Podatek dochodowy - jak uniknąć konieczności jego opłacenia?

Wydarzenia

Podatek dochodowy - jak uniknąć konieczności jego opłacenia?

17.06.2021
autor: materiał zewnętrzny
Zdarza się, że osoba, która kupi mieszkanie, chciałaby – z różnych powodów – szybko je sprzedać, np. w ciągu roku lub dwóch. Problem polega jednak na tym, że co do zasady zapłaci w takiej sytuacji podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Czy i w jaki sposób można tego uniknąć?
 

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jeśli ktoś kupi mieszkanie, a następnie chce je sprzedać w ciągu 5 kolejnych lat, jest zobowiązany do zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego. Konieczność zapłaty podatku dochodowego występuje także przy sprzedaży części nieruchomości lub udziału w niej. Te same przepisy obowiązują również w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jednocześnie warto wspomnieć, jak oblicza się okres 5 lat. Nie rozpoczyna się on w dniu zakupu nieruchomości, ale od pierwszego dnia kolejnego roku kalendarzowego. Tym samym, jeśli ktoś kupi nieruchomość np. w październiku 2021 r., będzie mógł ją sprzedać bez konieczności uiszczania podatku dopiero w styczniu 2027 r.

Co jednak istotne, wysokość podatku jest obliczana od kwoty zysku – czyli różnicy między kwotą wydaną na zakup nieruchomości, a kwotą jej sprzedaży. W niektórych sytuacjach podatek nie jest zatem zbyt wysoki, ale warto pamiętać, że – zwłaszcza w dużych miastach – wartość nieruchomości w ciągu kilku dwóch lat może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Różnica będzie jeszcze większa, jeśli nowy właściciel nieruchomości przeprowadzi gruntowny remont, zanim ją sprzeda.

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania należy uiścić do 30 kwietnia roku kolejnego po tym, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Należy również złożyć deklarację podatkową PIT-39. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś kupił nieruchomość w Ostrowi Mazowieckiej, a okazało się, że są dostępne bardziej atrakcyjne, nowe mieszkania w Wyszkowie czy Legionowie, znacznie bliżej Warszawy?
 

Jak uniknąć płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Ważne jest jednak to, że w niektórych sytuacjach można uniknąć płacenia 19-procentowego podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania. Chodzi o możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli preferencyjnych warunków rozliczania podatku od osób fizycznych.

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które – mimo tego, że nie upłynęło 5 lat od zakupu nieruchomości – sprzedają ją, a następnie w ciągu maksymalnie trzech kolejnych lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczą środki uzyskane z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Czyli kupią mieszkanie lub dom (ale pod warunkiem, że zamierzają w nim mieszkać) lub np. rozpoczną budowę domu. Warto pamiętać o tym, że aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy mieć obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, być zameldowanym w jednym miejscu przez co najmniej pięć wcześniejszych lat, a także nie mieć podpisanej umowy o najem mieszkania. Formalności związane z ulgą mieszkaniową w większości załatwia się u notariusza.

ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość