Nowy dyrektor DPS w Brańszczyku

Wydarzenia

Nowy dyrektor DPS w Brańszczyku

18.07.2019
autor: starostwo, SB (opr.)
Jan Mroczkowski wygrał konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Jest mieszkańcem gminy Obryte, ma 59 lat.
 
Przypomnijmy, że uchwały w sprawie rozwiązania umów o pracę z dyrektor DPS Danutą Emilią Ziomek i dyrektor SPZZOZ Cecylią Domżałą zarząd powiatu podjął 11 czerwca. Obie panie odchodzą na emeryturę: Danuta Ziomek z dniem 26 lipca, Cecylia Domżała - z dniem 26 września.
Starostwo rozstrzygnęło już konkurs na dyrektora DPS. Nowym szefem placówki został Jan Mroczkowski. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach ochrona środowiska (specjalność: zarzadzanie środowiskiem) i politologia (specjalność: polityka ekologiczna). Skończył także Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Warszawie na kierunku organizator pomocy społecznej.
Ma 25-letnie doświadczenie w pracy w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, gdzie przez blisko 5 lat pełnił funkcję dyrektora. Przez 3 lata był także członkiem zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W latach 2010-2018 był wójtem Gminy Obryte. Od marca 2019 r. kierował pracami ciechanowskiego wydziału zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
- Nowy dyrektor uzyskał pozytywną rekomendację komisji rekrutacyjnej. Nie bez znaczenia przy dokonanym wyborze pozostawało dotychczasowe doświadczenie kandydata w zakresie wielopłaszczyznowej współpracy urzędowej oraz bardzo dobra znajomość tematyki z zakresu funkcjonowania domów pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego. Przed nowym dyrektorem stoi z pewnością wiele wyzwań, praca domu pomocy społecznej to swoista misja, należy wykazać się z jednej strony dużą wrażliwością i cierpliwością, a z drugiej posiadać kompetencje odpowiedzialnego menadżera i podjąć trafne decyzje - mówi starosta Jerzy Żukowski.
Nowo wybrany dyrektor jest mieszkańcem Psar (powiat pułtuski). Żonaty, ma czwórkę dzieci i siedmioro wnucząt. W czasie wolnym interesuje się ekologią, rolnictwem, polityką społeczną i historią. 
W Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w chwili obecnej przebywa 194 mieszkańców, jednostka zatrudnia 140 pracowników. Jan Mroczkowski pracę rozpocznie 29 lipca.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że

został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Zitcom