Od 40 lat dumnie związani z Cyprianem Norwidem (FOTO)

Wydarzenia

Od 40 lat dumnie związani z Cyprianem Norwidem (FOTO)

23.09.2022
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. SB, Elżbieta Szczuka
Po raz 26. społeczność I Liceum Ogólnokształcącego zaprosiła na inscenizację wiersza „Bema pamięci żałobny - rapsod”. Tegoroczne wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ szkoła obchodzi 40-lecie nadania imienia Cypriana Kamila Norwida. Uroczystość zainaugurowała trzydniowe obchody urodzin wybitnego poety - syna naszej ziemi - na które, wraz ze szkołą, zapraszają Powiat Wyszkowski i Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.
Podkreślić należy, że zaproszenie na piątkowe wydarzenie przyjęli cenieni znawcy twórczości Norwida.
 
Imię Cypriana Kamila Norwida wyszkowskie Liceum Ogólnokształcące otrzymało 23 maja 1982 r., w rocznicę śmierci poety. W szkolnym parku odsłonięto pomnik, a w holu szkoły płaskorzeźbę patrona. W uroczystości brał udział m.in. wybitny, nieżyjący już norwidolog Wiktor Gomulicki.
Podczas piątkowej (23 września) uroczystości, wspominając wydarzenia sprzed 40 lat, Klaudyna Matejko-Kulasińska przywołała trudne czasy stanu wojennego, nadzór oddelegowanych do szkoły oficerów wojska, tłumienie wolności słowa i szykany wobec niepokornych nauczycieli. - Z dzisiejszej perspektywy może się nam wydawać, że ówczesne władze oświatowe nie w pełni zdawały sobie sprawę z tego, że zgadzają się na upamiętnienie twórcy, którego poglądy nie mieściły się i nadal nie mieszczą w narzuconej odgórnie wizji państwa i który czerpał z tradycji chrześcijańskiej - mówiła polonistka. - Wiele osób starszych wiekiem pamięta, że w latach 80. ubiegłego wieku chętnie powoływano się oficjalnie na jeden cytat z Norwida: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Pomijamy jednak dalszy ciąg, raczej niewygodny dla ówczesnej władzy. To jest fragment, który mówił, że ten obowiązek dzieli się, albo raczej składa się w naturze rzeczy z dwóch: zobowiązującego ojczyznę dla człowieka i zobowiązującego człowieka dla ojczyzny.
Przez 40 lat sylwetka Norwida stała się znakiem firmowym wyszkowskiego liceum, o czym mówiła dyrektor szkoły Dorota Piotrowicz. - Obecnie słowo Norwid jest synonimem ILO w Wyszkowie - zauważyła. - Dlaczego Norwid? Wybór wynikał z humanistycznej orientacji części klas, jak i poczucia związku z tradycją regionalną. Cyprian Norwid jest biograficznie związany z Mazowszem, urodzony 24 września 1821 r. w niedalekiej wsi Laskowo-Głuchy. Dzieciństwo i młodość spędził w tym regionie: Laskowo-Głuchy, Dębinki, Rybienko, Warszawa. Skazany na status emigranta, w swej twórczości do owych miejsc często powracał z tęsknotą. Uczniowie, pracownicy oraz tysiące absolwentów - wszyscy jesteśmy dumni, że naszym patronem jest tak wybitny poeta, wszechstronny artysta, że jest źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń uczniów wyszkowskiego liceum. Świadomi roli tradycji, będziemy kultywować pamięć o Norwidzie w naszym liceum i w społeczności lokalnej; przekazywać wiedzę nie tylko o jego utworach, ale uwrażliwiać na piękno i mądrość poezji Cypriana Norwida.
Jedną z form tej działalności, która stała się już znakiem rozpoznawczym szkoły, są coroczne plenerowe inscenizacje „Bema pamięci żałobnego - rapsodu”. Bez względu na pogodę (w tym roku jesień przywitała się z nami słońcem) młodzież - przebrana za płaczki i rycerzy, przy dźwiękach utworu Czesława Niemena idzie do wyszkowskiego parku miejskiego, przed pomnik Cypriana Norwida.
W drugiej części piątkowej uroczystości o tym, czy Norwid był romantykiem, czy parnasistą oraz o jego autorytetach dyskutowali norwidolodzy reprezentujący różne placówki naukowe: prof. dr hab. Piotr Chlebowski, prof. dr hab. Michał Kuziak, dr hab. Karol Samsel, dr Magdalena Woźniewska-Działak, prof. dr hab. Tomasz Korpysz, dr Edyta Chlebowska, dr Eliza Kącka i dr Ewangelina Skalińska. Młodzież mogła zobaczyć Cypriana Norwida wykraczającego poza schematy i swoją epokę, poszukującego, nierozumianego wówczas, ale i dziś wciąż odkrywanego.
Piątkowe wydarzenie zainaugurowało trzydniowe obchody 201. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. W sobotę 24 września o godz. 18 zapraszamy na koncerty w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (program poniżej). Za owocną współpracę szkole i muzeum podziękował wicestarosta Leszek Marszał. - Cieszę się, że będę miał przyjemność z państwem współpracować - do społeczności szkolnej zwrócił się Jacenty Matysiak, dyrektor utworzonego przed rokiem muzeum. - Państwo przez 40 lat popularyzujecie tę osobę, uświadamiacie, że to najważniejsza osoba, która urodziła się na naszej ziemi.

SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość