Ładniej, czyściej, bezpieczniej (foto)

Wydarzenia

Ładniej, czyściej, bezpieczniej (foto)

30.05.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Kwestie porządkowe zdominowały zebranie mieszkańców Osiedla nr 12, które obejmuje m.in. odcinki ulic Kowalskiego, Sowińskiego, 1 Maja, Prostej i Pułtuskiej.
 
Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali wydłużenie kadencji władz osiedla z 4 do 5 lat, jak wydłużona została kadencja w samorządzie. Korzystając z obecności burmistrza, poruszyli kilka istotnych dla nich spraw.
Obecnie gmina prowadzi prace projektowe odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie podczas większych opadów zalewana jest piwnica. Jak na większości zebrań z udziałem mieszkańców ul. Sowińskiego, wrócił temat uliczki dojazdowej do Czwórki, między przychodnią a ciągiem sklepów. Wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” gmina wybudowała uliczkę z drugiej strony ciągu handlowo-usługowego, między sklepem Mila a pocztą. - Kłopoty mamy z drugą drogą, gdzie nie jesteśmy właścicielem nawet kawałka gruntu – poinformował burmistrz Grzegorz Nowosielski. - W części grunt należy do Społem, w części – właściciela przychodni. - Nie wykupimy tej drogi, trudno o kompromis – przyznał burmistrz. - Będziemy musieli pozyskać grunt w sposób administracyjny. Problem polega na tym, że specustawa obejmuje drogi, a to jest dojazd. Musimy tak wykonać dokumentację, żeby starostwo mogło nam dać pozwolenie na budowę. Zakładamy, że uda nam się to w tym roku. Właściciel przychodni będzie mógł lepiej zabezpieczyć swoją nieruchomość przed dewastacją.
- Przy przychodni od strony szkoły jest wysypisko śmieci. Jak jest posprzątane, to tylko na chwilę, bo za chwilę znowu jest to samo – przypomniała Ewa Sylwanowicz-Król z zarządu osiedla. Padły propozycje doświetlenia i objęcia monitoringiem tego miejsca. Jest to jednak prywatny teren. Jednym z rozwiązań jest całkowite zamknięcie przejścia, które również należy do właściciela przychodni.
Prywatnym terenem jest również nieurządzony parking przy ul. Pułtuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Bankową. W ubiegłym roku gmina postawiła słupki, dzięki czemu uporządkowano wjazd i wyjazd na ul. Pułtuską. Samego terenu gmina nie porządkuje, gdyż nie jest jej własnością. Również właściciel nie jest tym najwyraźniej zainteresowany. Zdaniem przewodniczącego osiedla, estetykę terenu poprawiłoby całkowite jego zamknięcie. To jednak nie oznacza, że właściciel zaprowadzi tam porządek. Poza tym oznaczałoby to likwidację miejsc parkingowych, których w centrum miasta coraz bardziej brakuje. A wziąć należy pod uwagę, że gmina w tym roku zamierza zbudować łącznik między ulicami Pułtuską i Bankową, gdzie w tej chwili również parkuje sporo kierowców.
Część mieszkańców wnioskuje o wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Kowalskiego, co byłoby formą progu spowalniającego.
Nie brakuje jednak głosów odmiennych: - Co chwilę łubudu, łubudu. Ograniczyłbym tego typu rozwiązania. Na Kowalskiego jest ograniczenie prędkości do 30 km/h i jeszcze próg? - dziwił się Waldemar Sobczak.
- Jak ludzie wyjeżdżają z bloku Sowińskiego 51? Pan mieszka dalej, pan nie ma tego odczucia, które my mamy – zwróciła się do niego Ewa Sylwanowicz-Król z zarządu osiedla.
- Wstrzymam się z tym wnioskiem, ale to wyniesienie - nie próg - jest potrzebny. To rozwiązanie nie powoduje hałasu i uciążliwości. Przedyskutujemy to w szerszym gronie – zapowiedział przewodniczący osiedla Radosław Wężyk.
Ewa Sylwanowicz-Król zauważyła, że właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach: - Wiem, że to śmierdzący i mało przyjemny temat, ale uszanujmy tych, co sprzątają.
W regulaminie utrzymania czystości w gminie jest zapis, że sprzątanie po zwierzętach jest obowiązkiem. - Ale nikt ze straży miejskiej czy policji nie będzie chodził za obywatelem z psem i czekał - skomentował strażnik miejski, mieszkaniec osiedla.
- Najlepiej byłoby wprowadzić chociaż minimalny podatek od psów - padła propozycja.
Taki podatek był już w gminie Wyszków, w latach 90. - Płaciło go ok. 20 osób – zauważył Zbigniew Wiśniewski.
- Postawiliśmy swego czasu specjalne śmietniczki, żeby budzić świadomość - przypomniał burmistrz.
Bogdan Osik sugerował założenie osiedlowego Facebooka i przeniesienie zebrań do Szkoły Podstawowej nr 4: - To serce naszego osiedla. Być może wtedy więcej osób przyjdzie.
- Będziemy się starali robić zebrania częściej, na terenie osiedla - zadeklarował przewodniczący Radosław Wężyk.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość