Nie wszyscy zadowoleni z inwestycji

Wydarzenia

Nie wszyscy zadowoleni z inwestycji

07.01.2021
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Elżbieta Szczuka
14 mln zł - tyle Gmina Wyszków póki co planuje wydać na inwestycje w 2021 r. Biorąc pod uwagę, że czeka na zewnętrzne dofinansowania dużych inwestycji drogowych, kwota ta znacznie wzrośnie. Już teraz nie ma jednak zgody co do podziału środków.
 
W 2021 r. gmina planuje osiągnąć dochody na poziomie prawie 201 mln zł, wydać – 205 mln zł. - Deficyt będzie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Mamy też do spłaty prawie 5,5 mln zł z lat wcześniejszych, w związku z czym przychody z tytułu pożyczek i kredytów to ok. 9,5 mln zł - na sesji budżetowej referował skarbnik gminy Dariusz Korczakowski.
W załączniku inwestycyjnym ujęto zadania na 14 mln zł. Na sesji rady miejskiej, podczas której uchwalono budżet, bardzo szeroko mówił o nich naczelnik wydziału inwestycji Adam Mróz. Ale mowa była także o inwestycjach, które na swoją kolej muszą jeszcze poczekać.
Inwestycje
Modernizacja dróg metodą natryskową z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - 1 mln zł.
- Przypomnę, że wstępnie wytypowaliśmy 40 odcinków, które mogą być poddane naprawie taką metodą. Wspólnie zdecydujemy, które drogi tą technologią będziemy naprawiać - doprecyzował naczelnik wydziału inwestycji Adam Mróz.
Przebudowa ul. Ziołowej, Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie - 250 tys. zł. - To etap II, w ubiegłym roku wykonano ul. Ziołową. Te 250 tys. zł prawdopodobnie nie wystarczy na wykonanie całego pozostałego odcinka - dodał naczelnik.
Odwodnienie ul. Cichej w Wyszkowie – 100 tys. zł.
Zagospodarowanie terenu na os. Prosta, etap II - 100 tys. zł.
- To nie jest duża kwota na dokończenie tego przedsięwzięcia - przyznał Adam Mróz. - W latach poprzednich wykonaliśmy tam plac zabaw, który cieszy się ogromną popularnością. W projekcie jest również przebudowa wielofunkcyjnego boiska, co zdecydowanie przekracza 100 tys. zł.
- To wkład własny do projektu ministerstwa sportu. Możemy dostać do 30% na inwestycje - doprecyzował burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie - 50 tys. zł. 
- Tam nie ma sali gimnastycznej i, mówiąc wprost, nie ma miejsca na taką inwestycję. Sąsiedzi nie wyrażają zgody, żeby uszczuplić trochę swój stan posiadania na rzecz szkoły. Proponujemy podjąć temat, który wcześniej był już analizowany, zlokalizowania sal dydaktycznych na poddaszu. Obecne sale mogłyby być wykorzystywane jako sala ćwiczeń - wyjaśniał Adam Mróz.
Budowa ul. Leśnej w Lucynowie Dużym - 200 tys. zł (190 m do końca zabudowy).
Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - 83 tys. zł.
Projekt budowy ul. Makowej w Kamieńczyku - 30 tys. zł. Chodzi o ulicę zaraz za zakładami mięsnymi. - To najczęściej używany skrót, żeby ominąć centrum Kamieńczyka. Na drodze 62 dochodzi często do wypadków, wówczas tiry, które kierują się nawigacją, przejeżdżają ul. Łochowską, wjeżdżają właśnie tutaj. Dlatego nie możemy tu wykorzystać metody natrysku - mówił naczelnik wydziału inwestycji.
Budowa chodników i miejsc postojowych - 800 tys. zł. Z tej puli gmina chce wybudować chodnik w Natalinie (700 m), na ul. Dworcowej w Wyszkowie (po stronie targowiska) i na ul. Paderewskiego.
- A co z ulicą? Studzienki tam się zapadają, była zdewastowana przez objazd, gdy była budowana obwodnica - zauważył Bogdan Osik.
- Na razie przyjęliśmy takie założenie, że wymieniamy chodniki i urządzenia podziemne w chodnikach. Jeśli będziemy mieli możliwości finansowe, zaczniemy wymieniać nawierzchnię - wyjaśnia Adam Mróz.
Bogdan Osik i Marek Tauter upomnieli się o budowę chodnika na ul. Partyzantów w Wyszkowie. Adam Mróz zadeklarował, że zostanie wykonany, jeśli po wcześniejszych inwestycjach zostaną oszczędności.
Budowa ul. Harcerskiej w Wyszkowie - 330 tys. zł (dokończenie łącznika między ul. Pułtuską a Bankową).
Budowa uliczki w Lucynowie, zjazdu z dawnej drogi krajowej - 350 tys. zł.
Wykonanie projektu ul. Sosnowej - 220 tys. zł. - Chcemy rozpocząć projektowanie ulicy ze wszystkimi mediami, ze ścieżką rowerową po stronie lasu - relacjonował naczelnik wydziału inwestycji. - Ale brakuje miejsca. Jedynym rozwiązaniem jest przejęcie w trybie ZRID gruntów od Lasów Państwowych.
Budowa ul. Na Skarpie i Łabędziej w Wyszkowie - 1 mln zł.
Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją co w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 1 - 210 tys. zł (w tym dofinansowanie z WFOŚ).
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 7 – 150 tys. zł.
Plac zabaw w Rybnie - 100 tys. zł
Plac zabaw na os. Młodych u zbiegu ulic Zapole i Żytniej - 100 tys. zł
Plac zabaw przy dawnej szkole w Kamieńczyku - 180,5 tys. zł
Projekt klimatyczny, m.in. wymiana oświetlenia ulicznego w mieście na energooszczędne - 913 tys. zł (gmina czeka na decyzję w sprawie dofinansowania)
Stworzenie terenie zieleni w Wyszkowie - 401 tys. zł.
- To duży projekt unijny, który realizujemy od wielu lat m.in. na ulicach i w parku. Będziemy chcieli jeszcze poprawić zieleń przy ul. Piłsudskiego, także w okolicach nowego ronda - doprecyzował Adam Mróz.
Modernizacji elewacji pływalni - 50 tys. zł
Nagłośnienie i tablica wyników na stadionie - 100 tys. zł
Dokumentacja drogi Kamieńczyk - Skuszew, a konkretnie ul. Mazowieckiej między strażą pożarną a gospodą - 20 tys. zł.
Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 na wysokości miejscowości: Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe - 100 tys. zł. - Najpierw GDDKiA upierała się, że mamy zrobić chodnik w pasie drogowym, co było niemożliwe. Dopiero w ubiegłym roku otrzymaliśmy zgodę, by zrobić to w trybie ZRID, ale później okazało się, że podziały nieruchomości firma – na zlecenie GDDKiA - zrobiła niedokładnie, mieszkańcy byli zirytowani. To przedłużyło po raz kolejny prace projektowe - relacjonował Adam Mróz.
Projekt ul. Bema i Szkolnej - 26 tys. zł.
Projekt ulicy otwierającej tereny inwestycyjne za firmą Quad - 490 tys. zł.
Projekt ul. Geodetów (etap II) i Spacerowej - 60 tys. zł.
Przebudowa ul. Sikorskiego. Gmina czeka na dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z rządowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Ulica jest długa nie uda się wybudować całej. - Czy będzie to rondo na skrzyżowaniu z ul. Geodetów, czy inny odcinek, np. od Piłsudskiego, zdecydujemy. To nie wynika z naszego widzimisię, tylko możliwości włączenia infrastruktury. Czekamy na informację od PWiK, na którym odcinku kanalizacja jest w gorszym stanie.
Dokończenie budowy zadaszenia pawilonów na targowisku miejskim - 180 tys. zł
Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do Towarowej - 1 mln 200 tys. zł
Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku - 16 tys. zł
Budowa ul. Jasnej na os. Latoszek - 450 tys. zł
Budowa zjazdu z ul. Białostockiej i ul. jaśminowej na os. Zakręzie - 220 tys. zł
Budowa ul. Telimeny - 1 mln 300 tys. zł
Dokończenie przebudowy al. Piłsudskiego - 515 tys. zł
Wykupy gruntów - 1 mln 200 tys. zł
Budowa ul. Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkowie - 10 tys. zł, ale gmina czeka na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Za mało na wsiach
Póki co inwestycje ujęte w budżecie opiewają na 14 mln zł. - Niektórzy chwalą się, że wydadzą dużo, dużo więcej. Natomiast my opieramy nasze plany na realnych wydatkach. Jeśli będziemy pewni, że otrzymamy dofinansowanie na Akacjową, to te pieniądze pojawią się w budżecie - zapewnił Adam Mróz.
- Jako radna z terenów wiejskich z przykrością muszę stwierdzić, że tych inwestycji na terenach wiejskich jest zaplanowanych bardzo mało. Oprócz jednej wioski, gdzie planowane są trzy inwestycje - poskarżyła się Monika Bieżuńska. - Chciałabym zapytać o niedokończony chodnik, o który już wielokrotnie pytałam, przy ul. Leśnej w stronę Leszczydołu Starego. Z tego chodnika korzystają mieszkańcy innych Leszczydołów, Łosinna. Mieliśmy tam już kilka niebezpiecznych zdarzeń.
- Ten chodnik powinien się wpisywać w inwestycje jeśli nie w roku 2021, to kolejnych. Uzupełniliśmy oświetlenie na tym odcinku, więc i tak jest dużo bezpieczniej - odpowiedział Adam Mróz.
- Polemizowałbym ze stwierdzeniem, że mało jest inwestycji na wsiach - dodał burmistrz Nowosielski. - W Natalinie będzie budowany najdroższy chodnik, inwestycja w Rybnie, Łosinnie, Lucynowie Dużym i Lucynowie. Przypomnę, że fundusz sołecki to 600 tys. zł. Większość natrysków prowadzona będzie też na terenach wiejskich.
- Nie zgodziłbym się z koleżanką, że jest mało inwestycji na terenach wiejskich, ale są nierównomiernie rozłożone - uważa Adam Szczerba. - Leszczydołów jest kilka, a w tym budżecie nie ma żadnej inwestycji. Tak samo na Rybienkach.
- Nie kierujemy się nazwami miejscowości, tylko zasadą zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach wszystkie miejscowości z tego zrównoważonego rozwoju skorzystały - skomentował Adam Mróz.
To nie przekonało jednak wszystkich radnych. Budżet został przyjęty, ale niejednogłośnie. Na 18 radnych biorących udział w głosowaniu, 13 było na tak: Radosław Biernacki, Mariola Brzezińska, Dariusz Glinka, Bogdan Kuchta, Danuta Kukwa, Czesław Lach, Andrzej Lewandowski, Elżbieta Piórkowska, Mirosław Powierza, Wojciech Rojek, Mateusz Śniadała, Marek Tauter i Eugeniusz Zaremba.
Przeciw zagłosowało 4 radnych: Monika Bieżuńska, Bogdan Osik, Adam Szczerba i Paweł Turek.
Od głosu wstrzymał się Waldemar Paradowski.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.