PEC inwestuje w rozwój (foto)

Wydarzenia

PEC inwestuje w rozwój (foto)

20.08.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Wielu klientów zgłasza się do wyszkowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o .w sprawie podłączenia się do sieci ciepłowniczej. To, zdaniem prezesa PEC, dobra prognoza dla firmy, ale i dla miasta, które się rozbudowuje.
Na sesji rady miejskiej Ireneusz Mroczek – prezes zarządu i jednocześnie dyrektor PEC przedstawił informację o wynikach spółki za 2017 rok, mówił też o wykonywanych obecnie inwestycjach.
Przedsiębiorstwo zachowuje wysoką płynność finansową, gdyż działalność operacyjna generuje odpowiednio duże strumienie gotówki, pokrywające w pełni bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne jednostki oraz pozwala gromadzić kapitał inwestycyjny niezbędny na pokrycie udziału własnego przy planowanej modernizacji zakładu. W ocenie zarządu rok 2017 to był kolejny dobry rok dla przedsiębiorstwa, które na wyszkowskim rynku nie ma konkurencji. Utrzymanie rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 868.152 zł.
- W najbliższych latach Wyszków czeka fala inwestycyjna budynków mieszkaniowych, usługowych – zaznaczył prezes Mroczek. - Dużo klientów występuje do PEC. 
Ponad 90 proc. budynków wielorodzinnych korzysta z ciepła wyprodukowanego przez PEC. Spółka rozbudowuje sieć ciepłowniczą, wykonuje uzbrojenie terenów dla przyszłych inwestorów. Np. przy ul. Pułtuskiej (na wysokości drukarni) wykonywany jest obecnie ok. 800-metrowy odcinek sieci ciepłowniczej, którym będzie doprowadzone ciepło do budowanych tam 3 bloków. Zapotrzebowanie na ciepło zgłaszają również magazyny przy ul. Towarowej. Największy teren inwestycyjny jest w okolicach szpitala, na działkach po pp. Skarżyńskich - powstaje tam duże osiedle.
- Nie wykonujemy inwestycji, której koszty nie zwrócą się w ciągu 10 lat – podkreślił prezes.
Bezpieczna Przystań
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość