Nie bójmy się zmian (foto)

Wydarzenia

Nie bójmy się zmian (foto)

01.10.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
- podczas konwencji wyborczej komitetu Masz Wybór apelował kandydat na burmistrza Dariusz Andrzejewski. W niedzielę 30 września swój program przedstawili kandydaci do rady miejskiej. - Chcemy wysłać jasny sygnał do każdego mieszkańca, że ma szansę na zmianę, nowe pomysły, które dzisiaj państwu zaproponujemy – zapowiedział Adam Szczerba.
Na początku wyjaśnił, dlaczego Masz Wybór wystawił kandydatów tylko do rady miejskiej: - Postanowiliśmy skoncentrować bardzo silną grupę, która wystartuje na jednej silnej liście, żeby w przyszłości mieć realny wpływ na to, co się dzieje w gminie Wyszków. To właśnie w radzie miejskiej, w gminie Wyszków mamy największy potencjał, największy budżet, możliwość decyzyjną. Decyzje, które mają bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców. Mówimy tu o podatkach, planach zagospodarowania przestrzennego, drogach, oświetleniu, chodnikach, oświacie, kulturze, każdym aspekcie życia, który jest ważny dla naszych mieszkańców. I tylko silna reprezentacja w radzie miejskiej, w połączeniu z nowym burmistrzem może być źródłem zmian.
Kandydaci przedstawili założenia programowe. O rozwoju gospodarczym i przedsiębiorczości mówił Grzegorz Gajewski. Między innymi o zachęcaniu inwestorów poprzez inwestycje infrastrukturalne, targi, o współpracy z firmami w różnych dziedzinach, np. budowlanej (budowa mieszkań w formule TBS i Mieszkanie Plus, remonty mieszkań komunalnych), turystycznej (inwestycje nad Bugiem, geotermia), o niezwiększaniu opłat i podatków lokalnych, ulgach w czasie procesu inwestycyjnego.
Likwidacja korków – to główne zadanie w dziedzinach drogownictwa i infrastruktury, o których mówił Jan Wróbel. - Naszym nadrzędnym celem jest budowa obwodnicy północnej, od Wierzbicy do Wyszkowa – deklarował.
Kandydaci chcą także usprawnić ruch na drodze nr 62 i upłynnić ruchu w mieście. - Na odcinku kilometra mamy 4 ronda. Są bezkolizyjne, ale na pewno nie usprawniają ruchu, a w szczytowych godzinach spowalniają. Czy przy którymś nie trzeba wprowadzić świateł? Korki stoją od Lucynowa – podkreślił.
Masz Wybór deklaruje również m.in. sporządzanie harmonogramów inwestycji od razu z objazdami, rozładowanie ruchu na ul. Sowińskiego, modernizację al. Piłsudskiego od ul. Serockiej do Centralnej (jeszcze jeden pas w kierunku ul. Pułtuskiej), w porozumieniu z PKP montaż nowoczesnego szlabanu na przejeździe na ul. Pułtuskiej, audyt bezpieczeństwa na drogach i wprowadzenie korekt (może niektóre ulice jednokierunkowe), połączenie okolicznych miejscowości ścieżkami rowerowymi.
Założenia w dziedzinach edukacji i sportu przedstawił Michał Czajka, a wśród nich przede wszystkim likwidację dwuzmianowości w SP1 i SP2, utworzenie zerówek we wszystkich podstawówkach. Boiska i place powinny być dostępne po zakończeniu zajęć, w weekendy, a opiekę nad nimi powinno sprawować wyszkowskie centrum sportu i rekreacji utworzone na bazie WOSiR. Centrum miałoby stworzyć program szkolenia dzieci i młodzieży. - Pozwoli to ograniczyć składki członkowskie w klubach sportowych. Gmina przejęłaby koszty związane z zatrudnieniem trenerów, transportem na zawody, udostępnieniem obiektów. Mogłyby wówczas profesjonalnie funkcjonować drużyny seniorskie – przekonywał Michał Czajka.
Pomysły komitetu to także: stworzenie centralnej kuchni, która będzie przygotowywała obiady dla wszystkich szkół, utworzenie organu doradczego - gminnej rady edukacji (urzędnicy, burmistrz, radni, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie).
Kandydaci opowiadają się również za dalszą modernizacją stadionu z kompleksem lekkoatletycznym. Nad nowym bocznym boiskiem chcieliby zbudować balon, żeby można było korzystać z niego zimą. W Wyszkowie powinna powstać również strzelnica.
Budowa dróg na wsi, chodników, oświetlenia – to podstawowe założenia rozwoju terenów wiejskich, o czym mówiła Jadwiga Ickiewicz. Swoje wystąpienie poświęciła także tworzeniu centrów kulturalnych i aktywności w sołectwach, budowie świetlic, sal gimnastycznych. – Powinno być równomierne przeznaczenie środków z budżetu na poszczególne miejscowości. Wiem z doświadczenia, że tak nie jest - podkreśliła. - Są przeznaczane dla miejscowości, w których są radni. Dopilnujemy, żeby takich sytuacji nie było. Przeprowadzimy audyt zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
O pomysłach na turystykę, rekreację i kulturę mówił Piotr Płochocki. Przyznał, że, jak inne komitety, Masz Wybór chciałby wskrzesić żeglugę na Bugu. - Ale zdajemy sobie sprawę, że to trudne - zaznaczył. - Warszawa jest przykładem, jak poprzez kawiarnie, bulwary można wskrzesić martwy teren.
Komitet chce, by plaża miejska funkcjonowała co roku i dłużej, przynajmniej od początku czerwca do końca września.
- O Rybienku Leśnym przywykliśmy myśleć jak o sypialni - kontynuował. - Jest tam bardzo mało miejsc, żeby aktywizować się społecznie. Powinniśmy zacząć od nadbrzeża, dawnego parku nad stawami, poddać ten teren rewitalizacji. Była kiedyś idea, żeby ul. Batorego wychodziła wprost na rzekę, skąd jest przepiękny widok na pałac Skarżyńskich. To perła Mazowsza, zadbany, odbudowany i można popatrzeć na niego przez kraty. Można na początku, we współpracy z właścicielem, organizować zwiedzanie z przewodnikiem, spacery przy jakiś okazjach. 
Do prywatnego właściciela należy również dawna żwirownia przy ul. Warszawskiej. - Jest taka wola, żeby ją wykorzystać społecznie, tylko to kwestia konceptu. Np. akwen do szkolenia młodzieży na jednoosobowych łódkach – mówił Piotr Płochocki. Zdaniem komitetu gmina powinna także ułatwić dostęp do Liwca, zadbać o infrastrukturę, okresowo komunikację autobusową.
- Potrzebujemy drugiego ośrodka kultury – podkreślił kandydat. - Można go rozbudować, ale będziemy mieli sytuację jak z kładką. Nie sprawia, że ludzie mają bliżej, więc i tak trzeba pobudować drugą.
Piotr Płochocki mówił również o aktywizacji sektorów miasta, które wymarły, ponieważ centrum zaczęło się przesuwać: - Na ul. Daszyńskiego hula wiatr, lokale pustoszeją, ulica wymaga remontu.
Stąd pomysł na tzw. podwórzec miejski: ławki, skwery, pierwszeństwo dla pieszych i rowerzystów. Samorząd może rozważyć wynajęcie lokali i podnajęcie ich już pod egidą miejską.
Wsparcie rodzin, seniorów i niepełnosprawnych – przedstawienie tej tematyki powierzono Paulinie Stosio-Denis. Pomysły komitetu to m.in. zachęcenie większego grona przedsiębiorców do udziału w Karcie Dużej Rodziny, stworzenie Izby Przedsiębiorców i Handlowców, która będzie zrzeszała, propagowała lokalne produkty, modernizacja placów zabaw dla dzieci do 3 lat, stworzenie mapy barier komunikacyjno – architektonicznych, stworzenie grupy ludzi do opieki wytchnieniowej, którym będzie można powierzyć opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, powołanie pełnomocnika burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych oraz uruchomienie telefonu zaufania dla seniorów.
 
Bardzo dumny kandydat
Liderzy list przedstawili kandydatów w poszczególnych okręgach. - Kolejnym elementem charakteryzującym nasz komitet jest apolityczność i ukierunkowanie na sprawy społeczne – podkreślił Adam Szczerba. - Mimo tego, że każdy z nas ma swoje przekonania ideologiczne, polityczne, to w naszej kampanii będziemy się skupiać tylko na tematach, które na co dzień dotykają każdego z mieszkańców. Stawiamy na osoby aktywne, z różnym doświadczeniem zawodowym, życiowym. Na osoby, które chcą się zaangażować, pracować na rzecz swojej lokalnej społeczności.
Konwencję zakończyło wystąpienie kandydata na burmistrza Dariusza Andrzejewskiego. - Jestem bardzo dumny, że jestem z państwem - podkreślił. - Spotkałem tu ludzi z pasją, którzy chcą zmienić to miasto. Nie rządzić, tylko słuchać ludzi, zmieniać podejście urzędu. Nie chcemy budować rzeczy, na które nas nie stać. Stawiać doniczek w centrum, bo na wsiach nie ma dróg i kanalizacji. 
Podkreślił, że komitet jest przeciwny wprowadzeniu w Wyszkowie płatnego parkowania, a zanim wprowadzi daleko idące zmiany, jak ulice jednokierunkowe, przeprowadzi konsultacje społeczne. Mówił również o zwiększeniu środków pozyskanych i zmniejszeniu kosztów życia w gminie. - Dziś obniżenie cen śmieci i wody obiecują ci, którzy je podwyższali – zauważył. - Koszty utrzymania w Wyszkowie są jednymi z najwyższych w kraju. I to chcemy zmienić.
- Nie bójmy się zmian – apelował kandydat na burmistrza. - Z tymi ludźmi będziemy bardzo, bardzo dobrze reprezentować naszych mieszkańców. Przed tą gminą i Wyszkowem jest jasne światełko.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość