Masz nowe źródło ciepła? Masz też obowiązek zgłosić to gminie

Wydarzenia

Masz nowe źródło ciepła? Masz też obowiązek zgłosić to gminie

14.01.2022
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Mieszkańcy gminy Wyszków, którzy wymienili w 2020 lub 2021 r. źródła ciepła do 25 stycznia muszą o tym powiadomić urząd miejski.
Gmina Wyszków przypomina, że do złożenia deklaracji zobowiązane są osoby, które wymieniły lub zainstalowały dodatkowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych w terminie do 30 dni od rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła (obowiązek nie dotyczy osób, które przy wymianie korzystały ze współfinansowania przez gminę).
Obecnie zbierane są deklaracje za 2020 r. i 2021 r. Należy przekazać je do urzędu miejskiego lub przesłać za pomocą platformy ePUAP w terminie do 25 stycznia 2022r.
Deklaracja powinna zawierać następujący zakres informacji:
1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła
3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu
4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada
5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie
6. powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła
7. koszt wymiany
8. źródła finansowania
9. data rozpoczęcia i zakończenia wymiany
10. informacja dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynku (data).
Deklaracje przyjmuje wydział ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, al. Róż 2, pokój 126, tel. 29-743-77-92.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość