Od poniedziałku nauczanie hybrydowe

Wydarzenia

Od poniedziałku nauczanie hybrydowe

18.10.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
Nauczanie hybrydowe w szkołach średnich to jedno obostrzeń wprowadzonych w strefach żółtych w całym kraju. Oznacza to, że od poniedziałku 19 października część uczniów wyszkowskich szkół PONADPODSTAWOWYCH będzie uczyła się zdalnie, a część stacjonarnie. 
 
Jak czytamy na rządowej stronie gov.pl, od 19 października wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w strefach żółtych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50%/50%. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły jest wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzenia systemu kształcenia hybrydowego. 
W I Liceum Ogólnokształcącym w zajęciach będzie uczestniczyć połowa uczniów każdego oddziału, pozostali uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (głównie w czasie rzeczywistym). Taka forma zostanie zastosowana w tygodniu 19 – 23 października, o formie nauczania w późniejszym czasie zostanie podjęta do 23 października.  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej “Kopernik” w Wyszkowie pracuje wg planu lekcyjnego, przyjmując podział na grupy 1 i 2 w tygodniach na przemian. Każdy nauczyciel zakłada klasę w aplikacji Microsoft Teams i korzysta na zajęciach, odnotowując na podstawie uczestnictwa w zajęciach obecność w dzienniku. Lekcja prowadzona stacjonarnie w szkole (w sali lekcyjnej) będzie dostępna w trybie on-line dla uczniów będących w tym czasie w domu. Szkoła gwarantuje pomoc techniczną dotyczącą wsparcia w sprzęt komputerowy, jak również pomoc psychologiczno-pedagogiczną pedagogów, nauczycieli, wychowawców i dyrekcji.  
W ramach usprawnienia pracy, CEZiU planuje zakup 51 kamer do sal lekcyjnych. Weryfikuje oferty i dostępność produktów na rynku. 
W Zespole Szkół nr 3 ustalono, że nauczanie hybrydowe będzie odbywało się w rytmie 1-/2-tygodniowym. “Tworzy się dwie grupy klas, które naprzemiennie będą realizowały zajęcia w systemie stacjonarnym (tj. w budynku ZS3) lub zdalnym” - informuje szkoła. 
I grupa klas będzie realizować nauczanie stacjonarne od 19 do 23 października (w tym czasie II grupa klas – nauczanie zdalne). II grupa klas będzie uczyła się stacjonarne od 26 do 30 października (w tym czasie I grupa klas – zdalnie). 
- Pod koniec października, po analizie doświadczeń z 2 tygodni nauki, podany zostanie kolejny komunikat w tej sprawie – dodaje dyrektor szkoły Adam Mickiewicz. 
Wyjątek stanowią klasy szkoły ponadpodstawowe Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które ze względu na małą liczebność w dalszym ciągu pracują stacjonarnie, nie przechodzą na edukację hybrydową. Wszyscy są natomiast zobowiązani do noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. 
 
Przypominamy obostrzenia obowiązujące w strefach żółtych: 
 
• Lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6 – 21. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos. 
• Ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc. 
• Od 19 października – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej 
• W uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4 m2. 
• W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób. 
• W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. 
• Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności. 
• W wydarzeniach kulturalnych max. 25% miejsc zajętych przez publiczność. 
• Zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość