Policja podsumowała miniony rok

Wydarzenia

Policja podsumowała miniony rok

14.02.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
1,3 tys. interwencji domowych, 446 osób na tzw. dołku, 89 wypadków drogowych, 10 ofiar śmiertelnych, ponad 200 pijanych kierowców, 8,3 tys. mandatów – to tylko niektóre dane z podsumowania 2016 r. dokonanego przez wyszkowską policję. W rocznej odprawie wzięli udział m.in. zastępca mazowieckiego komendanta policji insp. Marek Świszcz, kierownictwo wyszkowskiej komendy, przedstawiciele samorządu i prokuratury.

Prewencja
Policjanci prewencji przeprowadzili prawie 7,5 tys. interwencji, w tym ponad 1,3 tys. domowych. Wylegitymowali 25 tys. osób, 1,6 tys. zostało ukaranych mandatami, 2,4 tys. – pouczonych. Zatrzymali prawie 160 sprawców przestępstw (w tym 67 pijanych kierowców), 51 poszukiwanych. Przeprowadzili kilka tysięcy wywiadów i ustaleń, spotkań ze społeczeństwem i samorządowcami.
Najczęstszym wykroczeniem pozostaje spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (676 przypadków). Sporo było też drobnych kradzieży, zakłóceń spokoju i wandalizmu. 
W sumie na tzw. dołku przebywało 446 osób (37 miesięcznie), w tym 94 zatrzymane do wytrzeźwienia (11 kobiet).
W ubiegłym roku wypełniono też 74 Niebieskie Karty. Przemocą domową dotkniętych było 81 osób, w tym 71 kobiet i 7 dzieci.
 
Ruch drogowy
Liczba wypadków utrzymuje się na tym samym poziomie, znacznie wzrosła natomiast liczba kolizji. Na drogach powiatu doszło do 89 wypadków (2015 r. – 88), w których zginęło 10 osób (2015 r. – 13), w tym 3 pieszych i 1 rowerzysta, a 107 zostało rannych (2015 r. – 118). Policja odnotowała 782 kolizje (2015 r. – 619). Z dokładnych analiz policji wynika, że wśród ofiar wypadków najwięcej jest osób w wieku 25 – 39 lat.
Większość wypadków i kolizji miała miejsce oczywiście na trenie największej gminy Wyszków. Wśród gmin wiejskich najbardziej niebezpiecznie jest na terenie Brańszczyka, najbezpieczniej – Somianki. Nadmierna prędkość to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków. Policja wymienia również: wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości. W 6 przypadkach do wypadku doszło z powodu zaśnięcia lub zmęczenia kierowcy.
W ubiegłym roku ruch drogowy sprawdził trzeźwość 43,3 tys. kierowców (2015 r. – 69,8 tys.), zatrzymano 144 nietrzeźwych (2015 r. – 146). Pijani kierowcy spowodowali 4 wypadki i 7 kolizji.
Ruch drogowy często kojarzy się z mandatami. W minionym roku funkcjonariusze w białych czapkach wylegitymowali 10,3 tys. kierowców. 6,7 tys. dostało mandaty (5,9 tys. to kierowcy), a tylko 641 pouczenia. Zdecydowanie najczęściej kierowcy płacą za nadmierną prędkość.
 
Kryminalni
Policja wszczęła 1055 postępowań kryminalnych (w tym 125 gospodarczych), miała 573 podejrzanych. Najwięcej było kradzieży (164) i kradzieży z włamaniami (125). 19 przestępstw dopuścili się nieletni (2015 r. – 26).
Policja odnotowała 36 przestępstw związanych z narkotykami. Zabezpieczyła prawie 270 g narkotyków (amfetamina, mefedron, marihuana), 330 sztuk konopi indyjskich (zlikwidowała 8 upraw) i 11 sztuk extasy. Za posiadanie narkotyków zatrzymano 19 osób.
fot. KPP Wyszków
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom