Można pięknie bawić się bez alkoholu (foto)

Wydarzenia

Można pięknie bawić się bez alkoholu (foto)

02.02.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
Tradycją karnawału w Wyszkowie stały się wielopokoleniowe Bale Bezalkoholowe, w tym roku odbył się już po raz 23. W sobotę 1 lutego w Domu Weselnym Sylwia bawiło się 270 osób. - Dajemy przykład, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że można bawić się pięknie i radośnie bez alkoholu – za zorganizowanie balu podziękował biskup Tadeusz Bronakowski. 
 
Gości, w imieniu organizatorów balu - Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Wyszków i Gminy Wyszków - serdecznie przywitali Agnieszka i Zdzisław Getkowie. Bal ma swoich stałych bywalców, wśród których nie brakuje młodego pokolenia. Gościem części oficjalnej co roku jest biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. - Mam dwie wiadomości, jedną bardzo smutną, drugą bardzo radosną - zwrócił się do zebranych. - Bardzo smutne jest to, że spożycie alkoholu w Polsce nie maleje, wręcz przeciwnie - ciągle rośnie. Polacy każdego dnia kupują ok. 3 mln tych małych buteleczek alkoholu, które nazywamy małpkami. Prawie milion naszych rodaków jest uzależnionych od alkoholu, 4 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Za ten stan odpowiedzialne są rodziny, Kościół, samorząd i państwo. Te cztery instytucje powinny podjąć bardzo wymowne i radykalne działania zmierzające do poprawy sytuacji. Radosna wiadomość jest taka, że wielki syn ziemi łomżyńskiej Kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany. Kardynał Wyszyński przejdzie do historii jako jeden z największych apostołów trzeźwości. Ten bal bezalkoholowy wpisuje się w to wielkie dzieło Prymasa Tysiąclecia. Dajemy przykład, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że można bawić się pięknie, radośnie bez alkoholu. Z całego serca dziękuję za wasze świadectwo. Rodzina chroni miłością, Kościół - prowadzeniem ludzi do Pana Boga i wskazywaniem celu i sensu życia, samorząd i państwo - poprzez likwidację reklamy alkoholu, zmniejszenie liczby punktów sprzedaży i właściwą cenę alkoholu. Te działania muszą być podjęte, jeśli sytuacja w naszej ojczyźnie ma się poprawić.
Za piękną inicjatywę podziękował również burmistrz Grzegorz Nowosielski w liście, który odczytała przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska. - Gratuluję państwu i państwa dzieciom - dodała. - Przecież zawsze staramy się być dla swoich dzieci wzorem. Taki bal to powód do dumy.
Bal rozpoczął się, tradycyjnie, polonezem. Uczestnicy zabawy do białego rana nie schodzili z parkietu, gdzie do wspólnego tańca zachęcał zespół Venus z wodzirejem Piotrem Folwarskim. Chętnie pozowali również przed fotolustrem Fotobudki Star, brali udział w licznych zabawach i konkursach. Do domów wrócili z bolącymi stopami, ale miłymi wspomnieniami i zaproszeniem na kolejny Bal Bezalkoholowy, który już za rok, 6 lutego 2021 r.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.