Podsumowanie: Duże zmiany w radach

Wydarzenia

Podsumowanie: Duże zmiany w radach

13.04.2024
autor: mjk, SB
Tylko 1/3 radnych gminnych i powiatowych została wybrana ponownie. Wyszkowianie opowiedzieli się za zmianami, ale w kilku przypadkach zaufali sprawdzonym wyborom.

W radzie gminy Wyszków na 21 radnych posady obroniło tylko siedmioro. Są to: Monika Bieżuńska, Adam Szczerba, Bogdan Osik (WIS Masz Wybór), Piotr Pokraśniewicz (PiS), Paweł Turek, Radosław Biernacki i Wojciech Rojek (Wspólnota Samorządowa). Dwie nowe radne gminy Wyszków to byłe radne rady powiatu wyszkowskiego. Katarzyna Wysocka z Koalicji Obywatelskiej całą kadencję spędziła w tej radzie, a Aneta Kowalewska po wyborze w 2018 roku zrezygnowała jednak z mandatu, bo została zastępcą burmistrza Wyszkowa. Radnymi gminy zostały jednak pierwszy raz, więc traktujemy je jako nowe.

Ciekawe są wyniki tych radnych gminy, którzy spędzili w radzie poprzednią kadencję. Większość, przy podobnej frekwencji jak pięć lat temu, uzyskało podobne wyniki. Paweł Turek w 2018 roku zdobył 326 głosów, w tym roku - 269. Podobnie Piotr Pokraśniewicz (w 2018 – 470 głosów, w 2024 - 455), Radosław Biernacki (w 2018 - 208, w 2024 - 203) i Wojciech Rojek (w 2018 - 230, w 2024 - 180). Kandydaci komitetu WIS Masz Wybór, którzy spędzili poprzednią kadencję w opozycji, teraz zdobyli dużo więcej głosów niż sześć lat temu. Monika Bieżuńska w 2018 roku otrzymała 340, a teraz – 515; Bogdan Osik odnotował wzrost z 333 do 611. Radnemu Osikowi w poprawieniu wyniku być może pomógł fakt, że tym razem do rady miejskiej nie startowała Elżbieta Piórkowska, mieszkanka tego samego osiedla, która dla Wspólnoty Samorządowej zawsze zdobywała wiele głosów.
Niekwestionowanym liderem wśród „starych” radnych jest jednak Adam Szczerba, typowany przez WIS Masz Wybór na przewodniczącego nowej rady gminy Wyszków. W 2018 roku zdobył 369 głosów, zaś w tegorocznych wyborach uzyskał najlepszy indywidualny wynik - 936 głosów.

Wśród nowych radnych najwięcej głosów zebrali - co raczej zrozumiałe - kandydaci na burmistrza Wyszkowa: Piotr Eychler (Prawo i Sprawiedliwość) zdobył ich 810, a Piotr Płochocki (WIS Masz Wybór) - 432. Ponieważ któryś zostanie nowym włodarzem gminy (spotkają się w II turze wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia), za jednego z nich do Rady Miejskiej wejdzie osoba, która na danej liście zgromadziła największą liczbę głosów, a nie weszła do rady. Jeśli burmistrzem zostanie Płochocki, jego miejsce powinien zająć Michał Mielcarz; natomiast miejsce Piotra Eychlera może przejąć Barbara Łapińska. Oczywiście, jeśli wyrażą na to zgodę.

Warto przypomnieć, że obaj panowie kandydaci na burmistrza startowali, choć na różnych szczeblach samorządowych, w poprzednich wyborach. Obu nie udało się wówczas uzyskać mandatów. Kandydujący do rady miejskiej Piotr Płochocki zdobył wówczas 174 głosy. Ubiegający się o mandat radnego powiatowego Piotr Eychler uzyskał poparcie 247 wyborców.

W nienajlepszych humorach są zapewne ci kandydaci na radnych, którzy zdobyli wprawdzie 7 kwietnia sporo głosów, ale jednak nie zostali wybrani. Są to: Jarosław Szczerba (KO) - 175 głosów, Eugeniusz Zaremba (Razem dla Ziemi Wyszkowskiej) - 179, Rafał Aksamitowski (WIS Masz Wybór) - 197, Hanna Michalik (PiS) - 153, Karol May (KO) - 155, Karol Pękul (KO) - 161 i Leszek Marszał (Wspólnota Samorządowa) - 155. Ich wyniki są wprawdzie znacznie lepsze niż radnych wybranych najmniejszą liczbą głosów (Marcin Turowski - 117, Joanna Kulesza - 139, Paweł Zawadzki - 144), ale metoda d’Hondta stosowana do podziału mandatów, oparta na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi, premiuje silne listy z mocnymi „lokomotywami”. Świetny wynik Adama Szczerby pozwolił na wejście do rady dwóch nowych przedstawicieli komitetu Masz Wybór. Adam Wrzosek i Paweł Zawadzki (162 głosy i 140 głosów) powinni więc podziękować liderowi swojej listy.

W 21-osobowej Radzie Miasta będzie aż 14 nowych radnych: Artur Brzeziński, Adam Wrzosek, Paweł Zawadzki, Piotr Płochocki, Waldemar Karłowicz, Justyna Tchórzewska, Piotr Eychler, Joanna Kulesza, Aneta Kowalewska, Marcin Król, Mateusz Wyszyński, Marcin Turowski, Lidia Błachnio i Katarzyna Wysocka.

Naprawdę nowa rada powiatu

W radzie powiatu na kolejną kadencję zostało wybranych tylko sześcioro radnych z poprzedniego składu. Są to trzy kandydatki Prawa i Sprawiedliwości: Teresa Czajkowska, Iwona Bogusława Wyszyńska, Marzena Dyl oraz Tadeusz Kuchta (w 2018 roku startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, teraz z listy Porozumienie Służy Ludziom - Trzecia Droga), Adam Mróz (Koalicja Obywatelska, wcześniej Wyszkowscy Demokraci) i Paweł Deluga (Razem dla Ziemi Wyszkowskiej).
W porównaniu do gminy Wyszków dotychczasowi radni nie uzyskiwali podobnych do 2018 roku wyników. Jedynie Adam Mróz zdobył mniej więcej tyle samo głosów: w 2018 roku - 1407, w 2024 - 1317.
Dwie kandydatki PiS znacząco powiększyły liczbę zwolenników (Teresa Czajkowska w 2018 roku zdobyła 859 głosów, a teraz aż 1678; Marzena Dyl poprawiła wynik z 956 do 1215 głosów), natomiast Iwona Wyszyńska, która w 2018 roku uzyskała 824 głosy, teraz tylko 499.
Paweł Deluga i Tadeusz Kuchta dostali się do rady powiatu z rezultatem o 50 proc. gorszym niż w poprzednich wyborach. Kuchta przegrał nawet z kolegą z listy - nowym radnym Pawłem Abramczykiem (zastępcą wójta gminy Rząśnik).
Teresa Czajkowska indywidualnie uzyskała najlepszy wynik w całym powiecie, wyprzedzając nowego radnego WIS Masz Wybór - Arkadiusza Darochę (1553 głosy). Co ciekawe, Darocha sześć lat temu startował w wyborach z listy Wspólnoty Samorządowej, a głosowało na niego 189 osób. Zmiana barw klubowych wyszła mu zatem na dobre.
Powyżej 1000 głosów mieli także: Adam Mróz (KO) - 1317, Marzena Dyl (PiS) - 1215 i Mariusz Bryk (PiS) - 1023.
Wśród „pokrzywdzonych” przez metodę d’Hondta trzeba wymienić kandydatów Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztofa Ochmańskiego (432 głosy), Tomasza Wójcika (556) i Annę Topolewską (375), a także Bogusława Frąckiewicza (Wspólnota Samorządowa - 368) oraz Wojciecha Kozona (PSL Trzecia Droga - 552). Wszyscy uzyskali większe poparcie niż Danuta Rzempołuch (344), ale to ona dzięki świetnemu wynikowi Darochy została nową powiatową radną.
W liczącej 19 osób radzie powiatu będzie aż 13 nowych osób: Agnieszka Eychler, Mariusz Bryk, Krzysztof Wawrzyńczak, Stanisław Żołyński, Elżbieta Piórkowska, Grzegorz Nowosielski, Mieczysław Pękul, Paweł Abramczyk, Marek Kaniewski, Arkadiusz Darocha, Bartłomiej Adler i Danuta Rzempołuch.

Przegrani

Do grupy przegranych należy zaliczyć osoby, które zdobyły jednocyfrową liczbę głosów. Wśród kandydatów do Rady Miejskiej w Wyszkowie było takich 12, z czego aż osiem na liście Przymierza dla Samorządu (jedna z nich, Joanna Stanisz, nie otrzymała ani jednego głosu). Wśród kandydatów do rady powiatu były dwie takie osoby (Janina Szymańska z Przymierza dla Samorządu i Kacper Tarnożek z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej). Tak więc widać teraz, kto budował listy, nie przemyśliwszy ich dogłębnie.

Warto wspomnieć również o radnych, którym przyjdzie pożegnać się z mandatami, bo tym razem nie uzyskali wystarczającego poparcia. Do rady miejskiej nie dostali się: Danuta Kukwa - 79 głosów (2018 rok - 218), Bogdan Kuchta - 121 głosów (204), Mateusz Śniadała - 143 głosy (323), Andrzej Lewandowski - 59 głosów (210), Waldemar Paradowski - 106 głosów (221), Eugeniusz Zaremba - 179 głosów (442), Dariusz Glinka - 106 głosów (161).
Z kolei w radzie powiatu zabraknie dwojga radnych związanych z samorządem powiatowym od 25 lat! Mandatu nie udało się uzyskać Justynie Garbarczyk - 309 głosów (2018 rok - 728) i Bogdanowi Pągowskiemu - 332 głosy (657).
Zbyt małą liczbę głosów dostali też: Ewa Bartosiewicz - 323 (2018 rok - 796), Bogusław Frąckiewicz - 368 (584), Adam Turek - 280 (463). W wyjątkowej sytuacji znalazł się wspomniany już Wojciech Kozon, który nie dostał się do rady, choć uzyskał więcej głosów niż w 2018 roku: 552 vs 507.

Transfery

Transfer z rady miejskiej do rady powiatu nie udał się Marioli Brzezińskiej. W poprzedniej kadencji dostała się do samorządu gminnego z poparciem 249 wyborców. W tym roku kandydowała do powiatu, uzyskała 203 głosy.
Za udany może uważać swój transfer Katarzyna Wysocka, która z rady powiatu przeniosła się do rady miejskiej. Odwrotny kierunek obrali Elżbieta Piórkowska i Grzegorz Nowosielski - nowi radni powiatowi.

Zrobiło się rodzinnie

Po raz pierwszy w samorządzie mamy małżeństwo. Do rady powiatu dostała się Agnieszka Eychler - żona kandydującego na burmistrza Piotra Eychlera. On uzyskał mandat radnego miejskiego. Jednak w radzie miejskiej pani Agnieszka będzie miała nie tylko męża (o ile nie zostanie burmistrzem, bo wtedy straci mandat radnego), ale też brata - Piotra Pokraśniewicza. Wszyscy troje kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości.

***
Na stronach 4 i 5 Nowego Wyszkowiaka nr 15 drukujemy pełne wyniki wyborów samorządowych w Wyszkowie i powiecie wyszkowskim. Przedstawiamy także listy wybranych radnych. Rozmowy koalicyjne trwają i w tej chwili możemy jedynie spekulować, co stanie się po rozstrzygnięciu drugiej tury wyborów burmistrza. Na pewno jednak można stwierdzić, że obie rady, złożone w 2/3 z nowych radnych będą się uczyły funkcjonowania w strukturach samorządowych. Czasu na to jest mało, kto okaże się pilnym uczniem, przekonamy się już wkrótce.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość