Miliony na zieleń w mieście (foto)

Wydarzenia

Miliony na zieleń w mieście (foto)

09.09.2017
autor: Elżbieta Borzymek, Sylwia Bardyszewska
Ponad 5,6 mln złotych Gmina Wyszków pozyskała na tworzenie zieleni miejskiej wzdłuż kilku ulic w mieście, zagospodarowanie parku miejskiego i nabrzeża rzeki Bug.
Projekt zakłada zagospodarowanie nadbrzeża Bugu, kolejne inwestycje w parku miejskim (nowy plac zabaw, boisko), zagospodarowanie skweru przy ul. Szpitalnej, nabrzeża rzeki Bug od ul. Komisji Edukacji Narodowej, terenów przy ul: 3 Maja, KEN, Chopina, al. Piłsudskiego od ul. Serockiej do Pułtuskiej. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi w sumie 18,500 ha, z czego 4,730 ha to nowo utworzone tereny: nabrzeże rzeki Bug - 3,8630 ha, skwer przy ul. Szpitalnej – 0,8970 ha.
 
Założenia projektu:
 • parki miejski: nowe nasadzenia oraz wycinka licznych samosiewów, wykonanie budowa placu zabaw i boiska, stabilizacja skarpy
 • nabrzeże rzeki Bug, od zjazdu przy ul. KEN do ul. Pałacowej: uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, wykonanie łąki kwietnej, udrożnienie istniejącej ścieżki, montaż elementów małej architektury
 • skwer przy ul. Szpitalnej, między chodnikiem a zabudową mieszkaniową: nowe nasadzenia, wykonanie trzech placów o nawierzchni syntetycznej, wyposażonych w urządzenia gimnastyczne „ścieżka zdrowia” oraz małą architekturę, dwóch placów o nawierzchni syntetycznej wyposażonych w urządzenia siłowni plenerowej oraz małą architekturę
 • ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Kościuszki do Pałacowej: nowe nasadzenia, zieleń przy urzędzie miejskim
 • ul. Komisji Edukacji Narodowej: nowe nasadzenia, stworzenie zieleni przyulicznej
 • al. Marszałka J. Piłsudskiego, od ul. Serockiej do Pułtuskiej: nowe nasadzenia, stworzenie zieleni przyulicznej
 • ul. F. Chopina: nowe nasadzenia, zieleń przyuliczna, donice z roślinami oraz elementy małej architektury.
Ważnym elementem projektu jest „przywrócenie Parkowi Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie charakteru parku krajobrazowego w stylu romantycznym z początków XIX wieku.” Zakłada: 
 • zabiegi konserwatorskie i adaptacyjne alejek, żywopłotów i szpalerów, trawników, roślin umacniających skarpę nad Bugiem
 • zastosowanie układów przestrzennych charakterystycznych dla XIX-wiecznych parków opisywanych przez Izabelę Czartoryską w „Myślach różnych o sposobie zakładania ogrodów”: m.in. grupa, klomb, soliter, kwietnik, łąka kwietna
 • ukształtowanie widoków wewnątrz parku oraz otwarcie perspektyw łączących park z krajobrazem rzeki Bug
 • stworzenie kilku stref poprzez układy roślinności o odmiennym charakterze
 • zmiany nawierzchni oraz elementów małej architektury.
- Park byłby zrobiony kompleksowo według posiadanego przez gminę projektu – podsumowuje burmistrz Grzegorz Nowosielski. To zresztą kolejne dofinansowanie w tym roku na modernizację parku. W lipcu gmina otrzymała 500 tys. zł na przebudowę głównej alei w parku, podświetlenie pomników przyrody, ławeczkę z odlewem postaci Jerzego Różyckiego i renowację obelisku Wazów.
Gmina uporządkuje też nabrzeże Bugu. Przewidziana jest adaptacja ścieżki krajoznawczo-przyrodniczej, wyposażenie jej w ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i grę edukacyjną, zagospodarowanie zieleni (drzewa, krzewy i łąki kwietne, pielęgnacja istniejących). - Umocnienie skarpy narzucił konserwator przyrody i musimy to zrobić – podkreśla Grzegorz Nowosielski. - To nie będzie tania rzecz, ale zrobimy to w ramach dofinansowania ze środków unijnych. 
Prace rozpoczną się w przyszłym roku, a realizacja projektu przewidziana jest do 2022 r. Wartość zadania to ponad 6,6 mln zł. 
- Walczymy o inne środki unijne i chodzi o to, żeby w pewnym momencie nie dostać zadyszki finansowej – przyznaje burmistrz.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość