Pierwszy krok wdrażania reformy oświatowej

Wydarzenia

Pierwszy krok wdrażania reformy oświatowej

20.02.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
… postawili radni powiatowi. Na nadzwyczajnej sesji przyjęli projekt nowej sieci szkół. Nowej, bo uwzględniającej szkoły branżowe, a w przyszłości także 4-letnie licea i 5-letnie technika.
Jak poinformował naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, nadzwyczajny tryb przyjmowania projektu związany był z naglącymi terminami. Na przyjęcie ostatecznej sieci szkół rada ma czas do końca marca, ale najpierw projekt musi uzyskać akceptację kuratorium oświaty.
- Pierwszy etap dotyczy utworzenia i przekształcenia obecnych szkół zawodowych w szkoły branżowe I stopnia – wyjaśniał naczelnik. - Drugi element to wygaszanie gimnazjów i włączenie ich do szkół podstawowych. W naszym przypadku dotyczy to szkolnictwa specjalnego.
Waldemara Sobczaka interesowały zasady funkcjonowania szkół branżowych. - Założenie jest takie, że ma być więcej kształcenia praktycznego, więcej współpracy z pracodawcami, mniej kształcenia ogólnego – wyjaśniał Krzysztof Arbaszewski. Szkoła branżowa I stopnia będzie kształciła w systemie 3-letnim. Szkoła II stopnia będzie 2-letnia, zakończy się maturą, tytułem technika i otwartą drogą na studia. Po ukończeniu szkoły I stopnia naukę można kontynuować również w II klasie liceum dla dorosłych.
- Towarzyszy nam obawa – przyznał naczelnik wydziału edukacji. - W tej chwili nie umiemy określić stopnia zainteresowania ze strony uczniów i rodziców. ZS1, CEZiU „Kopernik” oraz ZS w Długosiodle złożyły wnioski o utworzenie szkół branżowych, ale trudno powiedzieć, jakie będzie zainteresowanie naborem. Szkoły będą miały charakter wielobranżowy, tak jak obecnie klasy wielozawodowe.
- Jaką możliwość podniesienia kwalifikacji będzie miał absolwent obecnych szkół zawodowych? – dopytywał Waldemar Sobczak.
- Szkoła branżowa II stopnia powstanie za 3 lata. Absolwenci obecnych szkół mogą się kształcić dotychczasowym trybem. Przez pewien czas będzie kształcenie równoległe – mówił naczelnik wydziału edukacji.
Projekt sieci szkół przyjęty został jednogłośnie. Uwzględnia nie tylko sieć szkół od 1 września 2017 r., ale też dalszy etap – rok 2019, kiedy licea rozpoczną kształcenie w trybie 4-letnim, a technika – 5-letnim. W sieci ujęte są: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, CEZiU „Kopernik”, Zespół Szkół w Długosiodle, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku oraz dwie szkoły prowadzone przez urząd marszałkowski – Zespół Szkół nr 3 i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość