Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z angielskim, najgorzej - z matematyką

Wydarzenia

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z angielskim, najgorzej - z matematyką

01.07.2022
autor:
Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów. W powiecie wyszkowskim średnia z języka polskiego wyniosła 60%, matematyki - 55%, języka angielskiego - 64%.
 
Przypomnijmy, że ósmoklasiści egzaminy zdawali w dniach 24 - 26 maja. 
Średnie ogólnopolskie: język polski - 60%, matematyka - 57%, język angielski - 67%.
Średnie w województwie mazowieckim: język polski - 64%, matematyka - 62%, język angielski - 72%.
 
W powiecie wyszkowskim do egzaminów przystąpiło 1.067 uczniów. Wyniki (dane ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie):
język polski - 60%
matematyka - 55%
język angielski - 64%
 
gmina Brańszczyk, 136 zdających
język polski - 60%
matematyka - 50%
język angielski - 63%
 
gmina Długosiodło, 119 zdających
język polski - 59%
matematyka - 49%
język angielski - 59%
 
gmina Rząśnik, 84 zdających
język polski - 57%
matematyka - 49%
język angielski - 55%
 
gmina Somianka, 85 zdających
język polski - 58%
matematyka - 55%
język angielski - 62%
 
Wyszków - obszar wiejski, 110 zdających
język polski - 54%
matematyka - 52%
język angielski - 57%
 
Wyszków - miasto, 428 zdających
język polski - 64%
matematyka - 59%
język angielski - 71%
 
gmina Zabrodzie, 105 zdających
język polski - 56%
matematyka - 57%
język angielski - 62%
 
Egzaminy wstępnie podsumowała Okręgowa Komisja Edukacyjna w Warszawie:
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym, sprawdzającym znajomość funkcji językowych oraz rozumienie ze słuchu.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.
 
Przypomnijmy, że absolwenci podstawówek biorą udział w rekrutacji do szkół średnich. Do 13 lipca do godz. 15 placówki przyjmują kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Informacja o kwalifikacji do oddziału zostanie podana 20 lipca. Następnie do 27 lipca do godz. 15 będzie czas na potwierdzenie woli przyjęcia i dostarczenie oryginałów dokumentów. 28 lipca do godz. 14 szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość