzecz powiatu – dodała Iwona Wyszyńska.
Eurodock - maj 2024
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość