Poza kolejką i poza prawem

Wydarzenia

Poza kolejką i poza prawem

25.11.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Uchybienia w prowadzeniu kolejek i praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów – wykazały kontrole przeprowadzone w wyszkowskim szpitalu przez mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. NFZ nałożył nawet na szpital karę finansową. – Będziemy się odwoływać – zapowiada dyrektor SPZZOZ Cecylia Domżała.
Jak w lipcu pokazała „Uwaga”, kolejki, a nawet brak skierowania w poradniach specjalistycznych wyszkowskiego SPZZOZ można było ominąć, wpłacając u pielęgniarki koordynującej cegiełkę w wysokości 50 zł. Bez problemu udało się to trojgu dziennikarzom, którzy cały proceder zarejestrowali ukrytą kamerą. W ekspresowym tempie dostali się w ten sposób do ortopedy i kardiologa, „nieoficjalnie”, „między nami” – jak mówiła pielęgniarka oddziałowa – ale oczywiście na NFZ. Udało się jej także załatwić skierowania od chirurga, który pacjentów nie widział na oczy.
Po programie szpital przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, „w trakcie którego okazało się, iż przyjęte w tych konkretnych przypadkach środki finansowe nie zostały wpłacone do kasy szpitala, a tym samym nie zostały rozliczone”, a „działania pielęgniarki koordynującej były działaniami samowolnymi, które odbywały się bez wiedzy i zgody dyrekcji i bezpośrednich przełożonych”.
Dyrekcja SPZZOZ sprawę skierowała do prokuratury. Pielęgniarka, która stała się główną bohaterką programu, została przesunięta na inne stanowisko, poszła na zwolnienie lekarskie, a w końcu sama zwolniła się z pracy.
 
Uchybienia w prowadzeniu kolejek
Po emisji programu mazowiecki NFZ zwrócił się do dyrekcji szpitala o wyjaśnienia. Przyznano w nich, że pielęgniarka „nie miała prawa proponować pacjentom dobrowolnej wpłaty, uzależniając od tego przyjęcie do poradni”, a SPZZOZ całkowicie zrezygnował z dobrowolnych wpłat od pacjentów. Fundusz przeprowadził też kontrolę dotyczącą kolejek do poradni. – Świadczenia z kardiologii – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym prowadzenia kolejek oczekujących – wylicza Piotr Kalinowski z zespołu prasowego NFZ Mazowsze. – Fundusz stwierdził uchybienia w prowadzeniu kolejek oczekujących na ww. świadczenia oraz ocenił negatywnie udzielanie świadczeń z pominięciem kolejki oczekujących. Na SPZZOZ nałożono karę umowną.
Ponieważ szpital ma prawo złożyć zastrzeżenia do tej decyzji, NFZ póki co nie chce udzielać informacji na temat wysokości kary. – Będziemy się odwoływać – zapowiada dyrektor szpitala. – Zwłaszcza, że to nie było zjawisko w dużej skali.
 
Naruszone prawa pacjentów
Postępowanie sprawdzające zakończył też Rzecznik Praw Pacjenta, uznając stosowane w wyszkowskim szpitalu praktyki za „naruszające zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych”. – Stosowane praktyki polegały na umożliwieniu przyśpieszania terminów udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych w zamian za dokonanie przez nich wpłat określonych sum pieniężnych do rąk pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę przychodni przyszpitalnej. W wyniku stosowanych praktyk w szpitalu nie zapewniono obiektywnej oraz opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych – wyjaśnia rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska. – Pragnę podkreślić, że nieodstąpienie przez szpital od stosowanych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów może skutkować nałożeniem przez rzecznika kary pieniężnej do wysokości nawet 500.000 zł
Tym razem jednak szpitalowi się upiekło. Ponieważ zaniechał rozprowadzania cegiełek, a pielęgniarka koordynująca straciła stanowisko, „rzecznik uznał, iż od tego dnia doszło do zaniechania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów”. Nie ma tym samym możliwości nałożenia na placówkę kary pieniężnej. Rzecznik zaznacza jednak, że podstawą do ukarania mogą być ewentualne sygnały świadczące o niestosowaniu się przez szpital do zaleceń.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość