wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
PEC przystępuje do budowy nowej ciepłowni

Wydarzenia

PEC przystępuje do budowy nowej ciepłowni

25.11.2020
autor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, opr. SB
Na prawie 50 mln zł netto opiewa umowa podpisana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na budowę instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej opalanej biomasą, czyli odpadem leśnym.
 
Umowa została podpisana 23 listopada, a wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm VAS Energy Systems International GmbH (lider) oraz Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp.zo.o. (partner/konsorcjant).
Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień 2022 roku. Wartość umowy – 49.965.031 zł netto. Na zrealizowanie inwestycji spółka pozyskała dotację z NFOŚiGW w wysokości 18.108.179 zł. Pozostała część  finansowana będzie ze środków własnych oraz niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW. „Projekt ten jest kluczowym i niezbędnym elementem dostosowującym PEC Wyszków do nowych wymagań środowiskowych bez których przedsiębiorstwo praktycznie nie mogłoby funkcjonować od 2023 r.” - czytamy w komunikacie PEC.
Projekt polega na budowie nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego, efektywnego technologicznie i ekonomicznie układu wysokosprawnej kogeneracji. Układ będzie pracował w oparciu o kocioł parowy polskiej firmy ELKO o mocy 10,87 MW, który współpracował będzie z turbiną niemieckiej firmy HOWDEN Turbo Gmbh o mocy 2,5 Mwel. Instalacja przewidziana jest do pracy całorocznej (dyspozycyjność powyżej  8 000h/rok).
Zakres projektu obejmuje:
    • budowę nowego budynku elektrociepłowni - wraz z instalacjami wewnętrznymi
    • dostawę i montaż kotła parowego opalanego biomasą z przegrzewaczem pary oraz z układem przygotowania i podawania paliwa do kotła
    • dostawę i montaż kompletnej turbiny parowej
    • dostawę i montaż układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa z kanałami spalin, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin
    • dostawę i montaż układu odzysku ciepła ze spalin: ekonomizer suchy (spaliny/woda), ekonomizer kondensacyjny (spaliny/woda)
    • dostawę i montaż układu odpopielania
    • dostawę i montaż instalacji technologiczno – hydraulicznej w tym: system pomp oraz wymienników, stacja redukcyjno – schładzająca, odgazowywacz, stacji uzdatniania wody, armatura, kolektory, rurociągi
    • połączenie z istniejącą pompownią
    • układ automatyki i zasilania urządzeń kotła parowego na biomasę wraz z systemem komputerowym sterujący pracą
    • budowę magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą.
Dedykowanym paliwem do wybudowanego układu będzie biomasa leśna. „Podkreślamy, iż układ dostosowany jest do spalania najgorszego paliwa biomasowego będącego odpadem po produkcji leśnej lub tartacznej, które nie nadają się innego zastosowania w gospodarce” – w swoim komunikacie podkreśla zarząd PEC. Wylicza też spodziewane efekty z realizacji inwestycji.
    1. Dostosowanie spółki do nowych wymogów związanych z ochroną środowiska i możliwość kontynuowania działalności po 1 stycznia 2023 roku.
    2. Ważną korzyścią dla mieszkańców Wyszkowa i jego okolic będzie bardzo duże zmniejszenie zanieczyszczeń powietrz w naszym mieście. W wyniku realizacji inwestycji spodziewany się spadku emisji siarki o ponad 63 %, pyłu o ponad 17 %, tlenku węgla(czad) o ponad 58 % a dwutlenku węgla o ponad 64 %.
    3. Po modernizacji ciepłownia w Wyszkowie stanie się źródłem dwupaliwowym. Dywersyfikacja dostawy paliw znacząco zwiększy bezpieczeństwo jej funkcjonowania i zmniejszy ekonomiczne uzależnienie od cen ciepła od cen uprawnień do emisji CO2, co powinno przełożyć się na możliwość zaproponowania naszym klientom w dłuższej perspektywie korzystnych cen ciepła.
    4. Wybudowanie instalacji o statusie Odnawialnego Źródła Energii (OZE) pozwoli spółce na uzyskanie statusu „efektywnej sieci ciepłowniczej” , zapewni również dostęp do preferencyjnych europejskich środków finansowych na rozwój i dalszą modernizację co jest  podstawą dalszego, stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania PEC Wyszków na rynku.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość