Na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zaprosili piłsudczycy (FOTO)

Wydarzenia

Na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zaprosili piłsudczycy (FOTO)

25.01.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
W Wyszkowie odbyły się główne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowane przez Związek Piłsudczyków RP. - W Wyszkowie ten duch, pamięć, wielkie wartości są najbardziej eksponowane. Dziękuję piłsudczykom z Okręgu Nadbużańskiego za służenie tym ideałom - podkreślił prezes zarządu krajowego piłsudczyków.
 
- My, piłsudczycy, przyjechaliśmy tutaj z różnych stron Polski, aby modlić się za Ojczyznę, o wolność, za Ukrainę - podczas głównych, niedzielnych uroczystości mówił kapelan Krajowego Związku Piłsudczyków ks. infułat Edmund Skalski.
Obchody rocznicy wybuchu powstania trwały kilka dni. Piłsudczycy przyjechali do Wyszkowa już w sobotę, a swój pobyt rozpoczęli od zwiedzania miasta i okolic, miejsc związanych z historią kraju i lokalną.
Niedzielne (22 stycznia) uroczystości odbyły się na terenie sanktuarium św. Idziego. Rozpoczęto od uroczystej zbiórki z udziałem pocztów sztandarowych piłsudczyków i szkół, żołnierzy oraz poświęcenia powstańczej kapliczki. Jest ona nie tylko upamiętnieniem ofiary złożonej przez naszych przodków, ale i przesłaniem dla przyszłych pokoleń:
Ta kapliczka jest naszym hołdem wobec wszystkich powstańców z Wyszkowa i Ziemi Wyszkowskiej, dla których najcenniejszym dobrem i największą wartością była walka o wolność i ocalenie honoru narodowego.
Niezwykle ofiarna postawa powstańców styczniowych lat 1863-1864 stała się wzorem dla następnych pokoleń Polaków walczących o niepodległość Ojczyzny w XX wieku.
Niech to przypomnienie dramatu jednego z przeszłych pokoleń Polaków przyniesie nam dziś chociaż chwilę zadumy nad tym, co tak naprawdę jest najważniejsze, niezależnie od istniejących wówczas i teraz różnic społecznych, politycznych, materialnych.
My, Piłsudczycy zrzeszeni w Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, fundujemy kapliczkę, która stylem i prostotą nawiązuje do kapliczek z okresu Powstania Styczniowego.
Niech będzie ona symbolem naszej pamięci, miłości i poświęcenia dla Ojczyzny.
Wzdłuż parkanu przy kościele powstała Aleja Pamięci „Walczyli za Niepodległą”. - Założeniem Alei Pamięci jest to, abyśmy w najbliższych czasach mogli swoich bohaterów uczcić tablicą, głazem, czy jakąś inną formą. To początek budowy tej alei - wyjaśnił prezes Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie Sylwester Raniszewski.
Na pierwszej tablicy, ufundowanej przez mieszkańców Ziemi Wyszkowskiej, Związek Piłsudczyków RP TPJP Okręg Nadbużański w Wyszkowie, widnieją słowa Józefa Piłsudskiego: Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem.
Mszę św. odprawili kapelani piłsudczyków - krajowy ks. Edmund Skalski i wyszkowski ks. Zdzisław Golan. - Powstanie styczniowe utorowało drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Był to też najdłużej trwający zryw niepodległościowy (22 stycznia 1863 r. – 11 kwietnia 1864 r.) - w kazaniu mówił ks. Skalski. - Choć przegrane na polu bitwy, przyniosło pozytywne skutki. Pamięć o nim pchała Polaków do działań o odzyskanie niepodległości. Modlimy się dziś także o pokój w naszych rodzinach. Potrzebny jest nam duch wzajemnej zgody i szacunku. Musimy jednak zacząć od budowania pokoju w nas samych, w naszych sercach.
- Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wszystkich powstańców: listopadowych, styczniowych, powstańców warszawskich. To ich nieugiętość doprowadziła do tego, że Polska jest dzisiaj pięknym, dobrze rozwijającym się krajem - podkreślił prezes zarządu krajowego piłsudczyków Stanisław Śliwa. - Duch powstania styczniowego był z marszałkiem Pisłudskim cały czas. Jego nieugiętość doprowadziła do tego, że stworzył wojsko polskie, państwo polskie, stanął w szeregu obrońców wiary. Należy mu się wdzięczność nie tylko narodu polskiego, ale całej chrześcijańskiej Europy. Swoich żołnierzy, legionistów uważał za duchowych spadkobierców powstańców styczniowych. Dziś Związek Piłsudczyków RP, krzewiąc ideały i czyny tego wielkiego żołnierza, jest naturalnym spadkobiercą tamtych wartości.
Uroczystość była okazją do podziękowań i wręczenia pamiątkowych ryngrafów. Krzyż Honorowy gen. broni Kazimierza Sosnowskiego otrzymał ks. Zdzisław Golan, który został oficjalnie powołany na kapelana wyszkowskich piłsudczyków. Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej odebrała Elżbieta Piórkowska.
Po Mszy św. pisłudczycy zaprosili na rekonstrukcję bitwy powstańczej oraz piknik.
W poniedziałek, 23 stycznia w obchody rocznicy wybuchu powstania zaangażowano młodzież. Rano sprzed Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie wyruszył pochód upamiętniający majora Bronisława Deskura. Celem przemarszu był Deskurów - wieś założona w połowie XIX w. przez Bronisława Deskura, dziedzica Niegowa w latach 50. XIX w., uczestnika powstania styczniowego i patrioty. W 2026 r., z inicjatywy piłsudczyków, w Deskurowie odsłonięto tablicę poświęconą Bronisławowi Deskurowi.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość