Ponad milion złotych na sport, kulturę i monitoring

Wydarzenia

Ponad milion złotych na sport, kulturę i monitoring

07.03.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Sport, kultura, monitoring miejski, przeciwdziałanie patologiom – w tych dziedzinach gmina realizuje zadania z pomocą organizacji pozarządowych. Podpisała już większość umów na dofinansowanie, w sumie na ponad milion złotych.
Dotacje w dziedzinie kultury otrzymały: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie (75 tys. zł na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej), Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej (12 tys. zł), Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca (10 tys. zł), Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Razem” (Zespół Szkół na Polonezie, 8 tys. zł).
 
Sport
Gmina podpisała także umowy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 r. (prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym wspieranie szkolenia sportowego). Dotacje otrzymały kluby: MKS Bug Wyszków (piłka nożna, 85 tys. zł), UKS Olimp (piłka nożna kobiet, 21 tys. zł), MKS Gimnazjon Apin Wyszków (sporty walki, 20 tys. zł), Rhinos Wyszków (futbol amerykański, 16 tys. zł), KS Camper Wyszków (piłka siatkowa, 13 tys. zł), UKS Jedynka (piłka nożna, 10 tys. zł), UKS Polonez (piłka siatkowa, 5 tys. zł). Dodatkowo 20 tys. zł na okres styczeń – grudzień otrzymał UKS „Polonez” na „starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie minimum na szczeblu wojewódzkim”.
Kluby otrzymały też dotacje celowe na upowszechnianie i rozwój sportu (również do czerwca 2017 r.): Bug – 80 tys. zł, Rhinos – 34 tys. zł, Camper – 55 tys. zł. Z dotacji w wysokości 10 tys. zł zrezygnowała Jedynka. Z kolei UKS Czwórka nie przystąpił do podpisania umowy na kwotę 6 tys. zł.
 
Przeciwdziałanie patologiom
Gmina przyznaje organizacjom pozarządowym środki również na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 26 tys. zł
  • prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego metodą streetworking - Fundacja nad Bugiem, 57 tys. zł
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia: MKS Bug Wyszków – 20 tys. zł, Fundacja „Idzik” - 5.050 zł, Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna - 4.780 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 7.510 zł, Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” - 6.885 zł, KS Camper - 10.855 zł, Fundacja Cyryla i Metodego - 5.860 zł, Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca - 17.060 zł
  • organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe”: Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna - 9.000 zł, TPD - 6.000 zł, ZHP Hufiec Wyszków – 20 tys. zł, UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie - 7.910 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wyszków „TOR” Tradycja – Oświata – Rozwój - 7.090 zł.
     
Niepełnosprawni, monitoring i zwierzęta
8 tys. zł na swoją działalność otrzymał również Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 20 tys. zł – wyszkowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na wspieranie programów zapobiegających bezdomności zwierząt.
W drodze konkursu dla organizacji pozarządowych gmina powierza także obsługę monitoringu miejskiego. Jak w latach poprzednich konkurs wygrała Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron” za kwotę 145 zł.
Z kolei Fundacji „Pozytywka” z Natalina został powierzony dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, szkół i przedszkoli – 178 tys. zł.
fot. Maciej Kowalski
Bezpieczna Przystań
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość